---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Abe Płyn do stosowania na skórę

produkt dostępny bez recepty, płyn,

Kwas salicylowy (salicylic acid)

, Grupa Inco

Opakowanie:

8 gramów
w 89% aptek, od 7,27 zł do 13,00 zł

Koszyk:

Ulotki Abe Płyn do stosowania na skórę dla opakowania 8 gramów.

Wybrany dokument Abe Płyn do stosowania na skórę:
Dokument z 2024-03-24
PDF
dokument PDF dla Abe Płyn do stosowania na skórę

Podgląd dokumentu PDF Abe Płyn do stosowania na skórę

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-24

Ulotki innych produktów zawierających salicylic acid

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ANEKS I

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ABE

Acidum lacticum + Acidum salicylicum (89 mg + 89 mg)/g płyn na skórę

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek ABE i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ABE

3. Jak stosować lek ABE

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku ABE

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ABE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Lek ABE ma postać płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy1 i kwas mlekowy.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Zawarte w leku ABE substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.

Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ABE:

Kiedy nie stosować leku ABE

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne - kwas mlekowy lub kwas salicylowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
 • u pacjentów z cukrzycą – osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego leku bez skontaktowania się z lekarzem,
 • w okresie ciąży i karmienia piersią,
 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ABE należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Kuracja nie jest przeciwwskazaniem do codziennej, zwykłej higieny stóp.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.

Należy chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk.

Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeżeli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.

W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Lek ABE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek ABE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ABE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.

Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.

Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.

Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.

Chronić przed wyparowaniem.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ABE

Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Pominięcie zastosowania leku ABE

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku ABE

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek ABE może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.

W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ABE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Produkt łatwopalny.

Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek ABE

Substancjami czynnymi leku ABE są kwas mlekowy i kwas salicylowy.

1 g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego, w postaci 90% roztworu kwasu mlekowego i 89 mg kwasu salicylowego.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: nitroceluloza (2:1) + octan etylu, olej rycynowy, terpentyna balsamiczna, jod sublimowany.

Jak wygląda lek ABE i co zawiera opakowanie

Lek ma postać płynu na skórę.

Opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem z polietylenu typu LDPE i zakrętką z polipropylenu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa Wytwórca: Wydział Produkcji Leków Os. Hornówek ul. Ks. Kurowskiego 93 05-080 Izabelin Magazyn Wyrobu Gotowego Ul. Towarowa 8 05-530 Góra Kalwaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Wydział Produkcji Leków 05-080 Izabelin

 • + 48 22 722 89 01
 • + 48 691 763 263 (24 h) fax. 22 722 89 00 e-mail: kontakt@inco.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:kontakt@inco.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_salicylowy