---Wolt Drive - produkty

Stilnox, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

zolpidem

, Sanofi-Aventis

środek psychotropowy

Dawka:

10 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Stilnox na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 12,00 zł do 38,50 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Stilnox

Stilnox to lek na receptę zawierający zolpidem - substancję o działaniu uspokajającym i nasennym. Preparat ma postać podzielnych tabletek powlekanych. Stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u osób dorosłych, w przypadkach gdy utrudnia ona normalne funkcjonowanie.

więcej: Stosowanie Stilnox, skutki uboczne i interakcje Stilnox

Jak działa Stilnox?

 • Zolpidem jest substancją o selektywnym wpływie na podtyp receptora omega-1 stanowiącego jednostkę alfa kompleksu receptora GABA-A. Moduluje działanie kanału dla jonów chlorkowych wykazując działanie sedatywne.
 • W większych dawkach wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych oraz przeciwlękowe.
 • Skraca fazę snu utajonego, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas snu.
 • Poprawia jakość snu.
 • Nie wpływa na czas trwania fazy REM. Natomiast wydłuża fazę II snu oraz fazę snu głębokiego (fazę III i IV).

Nie używaj Stilnox, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na składniki preparatu Stilnox,
 • chorujesz na ciężką niewydolność wątroby, ostrą lub ciężką niewydolność oddechową, miastenię,
 • występuje u Ciebie zespół bezdechu sennego,
 • kiedykolwiek wcześniej doświadczyłeś złożonych zachowań w czasie snu po zażyciu zolpidemu,
 • stwierdzono u Ciebie rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

W przypadku pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Stilnox.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Stilnox?

 • Przed rozpoczęciem leczenia należy w miarę możliwości ocenić przyczynę występowania zaburzeń snu oraz spróbować ją wyeliminować.

Jak stosować Stilnox?

Lek Stilnox należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego. Preparat powinien być stosowany krótkotrwale (do 4 tygodni), ponieważ ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z czasem leczenia.

Najczęściej zaleca się zastosowanie preparatu bezpośrednio przed snem, w najmniejszej skutecznej dawce. Maksymalną zalecaną dawką preparatu jest 1 tabletka na dobę.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Stilnox?

 • W przypadku, gdy bezsenność utrzymuje się po 7-14 dniach leczenia, może to wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych i fizycznych, które mogą wymagać oceny i leczenia w określonych odstępach czasu.
 • Nie należy stosować leku Stilnox w początkowym okresie leczenia chorób psychicznych.
 • Lek może spowodować wystąpienie tzw. zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, m.in. zaburzeń w zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 • Podczas stosowania preparatu może wystąpić niepamięć następcza. Aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia, zaleca się zapewnienie pacjentowi co najmniej 8 godzin nieprzerwanego snu.
 • Prawdopodobnie preparat zwiększa ryzyko występowania myśli i prób samobójczych.
 • W przypadku, gdy w trakcie stosowania leku wystąpią reakcje paradoksalne (np. niepokój, nasilona bezsenność), zaleca się przerwanie leczenia.
 • U niektórych pacjentów mogą wystąpić tzw. złożone zachowania w trakcie snu. Należy do nich np. somnambulizm (lunatykowanie). W przypadku wystąpienia takich zachowań zaleca się przerwanie stosowania leku.
 • Długotrwałe stosowanie leku może spowodować wystąpienia tolerancji i uzależnienia psychicznego oraz fizycznego.
 • Zakończenie kuracji lekiem Stilnox należy prowadzić stopniowo. W przypadku nagłego zakończenia stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane takie, jak np. bóle głowy i mięśni, nasilony lęk, splątanie, a nawet napady drgawkowe.
 • Po zakończeniu kuracji lekiem może wystąpić krótkotrwała i przemijająca bezsenność z odbicia.
 • Lek może powodować senność i zaburzenia świadomości, co zwiększa ryzyko upadków, a w konsekwencji ciężkich obrażeń ciała.

Czy mogę łączyć Stilnox z innymi lekami?

 • Równoczesne stosowanie leku Stilnox z preparatami opioidowymi (np.morfiną) zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich, jak np. depresja oddechowa, śpiączka.
 • Łączne stosowanie preparatu z lekami przeciwdepresyjnymi (m.in. z grupy SSRI np. sertraliną) oraz z innymi lekami uspokajającymi i nasennymi może zwiększać ryzyko wystąpienia myśli i prób samobójczych.
 • Łączne stosowanie preparatu z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), lekami nasennymi, lekami przeciwlękowymi, lekami uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami znieczulającymi, lekami przeciwhistaminowymi starszej generacji (np. cetyryzyną) może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe dnia następnego.
 • Równoczesne stosowanie leku Stilnox oraz bupropionu, dezypraminy, fluoksetyny, sertraliny i wenlafaksyny może spowodować wystąpienie omamów wzrokowych.
 • Induktory izoenzymu CYP3A4 (np. ryfampicyna, wyciąg z ziela dziurawca) zmniejszają stężenie zolpidemu we krwi, co może osłabiać działanie leku Stilnox.
 • Inhibitory izoenzymu CYP3A4 (np. ketokonazol) lub inhibitory izoenzymu CYP1A2 (np. fluwoksamina, cyprofloksacyna) zwiększają stężenie leku Stilnox we krwi co może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czy mogę łączyć Stilnox z alkoholem?

Podczas stosowania leku Stilnox nie należy spożywać alkoholu, ze względu na możliwość nasilenia hamującego wpływu preparatu na ośrodkowy układ nerwowy.

Czy po zastosowaniu Stilnox mogę prowadzić pojazdy?

Podczas stosowania leku Stilnox nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń psychoruchowych, takich jak np. senność, trudności z koncentracją.

Czy mogę stosować Stilnox będąc w ciąży?

Nie należy stosować leku Stilnox w okresie ciąży. W niektórych badaniach stwierdzano zwiększenie częstości występowanie wad wrodzonych (np. rozszczepu wargi i podniebienia u noworodków) oraz wpływ na zmniejszenie aktywnych ruchów płodu lub występowanie zaburzeń rytmu serca dziecka.

Czy po zastosowaniu Stilnox mogę karmić piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Stilnox u kobiet w okresie laktacji. Preparat w niewielkim stopniu przenika do mleka matki karmiącej.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Stilnox?

Do najczęściej występujących działań niepożądanych leku Stilnox należą:

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • omamy, pobudzenie, koszmary senne, depresja,
 • senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności,
 • zaburzenia poznawcze (jak, np. niepamięć następcza),
 • biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha,
 • zmęczenie.

Pełen opis działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Skład Stilnox

 • substancja czynna: 10 mg winianu zolpidemu,
 • substancje pomocnicze rdzenia tabletki: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, karboksymetyloskrobia sodowa, stearynian magnezu; otoczki tabletki: hypromeloza, dwutlenek tytanu, Makrogol 400.

Jak przechowywać Stilnox?

Lek Stilnox należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Źródła

 • Ulotka
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Stilnox

 • substancja czynna: 10 mg winianu zolpidemu,
 • substancje pomocnicze rdzenia tabletki: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, karboksymetyloskrobia sodowa, stearynian magnezu; otoczki tabletki: hypromeloza, dwutlenek tytanu, Makrogol 400.

Kto może wystawić receptę na Stilnox?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Stilnox

2022-08-30

Jak podaje producent, kolejne dostawy leku Stilnox 10 mg, 14 tabletek planowane są na II połowę września. Jednak termin ten może jeszcze ulec przesunięciu.

2021-09-06

Jak pokazują nasze statystyki, Stilnox 10 mg po 14 tabletek jest już dostępny w coraz większej liczbie aptek.

2021-03-10

Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy Sanofi-Aventis - podmiotu odpowiedzialnego za obrót lekiem Stilnox - preparat będzie dostępny tylko w opakowaniach po 14 tabletek.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Stilnox

Dostępność Stilnox w aptekach

Wszystkie opakowania Stilnoxw 76% aptek
14 tabletekw 75% aptek

Ulotka produktu Stilnox

Stilnox
Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Stilnox (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy