---Wolt Drive - produkty

Systen Conti, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, system transdermalny,

estradiol

,

Noretysteron (norethisterone)

, Theramex Ireland Limited

Dawka:

3,2 mg + 11,2 mg

Opakowanie:

8 plastrów
w 85% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Systen Conti na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 38,94 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 22,57 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Systen Conti

  Systen Conti to lek na receptę w postaci plastrów - systemu transdermalnego, wykorzystywany jako hormonalna terapia zastępcza. W swoim składzie zawiera dwa hormony - estradiol oraz noretysteron. Mechanizm działania leku pozwala na wyrównanie niedoborów hormonalnych u kobiet, które przeszły menopauzę. Wskazaniem do stosowania leku jest hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów związanych z menopauzą.

  więcej: Stosowanie Systen Conti, skutki uboczne i interakcje Systen Conti

  Jak działa Systen Conti?

  Dzięki zawartości półwodnego estradiolu identycznego chemicznie i biologicznie z endogennym estradiolem oraz octanu noretysteronu (syntetycznego progestagenu) Systen Conti leczy objawy menopauzy wynikające ze zmiejszonej ilości endogennego estrogenu. Zmniejsza uderzenia gorąca, poprawia wskaźnik objawów menopauzalnych Kuppermana, zmienia korzystnie obraz cytologii pochwy oraz zapobiega utracie masy kostnej po menopauzie.

  Nie używaj Systen Conti, jeśli:

  • jesteś uczulona na którykolwiek składnik leku,
  • występuje, występował lub jest podejrzewany rak piersi lub złośliwy nowotwór estrogenozależny (np. rak błony śluzowej macicy),
  • występuje nieleczony rozrost błony śluzowej macicy,
  • w przypadku przebytej lub obecnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) lub zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (np. dusznica bolesna, zawał serca),
  • występują stany zwiększonego krzepnięcia krwi - trombofilia,
  • występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu,
  • występują lub kiedykolwiek wystąpiły ciężkie schorzenia wątroby - do czasu, gdy wyniki prób czynnościowych wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych,
  • występuje porfiria.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Systen Conti?

  Leczenie za pomocą HTZ należy stosować jedynie wtedy, gdy objawy postmenopauzalne wpływają niekorzystnie na jakość życia. U wszystkich pacjentek, co najmniej raz w roku, należy dokonywać starannej oceny ryzyka i korzyści, a HTZ można kontynuować dopóki korzyści przeważają nad ryzykiem.

  Jak stosować Systen Conti?

  Plaster Systen Conti powinien być przyklejony na czystą, suchą, zdrową i nieuszkodzoną skórę tułowia, poniżej talii. Kolejne plastry powinny być przyklejane w innych miejscach.

  Pomiędzy kolejnym założeniem plastra w danym miejscu musi upłynąć okres co najmniej jednego tygodnia.

  Nie ma potrzeby zdejmowania systemu transdermalnego podczas kąpieli lub pod prysznicem.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Systen Conti?

  W miejscu przyklejenia leku Systen Conti nie należy stosować kremów, toników lub pudrów, ze względu na możliwość zmiany właściwości przylepnych plastra.

  W przypadku odklejenia się plastra należy natychmiast założyć nowy, zachowując jednak dotychczasowy termin zmiany systemu transdermalnego na nowy.

  Terapia estrogenowa może wpływać na niektóre wyniki badań laboratoryjnych, np. test tolerancji glukozy lub badania czynnościowe tarczycy.

  Podczas leczenia zalecane są okresowe badania kontrolne. Należy przeprowadzać badania diagnostyczne, w tym regularne badania piersi lub mammografię oraz być pod stałą opieką lekarza.

  Czy mogę łączyć Systen Conti z innymi lekami?

  Metabolizm estrogenów (i progestagenów) może ulec nasileniu na skutek równoczesnego stosowania substancji pobudzających działanie enzymów metabolizujących leki, w szczególności enzymów cytochromu P450, co może skutkować zmniejszeniem stężenia składnika estrogenowego produktu leczniczego Systen Conti i może powodować zmniejszenie działania terapeutycznego i nieplanowe krwawienie. W celu uniknięcia tych interakcji powiedz swojemu lekarzowi o wszystkich stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty.

  Czy mogę łączyć Systen Conti z alkoholem?

  Producent nie podaje informacji na temat negatywnego wpływu alkoholu na działanie Systen Conti.

  Czy po zastosowaniu Systen Conti mogę prowadzić pojazdy?

  Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu Systen Conti na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Czy mogę stosować Systen Conti będąc w ciąży?

  Systen Conti jest przeciwwskazany do stosowania w czasie ciąży. Jeśli podczas stosowania produktu okaże się, że jesteś w ciąży, lek należy natychmiast odstawić i trzeba skontaktować się z lekarzem.

  Czy po zastosowaniu Systen Conti mogę karmić piersią?

  Stosowanie tego leku jest przeciwwskazane w czasie karmienia piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Systen Conti?

  Na podstawie danych z badań klinicznych, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były:

  • reakcja w miejscu podania,
  • zaburzenia miesiączkowania,
  • ból głowy,
  • ból piersi.

  Szczegółowy spis działań niepożądanych wraz z częstotliwością występowania znajduje się w ulotce dla pacjenta. Wystąpienie jakichkolwiek działań niepożądanych warto i należy zgłaszać oraz poinformować o nich swojego lekarza.

  Skład Systen Conti

  • substancja czynna: estradiol w postaci estradiolu półwodnego oraz noretysteronu octan,
  • substancje pomocnicze: warstwa adhezyjna: kopolimer akrylowy, guma guar; warstwa ochronna (warstwa zabezpieczająca zewnętrzna): poliester; warstwa zabezpieczająca (do usunięcia): polietylenotereftalan.

  Opakowanie zawiera 8 systemów transdermalnych w saszetkach, umieszczonych w tekturowym pudełku.

  Jak przechowywać Systen Conti?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Źródła

  • Charakterystyka Produktu Leczniczego
  • Ulotka dla pacjenta

  Skład Systen Conti

  • substancja czynna: estradiol w postaci estradiolu półwodnego oraz noretysteronu octan,
  • substancje pomocnicze: warstwa adhezyjna: kopolimer akrylowy, guma guar; warstwa ochronna (warstwa zabezpieczająca zewnętrzna): poliester; warstwa zabezpieczająca (do usunięcia): polietylenotereftalan.

  Opakowanie zawiera 8 systemów transdermalnych w saszetkach, umieszczonych w tekturowym pudełku.

  Kto może wystawić receptę na Systen Conti?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Systen Conti

  2024-02-02

  Jak pokazują nasze statystyki, plastry Systen Conti są ponownie dobrze dostępne w aptekach.

  2023-10-16

  Jak pokazują nasze statystyki, plastry Systen Conti są ponownie dobrze dostępne w aptekach.

  2023-09-28

  Od producenta mamy informację, iż aktualnie trwa dystrybucja leku do hurtowni w Polsce. W najbliższych dniach spodziewamy się zatem poprawy dostępności tego leku w aptekach.

  2023-06-14

  Jak pokazują nasze statystyki, plastry są już ponownie dostępne w aptekach.

  2023-03-23

  Jak pokazują nasze statystyki, plastry Systen Conti zaczynają pojawiać się w coraz większej liczbie aptek.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Systen Conti

  Ceny po refundacji, 8 plastrów, 3,2 mg + 11,2 mg

  Odpłatność 100%
  38,94 zł
  Limit
  23,39 zł
  Odpłatność 30%
  22,57 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Systen Conti w aptekach

  Wszystkie opakowania Systen Contiw 85% aptek
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy