Statystyki

Leki stosowane w chorobach serca

kategoria ATC o kodzie C01

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Serce (kod C).

Zawiera 682 produkty, z czego 404 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 87 to leki OTC (bez recepty), 191 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 23 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 682 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 147.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki stosowane w chorobach serca, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C01. Leki stosowane w chorobach serca (147)