---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Salicylol

produkt dostępny bez recepty, płyn,

Kwas salicylowy (salicylic acid)

, Profarm

Dawka:

5%

Opakowanie:

Od 19,50 zł
49% taniej online (19,50 zł) niż stacjonarnie (38,58 zł).

Ulotki Salicylol dla opakowania 100 gramów (5%).

Wybrany dokument Salicylol:
Dokument z 2024-04-26
PDF
dokument PDF dla Salicylol

Podgląd dokumentu PDF Salicylol

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-04-26

Ulotki innych produktów zawierających salicylic acid

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - TRES̆C̆ ULOTKI 03.2021

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Salicylol, Acidum salicylicum + Ricini oleum (50 mg + 950 mg)/g, płyn na skórę

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Salicylol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salicylol

3. Jak stosować lek Salicylol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Salicylol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Salicylol i w jakim celu się go stosuje

Salicylol jest olejowym roztworem kwasu salicylowego, o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i łagodnie keratolitycznym tzn. działającym rozpuszczająco na naskórek.

Wskazany jest szczególnie do leczenia łojotokowego zapalenia skóry, objawiającego się uporczywym łupieżem, zakażeń grzybiczych tj. grzybicy powierzchownej owłosionej skóry głowy, grzybicy skóry głowy z odczynem zapalnym, łupieżu pstrego. Pomocniczo w leczeniu trądziku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salicylol

Kiedy nie stosować leku Salicylol:

  • jeśli pacjent jest uczulony na kwas salicylowy lub olej rycynowy,
  • u dzieci do 3 roku życia,
  • w ostrych stanach zapalnych skóry,
  • na otwarte rany,
  • na duże powierzchnie skóry,
  • na błony śluzowe oczu, ust i nosa- w razie kontaktu z błonami śluzowymi lek zmyć ciepłą wodą.

Ostrzeżenia i inne środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Salicylol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Lek Salicylol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie z preparatami na skórę zawierającymi rezorcynę1 i riwanol ponieważ mogą pojawić się reakcje chemiczne pomiędzy kwasem salicylowym i wymienionymi składnikami.

Stosowanie leku Salicylol z jedzeniem i piciem

Brak wpływu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Salicylol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Salicylol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej , lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia

Należy wcierać lek przy pomocy nasączonego zwitka waty w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry głowy, odgarniając włosy. Głowę umyć po upływie 1 - 2 godzin. Zabieg powtórzyć kilka razy w odstępie 3 - 4 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy również zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salicylol

Brak danych na temat przedawkowania leku stosowanego miejscowo.

Pominięcie zastosowania leku Salicylol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować leczenie jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku Salicylol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć opinii lekarza.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Salicylol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49-21-301, faks: (22) 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Salicylol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, chronić od światła.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Salicylol

Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy oraz olej rycynowy.

Jak wygląda lek Salicylol i co zawiera opakowanie

Opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego, zaopatrzona w zakrętkę z twardego polietylenu, zawierająca 100 g leku.

Butelka wraz z ulotką informacyjną umieszczona jest w oznakowanym tekturowym kartoniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o.

ul. Słupska 18 84-300 Lębork tel./faks (59) 862 72 40 profarm@profarm.com.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o.

ul. Słupska 18 84-300 Lębork tel./faks (59) 862 72 40 profarm@profarm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/rezorcyna