---Nutrof - produkty

Oryginalna ulotka dla Vitaminum C Teva 200 mg

produkt dostępny bez recepty, tabletki powlekane,

Kwas askorbinowy (Witamina C) (ascorbic acid)

, Teva

Dawka:

200 mg

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Vitaminum C Teva 200 mg dla opakowania 50 tabletek (200 mg).

Wybrany dokument Vitaminum C Teva 200 mg:
Dokument z 2024-03-26
PDF
dokument PDF dla Vitaminum C Teva 200 mg

Podgląd dokumentu PDF Vitaminum C Teva 200 mg

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-26

Ulotki innych produktów zawierających ascorbic acid

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VITAMINUM C TEVA 200 mg, tabletki powlekane

Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vitaminum C Teva 200 mg i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Vitaminum C Teva 200 mg

3. Jak stosować lek Vitaminum C Teva 200 mg

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vitaminum C Teva 200 mg

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum C Teva 200 mg i w jakim celu się go stosuje

Vitaminum C Teva tabletki powlekane zawierają 200 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

Witamina C bierze udział w procesach utleniania i redukcji w organizmie, uczestniczy w powstawaniu kolagenu, wpływa na elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych, jest niezbędna do właściwego rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran. Pobudza wytwarzanie prostacykliny działającej ochronnie na naczynia krwionośne i hamuje wytwarzanie tromboksanu sprzyjającego skurczowi i zatorom naczyń. Wykazuje właściwości przeciwutleniajace, hamuje powstawanie nadtlenków lipidów (tłuszczów) oraz unieczynnia wolne rodniki nadtlenkowe. Jest niezbędna w przemianach hormonów nadnerczy. Pośrednio bierze udział w procesach przemian fenyloalaniny, tyrozyny, noradrenaliny, histaminy2, kwasu foliowego, a także lipidów, białek i karnityny. W przewodzie pokarmowym zwiększa wchłanianie żelaza1.

Oznakami niedoboru witaminy C są: złe samopoczucie, drażliwość, bóle stawów, nadmierne rogowacenie mieszków włosowych, krwawienie z dziąseł i z nosa oraz wybroczyny.

Lek Vitaminum C Teva 200 mg jest wskazany w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru witaminy C w organizmie w okresach rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojeniu ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy.

Lek można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum C Teva 200 mg

Kiedy nie stosować leku Vitaminum C Teva 200 mg

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Vitaminum C Teva 200 mg.

Nie należy podawać dużych dawek (powyżej 1 g na dobę) chorym z kamicą dróg moczowych lub z nadmiernym wydalaniem szczawianów przez nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta stwierdzono hemochromatozę, niedokrwistość syderoblastyczną oraz talasemię (choroby, którym towarzyszą zaburzenia gospodarki żelazem) należy zachować ostrożność ze względu na to, że kwas askorbowy nasila wchłanianie żelaza.

U osób z niedoborem krwinkowej dehydrogenazy glukozo3-6-fosforanowej (genetycznie uwarunkowany brak tego enzymu w krwinkach czerwonych), długotrwałe podawanie może być przyczyną niedokrwistości hemolitycznej. Długotrwałe podawanie dużych dawek kwasu askorbowego u osób z kamicą dróg moczowych powoduje tworzenie i odkładanie się złogów w nerkach.

Kwas askorbowy uczestniczy w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych, duże dawki leku mogą wpływać na wyniki chemicznych reakcji utleniania i redukcji. Dlatego przed wykonaniem analiz krwi i moczu należy zalecić, by pacjent nie przyjmował leków zawierających kwas askorbowy przez przynajmniej 1 dobę. Pozwoli to uniknąć możliwych błędów w rozpoznaniu (np. maskowanie obecności krwi utajonej w stolcu, wzrost stężenia bilirubiny w surowicy krwi, obecność cukru w moczu, zmniejszenie aktywności w surowicy krwi enzymów takich jak: AlAT, AspAT, LDH;

obniżenie pH moczu). Wyniki oznaczeń stężenia cukru w moczu u chorych na cukrzycę mogą być zafałszowane w przypadku przyjmowania dużych dawek witaminy C. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza u pacjentów z niewydolnością nerek.

Długotrwałe podawanie dużych dawek kwasu askorbowego może wywołać objawy zatrucia.

Rozpoznanie następuje na podstawie badań laboratoryjnych i objawów klinicznych takich jak utrudnione i bolesne oddawanie moczu oraz krwiomocz.

Lek Vitaminum C Teva 200 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Kwas askorbowy nasila wchłanianie przyjmowanych jednocześnie związków żelaza.

Przy równoczesnym podawaniu leków kwasu acetylosalicylowego i kwasu askorbowego obserwuje się wzrost wydalania kwasu askorbowego, a zmniejszenie wydalania kwasu acetylosalicylowego.

Kwas askorbowy zwiększa szybkość usuwania z organizmu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i amfetaminy, zmniejsza skuteczność pochodnych fenotiazyny (leki przeciwuczuleniowe i stosowane w psychiatrii), antybiotyków aminoglikozydowych (np.

gentamicyna, amikacyna), zwiększa stężenie estrogenów w surowicy krwi (hormony żeńskie, wchodzące m.in. w skład doustnych środków antykoncepcyjnych).

Stosowanie leku Vitaminum C Teva 200 mg z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować w trakcie posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kwas askorbowy przenika przez łożysko.

Nie zaleca się stosowania dużych dawek kwasu askorbowego u kobiet w ciąży, ze względu na możliwość wystąpienia objawów niedoboru witaminy C u noworodków, po ustaniu dostaw przez łożysko.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego.

Należy zachować ostrożność i nie stosować dużych dawek bez zalecenia lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Vitaminum C Teva 200 mg zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum C Teva 200 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dorośli zapobiegawczo: 100 mg na dobę;

pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 500 mg na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 5 lat pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 200 mg na dobę.

Lek należy stosować w trakcie posiłku.

W celu uzyskania dawki dobowej 100 mg, 300 mg, 500 mg: dostępne są w obrocie doustne postaci farmaceutyczne o mocy 100 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum C Teva 200 mg

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest na ogół dobrze tolerowany. Przyjmowanie dużych dawek kwasu askorbowego (powyżej 1 g na dobę) może jednak wywołać działania niepożądane takie jak: nudności, wymioty, biegunki, zgaga, wysypki skórne, ból głowy, zwiększone wydalanie moczu.

Długotrwałe stosowanie witaminy C w dawkach powyżej 1 g na dobę powoduje zwiększone wydalanie szczawianów z moczem, może również wywołać tworzenie kamieni moczanowych i cystynowych, szczególnie u pacjentów z kamicą dróg moczowych lub poddawanych hemodializie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum C Teva 200 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostepym dla dzieci.

Należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum C Teva 200 mg

  • Substancją czynną leku jest kwas askorbowy.
  • Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana.

Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol, magnezu stearynian, polisorbat 80, ksylitol, aromat cytrynowy, lak żółcieni chinolinowej (E 104).

Jak wygląda lek Vitaminum C Teva 200 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

2 blistry po 10 tabletek (20 tabletek) w tekturowym pudełku;

3 blistry po 10 tabletek (30 tabletek) w tekturowym pudełku;

5 blistrów po 10 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Wytwórca Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31 - 546 Kraków, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2017 r.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/histamina

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza