Oryginalna ulotka dla Pioglitazone Bioton
tabletki

produkt na receptę

Pioglitazon (pioglitazone)

Dawka

15 mg

Opakowanie

28 tabletek
w 24% aptek, od 18.98 zł do 51.97
Pioglitazone Bioton to lek doustny zawierający substancję czynną pioglitazon. Preparat stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2, w monoterapii lub w połączeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi czy insuliną.

Ulotki Pioglitazone Bioton dla opakowania 28 tabletek (15 mg).

Wybrany dokument Pioglitazone Bioton:
Dokument z 2021-02-12
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

IB/009 2016-12 B. ULOTKA DLA PACJENTA IB/009 2016-12

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PIOGLITAZONE BIOTON 15 mg, tabletki PIOGLITAZONE BIOTON 30 mg, tabletki PIOGLITAZONE BIOTON 45 mg, tabletki (Pioglitazonum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Pioglitazone Bioton i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pioglitazone Bioton

3. Jak stosować lek Pioglitazone Bioton

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pioglitazone Bioton

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK PIOGLITAZONE BIOTON 15/30/45 mg I W JAKIM CELU SIĘ GO

STOSUJE Pioglitazone2 Bioton w postaci tabletek zawiera pioglitazon. Jest to lek przeciwcukrzycowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej), kiedy metformina1 nie jest odpowiednia lub nie działa właściwie. Ten typ cukrzycy zazwyczaj rozwija się u ludzi dorosłych.

Pioglitazone Bioton ułatwia kontrolę stężenia cukru (glukozy3) we krwi u osób chorych na cukrzycę typu 2 poprzez lepsze wykorzystanie wytwarzanej przez organizm insuliny4.

Lekarz w ciągu 3 do 6 miesięcy powinien ocenić, czy lek Pioglitazone Bioton wywiera pożądane działanie.

Pioglitazone Bioton można stosować jako jedyny lek u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować metforminy i u których nie można wystarczająco kontrolować stężenia cukru we krwi za pomocą diety i aktywności fizycznej. Pioglitazone Bioton można też stosować łącznie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (takimi jak metformina, pochodne sulfonylomocznika lub insulina), jeżeli kontrola stężenia cukru we krwi nie jest wystarczająca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PIOGLITAZONE BIOTON

15/30/45 mg

Kiedy nie stosować leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pioglitazon lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku (patrz punkt 6),
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca lub miał ją w przeszłości,
 • jeśli pacjent ma chorobę wątroby, IB/009 2016-12
 • jeżeli wystąpiła kwasica ketonowa (powikłanie cukrzycy powodujące szybkie zmniejszenie masy ciała, nudności lub wymioty),
 • jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek raka pęcherza moczowego,
 • jeśli w moczu obecna jest krew (należy zwrócić się do lekarza).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, że:

 • nastąpiło zatrzymanie wody w organizmie lub pacjent ma niewydolność serca, szczególnie gdy pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 75 roku życia). Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzapalne, które mogą powodować zatrzymanie wody w organizmie i obrzęki, należy również poinformować o tym lekarza.
 • występuje specyficzna choroba oka, związana z cukrzycą, zwana obrzękiem plamki żółtej (obrzęk w obrębie tylnej części oka),
 • występują cysty w jajnikach (zespół policystycznych jajników). Może to zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, gdyż lek może wznowić owulację. Może być konieczne zastosowanie odpowiednich leków antykoncepcyjnych.
 • występują choroby wątroby lub serca. Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie krwi oceniające stan wątroby. Badanie to należy przeprowadzać okresowo. U niektórych pacjentów z cukrzycą typu 2 trwającą od długiego czasu i z chorobą serca lub przebytym udarem, którzy byli leczeni pioglitazonem i insuliną obserwowano rozwój niewydolności serca. Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli pojawią się objawy niewydolności serca takie jak duszność lub gwałtowny przyrost wagi, lub miejscowy obrzęk.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Pioglitazone Bioton jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, jest możliwe, że stężenie cukru we krwi obniży się poniżej normy (hipoglikemia).

