---Wolt Drive - produkty

Polfenon, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

Propafenon (propafenone)

, Polpharma

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Polfenon na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 8,65 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 2,88 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Polfenon

  Polfenon to przeciwarytmiczny lek na receptę w formie doustnych tabletek powlekanych. Preparat zawiera propafenon, którego mechanizm działania polega na stabilizowaniu błon komórkowych poprzez blokowanie kanałów sodowych. Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych w terapii zaburzeń rytmu serca, jak np. tachykardia nadkomorowa.

  więcej: Stosowanie Polfenon, skutki uboczne i interakcje Polfenon

  Jak działa Polfenon?

  • Wpływa na objawy tachykardii nadkomorowych obserwowanych w przebiegu częstoskurczu węzłowego, częstoskurczu nadkomorowego u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a, napadowym migotaniu przedsionków.
  • Łagodzi zagrażającą życiu, ciężką, objawową tachykardię komorową.
  • Polfenon jest lekiem przeciwarytmicznym klasy 1 C wg Vaughan-Williamsa.
  • Stabilizuje błony komórkowe oraz blokuje kanał sodowy.
  • Wydłuża nieco czas trwania potencjału czynnościowego komórek mięśnia serca i skraca czas trwania potencjału czynnościowego we włóknach Purkinjego.
  • Zmniejsza szybkość powstawania potencjału czynnościowego, co prowadzi do zmniejszenia szybkości przewodzenia bodźców (działanie dromotropowo ujemne).
  • Ma słabe właściwości beta-adrenolityczne.

  Nie używaj Polfenon, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na składniki preparatu, soję lub orzeszki ziemne,
  • stwierdzono u Ciebie zespół Brugadów,
  • występuje u Ciebie istotna klinicznie choroba strukturalna serca (jak np. zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy),
  • masz objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej,
  • chorujesz na miastenię, ciężką obturacyjną chorobę płuc,
  • występuje u Ciebie rzadko występująca, dziedziczna nietolerancja galaktazy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Polfenon?

  • Leczenie tachykardii komorowych powinno odbywać się w warunkach szpitalnych.
  • Należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę, dobraną indywidualnie do pacjenta.
  • U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności lewej komory lub z uszkodzeniem mięśnia sercowego zaleca się rozpoczęcie leczenia od małych dawek, przy stopniowym zwiększaniu dawki co minimum 5-8 dni.
  • Dawkowanie leku dla pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby powinno być ustalane pod kontrolą EKG i monitoringu stężenia propafenonu we krwi.
  • Propafenon może wpływać na próg stymulacji i czułość wszczepionego stymulatora serca. Po rozpoczęciu leczenia należy kontrolować stymulator serca i w razie potrzeby ponownie go zaprogramować.
  • Zaleca się zachowanie ostrożności przy stosowaniu leku u pacjentów z astmą.

  Jak stosować Polfenon?

  Polfenon należy stosować po posiłku, popijając niewielką ilością wody. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

  Zazwyczaj dla dorosłych o masie ciała ok. 70 kg zaleca się podawanie 450-600 mg propafenonu w 2-3 dawkach podzielonych. Możliwe jest zwiększanie dawki co 3-4 dni do maksymalnie 900 mg na dobę, przy zapewnieniu ścisłej kontroli kardiologicznej. U pacjentów o niższej masie ciała należy rozważyć zmniejszenie dawki.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Polfenon?

  • Przy wystąpieniu znacznego poszerzenia zespołu QRS lub bloku przedsionkowo-komorowego 2 i 3 stopnia należy rozważyć zmniejszenie dawki.
  • W fazie ustalania dawki zaleca się monitorowanie zapisu EKG oraz wykonywanie regularnych pomiarów ciśnienia krwi.
  • U każdego pacjenta przed rozpoczęciem leczenia, a także w jego trakcie należy wykonać badanie EKG, ciśnienia krwi i ocenę stanu klinicznego, aby ocenić wpływ leku na organizm.
  • Propafenon może doprowadzić do ujawnienia zespołu Brugadów lub wywołać objawy zespołu u wcześniej bezobjawowych jego nosicieli. Po rozpoczęciu leczenia należy wykonać kontrolne EKG wykluczające zespół Brugadów.

  Czy mogę łączyć Polfenon z innymi lekami?

  • Inhibitory enzymów CYP2D6, CYP1A2 i CYP3A4, np. sok grejfrutowy, cymetydyna, ketokonazol, mogą zwiększać stężenie propafenonu we krwi i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku.
  • Zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego po podaniu lidokainy u pacjentów przyjmujących propafenon.
  • Jednoczesne stosowanie amiodaronu i propafenonu może wpływać na przewodzenie i repolaryzację oraz powodować zaburzenia, które mogą wpływać na występowanie niemiarowości pracy serca.
  • Leki z grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny), np. fluoksetyna, zwiększają stężenie propafenonu we krwi.
  • Łączne stosowanie propafenonu i leków miejscowo znieczulających lub innych produktów hamujących częstość rytmu serca lub kurczliwość mięśnia sercowego (np. leki beta-adrenolityczne) zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
  • Łączne stosowanie propafenonu i innych leków metabolizowanych przez izoenzym CYP2D6 (np. wenlafaksyna) może powodować zwiększenie stężenia tych leków.
  • Propafenon zwiększa stężenie propranololu, metoprololu, dezypraminy, cyklosporyny, teofiliny i digoksyny we krwi.
  • Łączne stosowanie rytonawiru i propafenonu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony serca.
  • Induktory enzymu CYP3A4 (np. fenobarbital, ryfampicyna) zmniejszają stężenie propafenonu we krwi.
  • Propafenon może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (jak np. warfaryna). Zaleca się regularne kontrolowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

  Czy mogę łączyć Polfenon z alkoholem?

  Ze względu na brak danych dotyczących wpływu alkoholu na lek Polfenon zaleca się nie spożywanie alkoholu w trakcie kuracji.

  Czy po zastosowaniu Polfenon mogę prowadzić pojazdy?

  Zaleca się zachowanie ostrożności przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych w trakcie kuracji lekiem Polfenon. Polfenon może wywoływać działania niepożądane, takie jak np. nieostre widzenie, które mogą wpływać niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

  Czy mogę stosować Polfenon będąc w ciąży?

  Polfenon może być stosowany u kobiet w ciąży tylko w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

  Czy po zastosowaniu Polfenon mogę karmić piersią?

  Polfenon może przenikać do mleka matki. Zaleca się zachowanie ostrożności przy stosowaniu leku u kobiet karmiących piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Polfenon?

  Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą:

  • zawroty i ból głowy,
  • zaburzenia przewodzenia i kołatania serca,
  • ból brzucha, nudności, wymioty,
  • biegunka, zaparcia,
  • zaburzenia smaku,
  • bradykardia zatokowa, trzepotanie przedsionków,
  • duszność,
  • nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych,
  • ból w klatce piersiowej,
  • zmęczenie i osłabienie.

  Pełen opis działań niepożądanych wraz z częstością ich występowania znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania leku.

  Skład Polfenon

  • Substancja czynna: 150 mg lub 300 mg chlorowodorku propafenonu.
  • Substancje pomocnicze: jednowodna laktoza, kopowidon, żelatyna, glicerol 85%, skrobia kukurydziana, bezwodna krzemionka koloidalna, stearynian magnezu, hypromeloza, dwutlenek tytanu, makrogol, triacetyna.

  Jak przechowywać Polfenon?

  Polfenon należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

  Źródła

  • Ulotka.
  • Charakterystyka Produku Leczniczego.

  Skład Polfenon

  • Substancja czynna: 150 mg lub 300 mg chlorowodorku propafenonu.
  • Substancje pomocnicze: jednowodna laktoza, kopowidon, żelatyna, glicerol 85%, skrobia kukurydziana, bezwodna krzemionka koloidalna, stearynian magnezu, hypromeloza, dwutlenek tytanu, makrogol, triacetyna.

  Kto może wystawić receptę na Polfenon?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Polfenon

  2022-07-25

  Otrzymaliśmy informację od producenta, iż Polfenon 300 mg trafił do hurtowni i w najbliższym czasie spodziewamy się poprawy jego dostępności w aptekach.

  2022-07-07

  Zgodnie z zapowiedziami producenta oraz naszymi statystykami - lek Polfenon w dawce 150 mg powoli wraca do aptek. Na ten moment nie obserwujemy jeszcze wzrostu dostępności leku w dawce 300 mg.

  2022-04-22

  Dostaliśmy informację od producenta, iż najbliższych dostaw Polfenonu można spodziewać się nie wcześniej niż w lipcu br. Producent oczekuje na dostawy substancji, która wchodzi w skład leku.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Polfenon

  Kategorie Polfenon

  Ceny po refundacji, 20 tabletek blistry, 150 mg

  Limit
  8,65 zł
  Odpłatność 100%
  8,65 zł
  Ryczałt
  2,88 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Polfenon w aptekach

  Wszystkie opakowania Polfenonw 99% aptek
  20 tabletek blistryw 98% aptek

  Ulotka produktu Polfenon

  Polfenon
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Polfenon (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Polfenon

  Najnowsze filmy