Oryginalna ulotka dla Maść ichtiolowa
maść

produkt dostępny bez recepty

ammonii bituminosulfonatis unguentum

Opakowanie

20 gramów
w 26% aptek, od 2.99 zł do 7.99
Maść ichtiolowa stosowna jest w leczeniu wyprysku, czyraczności oraz trądziku. Substancją czynną preparatu jest sulfobituminian amonowy, wykazujący działanie ściągające i przeciwbakteryjne.

Ulotki Maść ichtiolowa dla opakowania 20 gramów.

Wybrany dokument Maść ichtiolowa:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Maść ichtiolowa

Podgląd dokumentu PDF Maść ichtiolowa

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAŚĆ ICHTIOLOWA

Ammonii bituminosulfonatis unguentum FP 10%, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa

3. Jak stosować lek Maść ichtiolowa

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje

Lek Maść ichtiolowa zawiera substancję czynną sulfobituminian amonowy. Lek ma działanie ściągające oraz przeciwbakteryjne o słabym działaniu.

Wskazania do stosowania:

Lek stosowany jest w wyprysku, czyraczności, trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa

Kiedy nie stosować leku Maść ichtiolowa

  • jeśli pacjent ma uczulenie na sulfobituminian amonowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6,
  • na uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią pomimo stosowania maści należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku w ropnych zmianach chorobowych skóry należy skonsultować się z lekarzem.

W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.

Dzieci i młodzież

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Maść ichtiolowa u dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Maść ichtiolowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie opisano interakcji leku Maść ichtiolowa z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek Maść ichtiolowa zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Maść ichtiolowa

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nanosić cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca na skórze 1-2 razy na dobę. Po zastosowaniu leku umyć ręce.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść ichtiolowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Preparat może powodować podrażnienie skóry. Wówczas należy zaprzestać stosowania. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego należy poradzić się lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Maść ichtiolowa po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

mailto:adr@urpl.gov.pl

Co zawiera lek Maść ichtiolowa

Substancją czynną leku jest sulfobituminian amonowy.

100 g maści zawiera 10 g sulfobituminianu amonowego.

Pozostałe składniki leku to: wazelina żółta, lanolina.

Jak wygląda lek Maść ichtiolowa i co zawiera opakowanie

Lek ma postać brunatnej, jednorodnej maści o charakterystycznym zapachu

Opakowanie: tuba aluminiowa zawierająca 10 g lub 20 g maści w tekturowym pudełku z dołączoną informacją dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40

Fax 12 657 40 40 wew. 34

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.