Może również nastąpić obniżenie wartości morfologii krwi (niedokrwistość).

Złamania kości

Zaobserwowano większą ilość złamań kości, w szczególności u kobiet przyjmujących pioglitazon.

Lekarz powinien wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia takiego powikłania.

Dzieci i młodzież

Stosowanie pioglitazonu u pacjentów poniżej 18 roku życia nie jest zalecane.

Inne leki i Pioglitazone Bioton 15/30/45

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach.

Zazwyczaj można przyjmować inne leki podczas stosowania leku Pioglitazone Bioton.

Niektóre leki mogą jednak wpływać na stężenie cukru we krwi:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu tych leków, gdyż może być konieczna dodatkowa kontrola stężenia cukru we krwi i dawka leku Pioglitazone Bioton może wymagać zmiany.

Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność IB/009 2016-12

W sytuacji kiedy pacjentka jest w ciąży lub karmi, myśli, że jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, przed rozpoczęciem leczenia należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pioglitazon nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku, gdy pojawią się zaburzenia widzenia.

Lek Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg zawiera laktozę jednowodną.

Ten lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli pacjent kiedykolwiek był poinformowany przez lekarza, że nie toleruje jakiegokolwiek cukru, przed zastosowaniem leku Pioglitazone Bioton powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle początkowa dawka leku wynosi 15 mg lub 30 mg przyjmowana raz na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki maksymalnie do 45 mg raz na dobę. Lekarz ustali jaką dawkę należy przyjmować.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pioglitazone Bioton jest za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Jeżeli lek Pioglitazone Bioton jest stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. insuliną, chlorpropamidem, glibenklamidem, gliklazydem lub tolbutamidem), lekarz zadecyduje, czy konieczne jest zmniejszenie dawki tych leków.

Podczas stosowania leku Pioglitazone Bioton lekarz zaleci przeprowadzanie okresowych badań krwi.

Celem badań jest sprawdzenie, czy czynność wątroby jest prawidłowa.

Pacjenci stosujący dietę cukrzycową powinny nadal jej przestrzegać podczas przyjmowania leku Pioglitazone Bioton.

Pacjenci powinni regularnie sprawdzać masę ciała. Należy poinformować lekarza, jeżeli masa ciała się zwiększy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pioglitazone Bioton15/30/45 mg

Jeżeli pacjent przyjmie zbyt dużą ilość tabletek przez pomyłkę lub jeżeli inna osoba, lub dziecko przyjęło lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

U takiej osoby stężenie cukru we krwi może się znacznie zmniejszyć; w takiej sytuacji należy spożyć produkt zawierający cukier, np. kostkę lub łyżeczkę cukru, cukierki, ciastka lub wypić słodki sok owocowy.

Pominięcie zastosowania leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg

Należy starać się przyjmować lek Pioglitazone Bioton codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć następną o normalnej porze.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg Lek Pioglitazone Bioton należy przyjmować codziennie, żeby uzyskać właściwy efekt leczenia.

Przerwanie stosowania leku może spowodować zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W przypadku innych pytań dotyczących stosowania leku Pioglitazone Bioton należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

IB/009 2016-12

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią.

W szczególności, obserwowano następujące ciężkie działania niepożądane:

