---

Oryginalna ulotka dla Apteczka Babuni maść ichtiolowa

produkt dostępny bez recepty, maść,

Ichtiol (ammonii bituminosulfonas)

, Farmina

Opakowanie:

20 gramów
w 49% aptek, od 4,81 zł do 7,00 zł

Koszyk:

Ulotki Apteczka Babuni maść ichtiolowa dla opakowania 20 gramów.

Wybrany dokument Apteczka Babuni maść ichtiolowa:
Dokument z 2020-10-06
PDF
dokument PDF dla Apteczka Babuni maść ichtiolowa

Podgląd dokumentu PDF Apteczka Babuni maść ichtiolowa

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-06

Ulotki innych produktów zawierających ammonii bituminosulfonas

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - ulotka dla pacjenta 16.04.2019.doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAŚĆ ICHTIOLOWA, maść , 10%

Ichthammoli unguentum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa

3. Jak stosować lek Maść ichtiolowa

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje

Maść ichtiolowa działa ściągająco i przeciwbakteryjnie o słabym działaniu.

Wskazania do stosowania

Maść ichtiolową stosuje się w wyprysku, czyraczności oraz trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa

Kiedy nie stosować leku Maść ichtiolowa:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
  • na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Unikać kontaktu z oczami oraz nie stosować w okolicy błon śluzowych.

Ze względu na ciemną barwę maść może zabrudzić ubranie.

Dzieci i młodzież

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Lek Maść ichtiolowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Maść ichtiolowa Lek Maść ichtiolowa zawiera lanolinę, która może powodować miejscową reakcję skórną (np.

kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Maść ichtiolowa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego na nieuszkodzoną skórę.

Chorobowo zmienione powierzchnie skóry smarować cienką warstwą maści od 1 do 2 razy na dobę.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu produktu należy umyć dokładnie ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść ichtiolowa

Przedawkowanie leku Maść ichtiolowa jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości produktu, należy zmyć go ze skóry.

Pominięcia zastosowania leku Maść ichtiolowa

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maść ichtiolowa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry. W takim przypadku należy przerwać stosowanie maści.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, które się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść ichtiolowa

  • Substancją czynną leku jest ichtamol (Ichthammolum).

1 g maści na skórę zawiera 100 mg ichtamolu

  • Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina żółta.

Jak wygląda lek Maść ichtiolowa i co zawiera opakowanie

Lek ma postać brunatnej, jednorodnej masy o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE, zawierająca 20 g maści w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 73 10 fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

;