Oryginalna ulotka dla Maść pięciornikowa złożona
maść

produkt dostępny bez recepty

tormentillae unguentum compositum

Opakowanie

20 gramów
w 26% aptek, od 2.99 zł do 9.99
Maść pięciornikowa złożona jest wskazana do miejscowego leczenia niewielkich uszkodzeń skóry, takich jak otarcia naskórka i zadrapania. Substancjami czynnymi preparatu są: wyciąg płynny z kłącza pięciornika, ichtamol oraz tlenek cynku. Odpowiadają one za ściągające, wysuszające i przeciwzapalne działanie maści.

Ulotki Maść pięciornikowa złożona dla opakowania 20 gramów.

Wybrany dokument Maść pięciornikowa złożona:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Maść pięciornikowa złożona

Podgląd dokumentu PDF Maść pięciornikowa złożona

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Hreferralspcpl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Maść pięciornikowa złożona, 3 % + 2 % + 20 %, maść

Tormentillae unguentum compositum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Maść pięciornikowa złożona i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść pięciornikowa złożona

3. Jak stosować lek Maść pięciornikowa złożona

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maść pięciornikowa złożona

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść pięciornikowa złożona i w jakim celu się go stosuje

Lek Maść pięciornikowa złożona jest lekiem złożonym, przygotowanym zgodnie z monografią Farmakopei Polskiej, zawierającym w swoim składzie substancje czynne: wyciąg płynny z kłącza pięciornika, sulfobituminian amonowy i tlenek cynku.

Maść pięciornikową złożoną stosuje się zewnętrznie na skórę jako lek ściągający i przeciwzapalny.

Wskazania do stosowania:

  • niewielkie uszkodzenia skóry, takie jak: otarcia naskórka, zadrapania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść pięciornikowa złożona

Kiedy nie stosować leku Maść pięciornikowa złożona:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

W trakcie stosowania unikać kontaktu z oczami.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują pomimo stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci Leku Maść pięciornikowa złożona nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Maść pięciornikowa złożona a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas miejscowego stosowania leku Maść pięciornikowa złożona nie odnotowano interakcji z innymi lekami stosowanymi w postaci maści i podawanymi miejscowo na skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Maść pięciornikowa złożona zawiera lanolinę.

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Maść pięciornikowa złożona

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, stosować u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat kilka razy dziennie nakładając cienką warstwę leku na chorobowo zmienione miejsca na skórze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść pięciornikowa złożona

Brak jest doniesień o objawach przedawkowania. Gdyby jednak taki przypadek miał miejsce, to należy się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może wywoływać podrażnienie skóry, zaczerwienienie, pieczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 (22) 49 21 301, fax + 48 (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść pięciornikowa złożona

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść pięciornikowa złożona

  • Substancjami czynnymi leku są: wyciąg płynny z kłącza pięciornika (Tormentillae extractum fluidum), sulfobituminian amonowy (Ammoni bituminosulfonas), tlenek cynku (Zinci oxidum).

100 g maści zawiera 3 g płynnego wyciągu z kłącza pięciornika, 2 g sulfobituminianu amonowego, 20 g tlenku cynku.

  • Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina żółta.

Jak wygląda lek Maść pięciornikowa złożona i co zawiera opakowanie Lek Maść pięciornikowa złożona to półstała, jasnobrunatna maść o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie: tuba aluminiowa z membraną, zawierająca 20 g maści, zamknięta polietylenową zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9 tel. +48 (58) 521 34 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.