Niewydolność serca występowała często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) przyjmujących pioglitazon razem z insuliną. W niewydolności serca występują objawy takie, jak duszność, nagłe zwiększenie masy ciała lub obrzęk. W przypadku wystąpienia któregokolwiek objawu, zwłaszcza u pacjentów powyżej 65 roku życia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rak pęcherza moczowego występował niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów). W przypadku wystąpienia takich objawów jak krew w moczu, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, lub uczucie parcia na mocz, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Obrzęki występowały bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów) u pacjentów przyjmujących jednocześnie pioglitazon i insulinę. W przypadku wystąpienia obrzęku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Złamanie kości występowało często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) u kobiet przyjmujących tabletki Pioglitazone Bioton, obserwowano również przypadki złamań u mężczyzn przyjmujących pioglitazon (na podstawie dostępnych danych częstość występowania złamań w tej grupie pacjentów nie została określona). W przypadku wystąpienia złamania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Niewyraźne widzenie (pogorszenia się ostrości wzroku) spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka obserwowano u pacjentów przyjmujących pioglitazon (częstość występowania na podstawie dostępnych danych nie została określona). Jeśli objaw ten wystąpił po raz pierwszy lub nasilił się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Obserwowano reakcje alergiczne u pacjentów przyjmujących pioglitazon (na podstawie dostępnych danych częstość występowania reakcji alergicznych nie została określona). Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna z pokrzywką i opuchnięciem twarzy, ust, języka, gardła oraz trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów stosujących pioglitazon wystąpiły inne działania niepożądane: często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • zakażenia układu oddechowego
 • zaburzenia widzenia
 • zwiększenie masy ciała
 • odrętwienie niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)
 • zapalenie zatok
 • trudności w zasypianiu (bezsenność) częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • reakcje alergiczne IB/009 2016-12

Inne działania niepożądane obserwowano u niektórych pacjentów stosujących pioglitazon łącznie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi: bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia) często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • bóle stawów
 • impotencja
 • ból pleców
 • zadyszka
 • niewielkie zmniejszenie liczby czerwonych krwinek
 • wzdęcia niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)
 • obecność cukru (glukozy), białka w moczu
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • wzmożona potliwość
 • znużenie
 • wzmożony apetyt

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania działań niepożądanych: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PIOGLITAZONE BIOTON 15/30/45 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl IB/009 2016-12

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg

Substancją czynną leku jest pioglitazon.

Każda tabletka zawiera 15/30/45 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodorku).

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, karmeloza wapniowa, hydroksypropyloceluloza (E 463), magnezu stearynian (E 572).

Jak wygląda lek Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg i co zawiera opakowanie Tabletki Pioglitazone Bioton 15 mg mają barwę białą lub kremową, są okrągłe, wypukłe, niepowlekane z wytłoczonym „P” po jednej stronie i „15” po drugiej stronie.

Tabletki są pakowane w blistry zawierające 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 lub 196 tabletek.

Tabletki Pioglitazone Bioton 30 mg mają barwę białą lub kremową, są okrągłe, płaskie, niepowlekane ze ściętą krawędzią, z wytłoczonym „PIO” po jednej stronie i „30” po drugiej stronie.

Tabletki są pakowane w blistry zawierające 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 lub 196 tabletek.

Tabletki Pioglitazone Bioton 45 mg mają barwę białą lub kremową, są okrągłe, płaskie, niepowlekane ze ściętą krawędzią, z wytłoczonym „PIO” po jednej stronie i „45” po drugiej stronie.

Tabletki są pakowane w blistry zawierające 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 lub 196 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu BIOTON S.A.

02-516 Warszawa ul. Starościńska 5

Wytwórca BIOTON S.A.

ul. Starościńska 5 02-516 Warszawa Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road North Harrow HA1 4HF, Middlesex Wielka Brytania LABORATORI FUNDACIÓ DAU C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona, Franca, Barcelona 08040

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

BIOTON S.A.

02-516 Warszawa ul. Starościńska 5

Tel: + 48 (22) 721 40 00 IB/009 2016-12

Ten lek został dopuszczony do obrotu w następujących krajach Unii Europejskiej: Kraj Nazwa leku Wielka Brytania Pioglitazone Hydrochloride 15/30/45 mg Tablets Włochy PIOGLITAZONE DOC Generici 15/30/45 mg compresse Polska Pioglitazone Bioton

Data zatwierdzenia ulotki 2016-12-15


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/metformina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/pioglitazon

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/insulina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.