Oryginalna ulotka dla Arteoptic
krople do oczu

produkt na receptę

Karteolol (carteolol)

Dawka:

1%
brak ofert

Opakowanie:

1 pojemnik 5 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: narządy wzroku i słuchu, leki oftalmologiczne, leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę (kategoria ATC S01ED).

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (1 pojemnik 5 mililitrów (1%)).

Zmień dokument na 1 pojemnik 5 mililitrów (ulotka)zmień

Ulotki innych produktów zawierających carteolol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Arteoptic 10 mg/mI krople do oczu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Arteoptic, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Carteololi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy przekazywać go innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Arteoptic i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arteoptic

3. Jak stosować lek Arteoptic

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Arteoptic

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Arteoptic i w jakim celu się go stosuje

Arteoptic jest nieselektywnym lekiem blokującym receptory beta-adrenergiczne. Obniża prawidłowe i podwyższone ciśnienie śródgałkowe, niezależnie od obecności jaskry.

Lek Arteoptic stosuje się w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z:

 • nadciśnieniem ocznym,
 • przewlekłą jaskrą otwartego kąta przesączania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arteoptic

Kiedy nie stosować leku Arteoptic

 • jeśli pacjent ma uczulenie na karteolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości problemy z oddychaniem, spowodowane przez astmę, skurcz oskrzeli, ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężkie choroby płuc, które mogą powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel);
 • jeśli u pacjenta występuje wolna praca serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości:

 • choroba niedokrwienna serca (objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność, dławienie się), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi;
 • zaburzenia rytmu serca, takie jak zbyt wolny rytm serca;
 • problemy z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • zaburzenia krążenia obwodowego (takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda), nieleczony guz chromochłonny nadnercza, niedociśnienie;
 • cukrzyca, ponieważ karteolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe niskiego poziomu cukru we krwi, kwasica ketonowa lub kwasica metaboliczna;
 • nadmierna aktywność tarczycy, ponieważ karteolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe;
 • miastenia. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może pogłębiać osłabienie mięśni związane z pewnymi objawami miastenii, takimi jak podwójne widzenie, opadanie powiek i ogólne osłabienie.

W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Arteoptic, ponieważ karteolol może zmienić działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Dzieci i młodzież

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Arteoptic u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Lek Arteoptic a inne leki Arteoptic może wpływać na inne leki stosowane przez pacjenta, w tym inne krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry, a inne leki mogą wpływać na Arteoptic. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje lub zamierza przyjmować leki obniżające ciśnienie krwi, leki stosowane w chorobach serca lub leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent przyjmuje więcej niż jeden lek okulistyczny, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę pomiędzy podaniem obu preparatów.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Arteoptic, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Nie należy stosować leku Arteoptic, jeśli pacjentka karmi piersią. Karteolol może przenikać do mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zaburzenia widzenia po zakropleniu leku Arteoptic, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn aż do chwili, gdy widzenie powróci do normy.

Lek Arteoptic zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący. Dlatego leku nie należy stosować podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych. Przed zakropleniem leku soczewki należy usunąć i ponownie nałożyć nie wcześniej niż po upływie co najmniej 15 minut.

3. Jak stosować lek Arteoptic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku u dorosłych pacjentów to 1 kropla leku Arteoptic krople do oczu, roztwór 20 mg/ml, 2 razy na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu).

Sposób użycia

 • Jedną ręką delikatnie odchylić dolną powiekę.
 • Przechylić głowę do tyłu.
 • Drugą ręką trzymać buteleczkę z lekiem nad okiem.

Delikatnie ścisnąć buteleczkę i wkroplić jedną kroplę. Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, okolic oka ani żadnych innych powierzchni, ponieważ mogłoby to spowodować zanieczyszczenie kropli. Stosowanie zakażonych kropli może prowadzić do niebezpiecznych powikłań a nawet do utraty wzroku.

 • Po zastosowaniu leku Arteoptic należy ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa przez 2 minuty.

Pomaga to zatrzymać przedostawanie się karteololu do organizmu. W ten sposób większa ilość leku pozostaje w oku a jednocześnie zmniejsza się ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Arteoptic i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

Podobnie jak inne leki stosowane do oczu, karteolol wchłania się do krwi. Może to spowodować działania niepożądane podobne do tych obserwowanych podczas dożylnego i (lub) doustnego stosowania beta-adrenolityków. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż w przypadku leków przyjmowanych na przykład doustnie lub we wstrzyknięciu. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane w tej grupie beta- adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób oczu:

 • Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk podskórny (który może wystąpić w takich miejscach jak twarz czy kończyny i może blokować drogi oddechowe, co może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu), pokrzywka (lub swędząca wysypka), miejscowe i uogólnione wysypki, świąd, poważna, nagła, zagrażająca życiu reakcja alergiczna.
 • Niskie stężenia glukozy we krwi.
 • Trudności z zasypianiem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.
 • Omdlenia, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych ciężkiej miastenii (nużliwość mięśni), zawroty głowy, złe samopoczucie, nieprawidłowe odczucia (takie jak mrowienie i kłucie), ból głowy.
 • Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), stany zapalne powiek, uczucie obecności ciała obcego, nadwrażliwość na światło (światłowstręt), zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, przekrwienie spojówek, obrzęk, zamazane widzenie, mające miejsce po zabiegach filtracyjnych odwarstwienie tkanki oka która jest pod siatkówką i w której znajdują się naczynia krwionośne, co może powodować zaburzenia widzenia; obniżenie czucia rogówki, suchość oczu, erozja rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki (powodujące pozostawanie oka w stanie półprzymkniętym), podwójne widzenie.
 • Wolny rytm serca (rzadkoskurcz), ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk (zatrzymanie płynów), zmiany rytmu i szybkości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca przebiegająca z dusznością i obrzękiem stóp i nóg z powodu nagromadzenia płynu), rodzaj zaburzeń rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca.
 • Niedociśnienie, choroba Raynaud’a, zimne dłonie, zimne stopy.
 • Zwężenie dróg oddechowych w płucach (głównie u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą), trudności w oddychaniu, kaszel.
 • Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty.
 • Utrata włosów, wysypka skórna z wykwitami w białym i srebrzystym kolorze (wysypka łuszczycowa) lub nasilenie łuszczycy, wysypka skórna.
 • Ból mięśni nie spowodowany aktywnością fizyczną.
 • Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.
 • Osłabienie mięśni/zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Arteoptic

 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.
 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
 • Nie używać opakowań, które są zniszczone lub mają ślady otwierania.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Arteoptic

 • Substancją czynną leku jest chlorowodorek karteololu. 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku karteololu.
 • Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Arteoptic i co zawiera opakowanie Lek Arteoptic krople do oczu, roztwór jest jałowym, przejrzystym, bezbarwnym i bezwonnym roztworem wodnym.

Lek Arteoptic, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml jest dostępny w butelkach z kroplomierzem z LDPE, zamkniętych zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z HDPE w tekturowym pudełku.

Jedna butelka zawiera 5 ml roztworu.

Skrót „Lot” podany na opakowaniu odnosi się do numeru serii.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Laboratoires THEA

12 rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja

Wytwórca EXCELVISION

27 rue de la Lombardière ZI la Lombardière mailto:ndl@urpl.gov.pl

07100 Annonay

Francja Laboratoires THEA

12 rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Thea Polska Sp. z o.o.

ul. Cicha 7 00-353 Warszawa tel.: +48 22 642 31 87

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.