Oryginalna ulotka dla Tamiflu
proszek (do wytworzenia zawiesiny)

produkt na receptę

Oseltamiwir (oseltamivir)

Dawka

0,006 G/1 ML
brak ofert

Opakowanie

13 gramów= 65 mililitrów
w 0% aptek
Tamiflu jest lekiem przeciwwirusowym zawierającym oseltamiwir. Wskazany jest w leczeniu i profilaktyce grypy typu A i B u dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia.

Ulotki Tamiflu dla opakowania 13 gramów= 65 mililitrów (0,006 G/1 ML).

Wybrany dokument Tamiflu:
Dokument z 2020-10-27
PDF
dokument PDF dla Tamiflu

Podgląd dokumentu PDF Tamiflu

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-27

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Tamiflu, INN-oseltamivir phosphate - tamiflu-epar-product-information_pl.pdf

Ulotka : informacja Tamiflu 6 oseltamiwir

w tym

Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Tamiflu i w

2.

3.

4.

5.

6.

1. Co to jest lek Tamiflu i w jakim ce

Lek T tym u noworodków urodzonych o czasie) do leczenia grypy

zapobiegania grypie rozpatrywany indywidualnie – dzieciom i urodzonymi o czasie) jako leczenie zapobiegawcze rypy), gdy

Tamiflu, zawiera oseltamiwir1 inhibitorami neuraminidazy.

epidemii), kiedy to sku. Poza okresami epidemii objawy 2.

( którykolwiek z wymienionych w punkcie 6.

W przypadku takiej sytuacji uczulenie na inne leki choruje na nerki szpitalu lub .

Podczas leczenia lekiem Tamiflu

  • zdarzenia neuropsychiatryczne),

Inne leki i Tamiflu cie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio

  • chlorpropamid (stosowany w leczeniu cukrzycy)
  • metotreksat (stosowany w leczeniu np. reumatoidalnego zapalenia stawów)
  • fenylobutazon (stosowany w leczeniu bólu i stanów zapalnych)
  • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej) iwania maszyn.

Tamiflu zawiera sorbitol2.

5 ml zawiesiny oseltamiwiru zawiera 0,9 g sorbitolu.

7,5 ml zawiesiny oseltamiwiru zawiera 1,3 g sorbitolu.

10 ml zawiesiny oseltamiwiru zawiera 1,7 g sorbitolu.

12,5 ml zawiesiny oseltamiwiru zawiera 2,1 g sorbitolu.

Tamiflu zawiera benzoesan sodu3.

Benzoesan so 5 ml zawiesiny oseltamiwiru zawiera 2,5 mg benzoesanu sodu.

7,5 ml zawiesiny oseltamiwiru zawiera 3,75 mg benzoesanu sodu.

10 ml zawiesiny oseltamiwiru zawiera 5,0 mg benzoesanu sodu.

12,5 ml zawiesiny oseltamiwiru zawiera 6,25 mg benzoesanu sodu.

dawki 75 mg), to znaczy lek u 3.

lekarza lub farmaceuty.

objawów grypy.

Zalecane dawkowanie

W celu leczenia grypy

dniowy cykl leczenia pacjenta ulegnie szybkiej poprawie.

e przez 10 dni.

W celu zapobiegania grypie lub

gdy pacjent ma

Leczenie grypy: dawka przez 5 dni

Leczenie grypy dawka przez 10 dni*

Zapobieganie grypie: dawka przez 10 dni

40 12,5 ml** 12,5 ml** 12,5 ml**

Dawka 12,5 ml ml i dawki 7,5 ml

Dzieci w wieku od 1 do 12 lat

Leczenie grypy: dawka przez 5 dni

Leczenie grypy dawka przez 10 dni*

Zapobieganie grypie: dawka przez 10 dni

10 do 15 kg 5,0 ml 5,0 ml 5,0 ml

Ponad 15 kg, maksymalnie 23 kg 7,5 7,5 7,5

Ponad 23 kg, maksymalnie 40 kg 10,0 10,0 10,0

Ponad 40 kg 12,5 ml** dwa razy na 12,5 ml** dwa razy na 12,5

Dawka 12,5 ml ml i dawki 7,5 ml

1 roku (0 –

Decyzja o po grypy w czasie pan

Do dozowania leku u ni , 1 ml do 3 ml zawiesiny doustnej Tamiflu, ml ml).

