Statystyki

Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny

kategoria ATC o kodzie J01C

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego (kod J01).

Zawiera 219 produktów, z czego 216 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 3 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 35 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 219 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 58.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

J01C. Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny (58)