Oryginalna ulotka dla Strepsils Truskawkowy bez cukru pastylki/lamelki/żelki

Produkt o kategorii ATC R02AA: Przeziębienie i alergia, Leki stosowane w chorobach gardła, Leki stosowane w chorobach gardła, Środki antyseptyczne.

Produkt przypisany do tematów: Ból gardła.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 12 pastylek, 16 pastylek, 24 pastylki.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 20 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Strepsils truskawkowy bez cukru, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4–dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli w ciągu 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Strepsils truskawkowy bez cukru i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils truskawkowy bez cukru

3. Jak stosować Strepsils truskawkowy bez cukru

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Strepsils truskawkowy bez cukru

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Strepsils truskawkowy bez cukru i w jakim celu się go stosuje

Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie: przeciwwirusowe przeciwbakteryjne

Każda pastylka Strepsils truskawkowy bez cukru zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym.

Lek Strepsils truskawkowy bez cukru jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils truskawkowy bez cukru

Kiedy nie stosować leku Strepsils truskawkowy bez cukru: jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Strepsils truskawkowy bez cukru może być stosowany u pacjentów chorych na cukrzycę oraz osób kontrolujących dzienne spożycie cukrów/węglowodanów.

Wartość kaloryczna jednej pastylki wynosi 5,5 kcal/23 kJ.

Reckitt Benckiser 0000 2019-02 Addition of Batch Testing and BatchRelease Sites 1.3.1 Package Leaflet - Clean eCTD Strepsils Strawberry SF 333206 PL National R1922 Page 1

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils truskawkowy bez cukru należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów.

Strepsils truskawkowy bez cukru a inne leki

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje leku Strepsils truskawkowy bez cukru z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Strepsils truskawkowy bez cukru zawiera

Maltitol i izomalt

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Strepsils truskawkowy bez cukru

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Strepsils truskawkowy bez cukru

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Strepsils truskawkowy bez cukru

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej pastylki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, wysypka, ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej, bolesność języka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Reckitt Benckiser 0000 2019-02 Addition of Batch Testing and BatchRelease Sites 1.3.1 Package Leaflet - Clean eCTD Strepsils Strawberry SF 333206 PL National R1922 Page 2 Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Strepsils truskawkowy bez cukru

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Strepsils truskawkowy bez cukru

Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu.

Pozostałe składniki to: esencja truskawkowa, antocyjanina (E 163), sacharyna sodowa (E 954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt.

Jak wygląda Strepsils truskawkowy bez cukru i co zawiera opakowanie

Różowa, okrągła pastylka twarda o smaku truskawkowym.

Opakowanie zawiera 12, 16 lub 24 pastylki twarde.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 801 88 88 07

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham site Thane Road Nottingham NG90 2DB Wielka Brytania

Importer: RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol, Reckitt Benckiser 0000 2019-02 Addition of Batch Testing and BatchRelease Sites 1.3.1 Package Leaflet - Clean eCTD Strepsils Strawberry SF 333206 PL National R1922 Page 3 mailto:ndl@urpl.gov.pl

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019 Reckitt Benckiser 0000 2019-02 Addition of Batch Testing and BatchRelease Sites 1.3.1 Package Leaflet - Clean eCTD Strepsils Strawberry SF 333206 PL National R1922 Page 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Strepsils truskawkowy bez cukru, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4–dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

Spis treści ulotki

1. Co to jest Strepsils truskawkowy bez cukru i w jakim celu się go stosuje

Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Każda pastylka Strepsils truskawkowy bez cukru zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils truskawkowy bez cukru

Kiedy nie stosować leku Strepsils truskawkowy bez cukru:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Strepsils truskawkowy bez cukru może być stosowany u pacjentów chorych na cukrzycę oraz osób kontrolujących dzienne spożycie cukrów/węglowodanów.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils truskawkowy bez cukru należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów.

OLE_LINK1

3. Jak stosować Strepsils truskawkowy bez cukru

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

5. Jak przechowywać Strepsils truskawkowy bez cukru

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Strepsils truskawkowy bez cukru

Jak wygląda Strepsils truskawkowy bez cukru i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 12, 16 lub 24 pastylki twarde.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny:

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019