Masa

Leczenie grypy: dawka przez 5 dni

Leczenie grypy m dawka przez 10 dni*

Zapobieganie grypie: dawka przez 10 dni dozownika,

3 kg 1,5 ml 1,5 ml 1,5 ml 3 ml 3,5 kg 1,8 ml 1,8 ml 1,8 ml 3 ml

4 kg 2,0 ml 2,0 ml 2,0 ml 3 ml 4,5 kg 2,3 ml 2,3 ml 2,3 ml 3 ml

5 kg 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 3 ml 5,5 kg 2,8 ml 2,8 ml 2,8 ml 3 ml

6 kg 3,0 ml 3,0 ml 3,0 ml 3 ml >6-7 kg 10 ml >7-8 kg 4,0 ml 4,0 ml 4,0 ml 10 ml >8-9 kg 4,5 ml 4,5 ml 4,5 ml 10 ml >9-10 kg 5,0 ml 5,0 ml 5,0 ml 10 ml zalecanych dawek, jak opisano w punkcie 4.

Przerwanie stosowania leku Tamiflu do lekarza lub farmaceuty.

4.

lek ten oseltamiwiru do obrotu: oddychaniem zachowaniu

krwawienie z przewodu pokarmowego: prz krwioplucie ro drgawek i m zmieszania, nienormalnego zachowania omamów, halucynacji, poruszenia, niepokoju, koszmarów przede wszystkim u

Zapalenie oskrzeli

Wirus opryszczki

Kaszel

Zawroty g

Ból

Wodnista wydzielina z nosa

Wymioty.

Reakcje alergiczne

Drgawki

Zaburzenia rytmu serca

Reakcje skórne (zapalenie skór

Zaburzenia widzenia.

Dzieci w wieku od 1 do 12 lat

Kaszel nosa

Wymioty.

Zapalenie spojówek (czerwone oczy i wydzielina lub ból w oku)

Zapalenie ucha i inne choroby uszu

Wodnista wydzielina z nosa

Zapalenie skóry benkowej.

do u dzieci starszych (w wieku 1 roku lub starsze). Ponadto lekarzowi lub farmaceucie.

lub

w ulotce w .

5. lek Tamiflu

Nie tego i butelce po: C.

. któr .

6.

Co zawiera lek Tamiflu (E415), sodu benzoesan (E211), sodu sacharynian (E954), tytanu dwutlenek (E171) i aromat tutti frutti (w tym maltodekstryny [kukurydza], glikol propylenowy4, guma arabska E414 i ananasowego i brzoskwiniowego]).

amiflu i co zawiera opakowanie Tamiflu 6 13 g proszku do zmieszania z 55 ml wody.

(który pomaga w nalaniu leku do dozownika), 3 ml i 1 plastikowy dozownik d mililitrach (ml) (Patrz rysunki w punkcie Instrukcje ).

punkcie .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy

W celu uzysk miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

818 44 44

Lietuva UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

Luxembourg/Luxemburg (Voir/siehe Belgique/Belgien)

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta (See Ireland)

Deutschland Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Roche (Hellas) A.E.

Österreich Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o

Tel: +385 1 4722 333

România Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf

Siími: +354 540 8000

Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

22 76 62 76

Sverige Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831 United Kingdom Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Data ostatniej aktualizacji ulotki: nie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu leku

  • Zobacz pierwszy zestaw instrukcji. Lek do dozownika.

Potrzebn (w opakowaniu leku) (w opakowaniu leku) plastikowy dzbanek miarowy (w opakowaniu leku) (w opakowaniu leku) woda dzbanek miarowy linia

ml wody

ji.

  • ( ) lub dozownik doustny 10 ml (przezroczysty , ) z opakowania leku.
  • Do dawek od 1,0 ml do 3,0 3,0 u 3 ml dozownika ( 10 ml doustnego dozownika (przezroczysty

(przezroczysty)

dozownikiem do góry.

niewidocznym dla dzieci.

Jak przec .


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/oseltamivir

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/benzoesan_sodu

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/glikol_propylenowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.