Oryginalna ulotka dla Rutinoscorbin Witamina C Forte
kapsułki

produkt dostępny bez recepty

Kwas askorbinowy (ascorbic acid)

Dawka:

500 mg

Opakowanie:

30 kapsułek
w 86% aptek, od 12.98 zł do 25.90
Rutinoscorbin Witamina C Forte to kapsułki z kwasem askorbowym, które uzupełniają niedobory witaminy C oraz mogą być stosowane w stanach obniżonej odporności. Preparat chroni przed infekcjami, a także polecany jest w profilaktyce i leczeniu paradontozy, próchnicy, zapaleniu dziąseł.

Ulotki Rutinoscorbin Witamina C Forte dla opakowania 30 kapsułek (500 mg).

Wybrany dokument Rutinoscorbin Witamina C Forte:
Dokument z 2020-12-26

Ulotki innych produktów zawierających ascorbic acid

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Rutinoscorbin Witamina C Forte

500 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Rutinoscorbin Witamina C Forte i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Witamina C Forte

3. Jak stosować lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rutinoscorbin Witamina C Forte i w jakim celu się go stosuje

Rutinoscorbin Witamina C Forte zawiera witaminę C - kwas askorbowy, który jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Witamina C wspomaga układ odpornościowy, jest głównym antyoksydantem organizmu.

Rutinoscorbin Witamina C Forte ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Dzięki temu wysokie stężenie witaminy C w organizmie utrzymuje się przez ponad 12 godzin po podaniu kapsułki.

Kapsułki Rutinoscorbin Witamina C Forte stosuje się:

 • w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy C (niedobory witaminy C mogą wystąpić podczas ciąży i laktacji, u palących, u ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu, podczas stosowania niektórych rodzajów diet np. diety eliminacyjnej, u osób regularnie spożywających alkohol),
 • w celu utrzymania odporności na infekcje oraz zmniejszania dolegliwości związanych z przeziębieniem i skrócenia czasu trwania choroby,
 • w leczeniu i profilaktyce paradontozy, próchnicy, zapaleniu dziąseł, szkorbutu,
 • pomocniczo: w stanach obniżonej odporności organizmu, w leczeniu niedokrwistości, aby przyspieszyć proces gojenia i bliznowacenia ran.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Witamina C Forte

Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin Witamina C Forte:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • w przypadku chorób pęcherza moczowego, kamicy szczawianowej, w przypadku chorób związanych z zaburzeniami magazynowania żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub innych chorób mających wpływ na zawartość żelaza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Duże stężenia witaminy C mogą zmieniać wyniki niektórych testów laboratoryjnych. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza o stosowaniu witaminy C.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed zastosowaniem leku Rutinoscrobin Witamina C Forte należy porozumieć się z lekarzem w następujących przypadkach:

 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • choroby nerek.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek Rutinoscorbin Witamina C Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek może być stosowany w zalecanych dawkach w czasie ciąży i karmienia piersią. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania podczas ciąży i laktacji. Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego i przenika przez łożysko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Rutinoscorbin Witamina C Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Rutinoscrobin Witamina C Forte zawiera

 • 40,57 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku,
 • mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Doustnie.

Jedna do dwóch kapsułek dziennie.

Kapsułki nie należy rozgryzać, gdyż może to zaburzyć wchłanianie leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin Witamina C Forte

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana. Przy stosowaniu zalecanej dawki nie stwierdzono niekorzystnych efektów ubocznych.

Możliwe działania niepożądane:

 • reakcje alergiczne, w tym skrócenie oddechu, obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna;
 • ból głowy, zawroty głowy;
 • nudności, wymioty, biegunka, zgaga, ból brzucha;
 • uczucie zmęczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

 • Substancją czynną leku jest kwas askorbowy. Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg kwasu askorbowego.
 • Pozostałe składniki to: szelak, sacharoza, skrobia kukurydziana, talk, kwas winowy, kwas stearynowy, żelatyna, woda, ryboflawina, sodu laurylosiarczan

Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań tel. 22 576 96 00 fax. 22 576 96 01

Wytwórca Omega Pharma Manufacturing GmbH&Co. KG

Herrenberg

Niemcy

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rutinoscorbin Witamina C Forte jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.