dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 5 mililitrów.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...2017-07-17_Atecortin_PharmaSwiss_PIL 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ATECORTIN, (5 mg + 10 000 j.m. + 15 mg)/ml, krople do oczu i uszu, zawiesina (Oxytetracyclini hydrochloridum + Polymyxini B sulfas + Hydrocortisoni acetas) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki: 1. Co to jest Atecortin i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atecortin 3. Jak stosować Atecortin 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Atecortin 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Atecortin i w jakim celu się go stosuje Atecortin jest lekiem trójskładnikowym stosowanym miejscowo w okulistyce i laryngologii.

Działanie leku Atecortin jest wynikiem skojarzonego działania jego składników.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atecortin Kiedy nie stosować leku Atecortin: - jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6); - jeśli pacjent ma grzybicze zapalenie spojówek, choroby wirusowe, (opryszczka, ospa wietrzna, wirusowe zapalenie siatkówki lub rogówki); - w jaskrze pierwotnej; - w gruźlicy oka.

2 Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Atecortin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Atecortin a inne (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].