Oryginalna ulotka dla Phytodolor
krople

produkt dostępny bez recepty

Jesion (fraxinus)

+

Nawłoć pospolita (solidago virgaurea)

+

Topola osika (populus tremula)

Opakowanie

100 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwbólowe, inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (kategoria ATC N02BG).

Ulotki Phytodolor dla opakowania 100 mililitrów.

Wybrany dokument Phytodolor:
Dokument z 2021-02-09
PDF
dokument PDF dla Phytodolor

Podgląd dokumentu PDF Phytodolor

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-09

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Packungsbeilage Stand: 14

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Phytodolor, (570 mg + 190 mg + 190 mg)/ml, krople doustne

Populi folii et corticis extractum + Fraxini corticis extractum + Solidaginis virgaureae herbae extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli po 14 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Phytodolor i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Phytodolor

3. Jak przyjmować lek Phytodolor

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Phytodolor

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Phytodolor i w jakim celu się go stosuje

Phytodolor jest roślinnym lekiem złożonym o działaniu przeciwzapalnym.

Wskazania do stosowania:

Dolegliwości reumatyczne, nerwobóle.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Phytodolor

Kiedy nie stosować leku Phytodolor

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae, złożonych) lub salicylany,
  • ze względu na zawartość salicylanów nie zaleca się stosowania w astmie ze względu na możliwość zaostrzenia objawów, w okresie ciąży, u dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w ciężkich chorobach wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Phytodolor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek zawiera 47,9% (V/V) etanolu (alkoholu), tzn. do 720 mg na dawkę (40 kropli), co jest równoważne 18 ml piwa, 7,5 ml wina na dawkę.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową i pacjentów z uszkodzeniami mózgu.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Lek może osłabiać lub wzmacniać działanie innych leków.

Lek Phytodolor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje dotychczas nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania.

3. Jak stosować lek Phytodolor

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka Dorośli: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej stosować od 20 do 30 kropli, od 3 do 4 razy na dobę. Nie przekraczać dawki jednorazowej 40 kropli. Stosować z niewielką ilością płynu.

Podanie doustne.

Przed użyciem wstrząsnąć!

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na zawartość salicylanów, nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Pominięcie zastosowania leku Phytodolor

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Phytodolor

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich wypadkach mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz reakcje uczuleniowe. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku i jeśli objawy nie ustąpią – skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy zgłosić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e- mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Phytodolor

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Phytodolor

  • Substancjami czynnymi leku są: wyciąg z kory i liści osiki (Populi folii et corticis extractum), wyciąg z kory jesionu (Fraxini corticis extractum), wyciąg z ziela nawłoci (Solidaginis virgaureae herbae extractum).

100 ml kropli doustnych zawiera:

60 ml wyciągu z Populus tremula L. folii et corticis, kora i liście osiki, (1 : 1,5-2,5) , ekstrahent: etanol 60% (V/V)

20 ml wyciągu z Fraxinus excelsior L. corticis, kora jesionu (1 : 1,5 -2,5), ekstrahent: etanol 60% (V/V)

20 ml wyciągu z Solidago virgaureae L. herbae, ziele nawłoci (1 : 1,5-2,5), ekstrahent: etanol 60% (V/V)

Lek zawiera 43,3-47,9 % (V/V) alkoholu.

Jak wygląda lek Phytodolor i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką polietylenową z zakraplaczem.

Opakowanie zawiera 100 ml kropli doustnych.

Podmiot odpowiedzialny Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Tel.: +48 22 572 35 00

Wytwórca STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH

Havelstrasse 5

64295 Darmstadt

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.