---

Oryginalna ulotka dla Tormentalum

produkt dostępny bez recepty, maść,

Pięciornik kurze ziele (potentilla erecta)

, Unia

Opakowanie:

30 gramów
w 67% aptek, od 7,99 zł do 12,80 zł

Koszyk:

Ulotki Tormentalum dla opakowania 30 gramów.

Wybrany dokument Tormentalum:
Dokument z 2023-08-27
PDF
dokument PDF dla Tormentalum

Podgląd dokumentu PDF Tormentalum

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-08-27

Ulotki innych produktów zawierających potentilla erecta

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tormentalum maść (Tormentillae unguentum compositum FP)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Tormentalum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tormentalum

3. Jak stosować Tormentalum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Tormentalum

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tormentalum i w jakim celu się go stosuje

Maść Tormentalum jest lekiem złożonym, przygotowanym zgodnie z monografią Farmakopei Polskiej dla maści pięciornikowej złożonej.

Lek zawiera 3 substancje czynne: wyciąg płynny z kłącza pięciornika, ichtamol i cynku tlenek.

Maść Tormentalum stosuje się zewnętrznie na skórę. Lek ma działanie ściągające i przeciwzapalne.

Wskazania do stosowania leku Tormentalum:

 • leczenie niewielkich uszkodzeń skóry, takich jak otarcia naskórka, zadrapania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tormentalum

Kiedy nie stosować leku Tormentalum

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • na otwarte rany lub znacznie uszkodzoną skórę,
 • na odczyny powstałe na skórze po podaniu szczepionki (zwane także miejscowymi odczynami poszczepiennymi),
 • na zmiany skórne spowodowane ospą wietrzną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Ze względu na ciemną barwę lek Tormentalum może spowodować zabrudzenie ubrania.

Leku nie należy stosować w okolicach błon śluzowych.

Unikać kontaktu z oczami.

Tormentalum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Tormentalum nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

W razie konieczności równoczesnego stosowania innych leków na skórę zaleca się stosować je między kolejnymi podaniami (aplikacjami) leku Tormentalum.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

Tormentalum zawiera lanolinę (tłuszcz wełny)

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować Tormentalum

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zalecane dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy cienką warstwę maści nanosić na chorobowo zmienione miejsca skóry, od 3 do 4 razy na dobę.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tormentalum

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie z opisem w ulotce.

W razie przypadkowego przyjęcia leku doustnie należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Tormentalum

Należy nałożyć maść tak szybko, jak to możliwe, a następną dawkę nałożyć w zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nagłe przerwanie stosowania leku Tormentalum nie wywołuje objawów niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania maści może wystąpić podrażnienie skóry objawiające się zaczerwienieniem, pieczeniem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Tormentalum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek Tormentalum można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tormentalum

 • Substancjami czynnymi leku są: wyciąg płynny z kłącza pięciornika, ichtamol, cynku tlenek.

100 g maści zawiera: 3,0 g wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 2,0 g ichtamolu, 20,0 g cynku tlenku.

 • Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina żółta.

Jak wygląda Tormentalum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jasnobrunatnej maści.

Opakowanie:

 • tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową, zawierająca 20 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku, wraz z ulotką,
 • tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową, zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku, wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa tel.: 22 620 90 81 wew. 190 faks: 22 654 92 40 e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Tormentalum jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2021

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.