Oryginalna ulotka dla Olej Rycynowy
płyn

produkt dostępny bez recepty

oleum ricini

Opakowanie

100 gramów
w 34% aptek, od 5.99 zł do 14.99
Olej Rycynowy jest substancją o działaniu przeczyszczającym. Przyjmowany doustnie przy zaparciach działa drażniąco na błonę jelita cienkiego, dzięki czemu pobudza ich perystaltykę. Dodatkowo stosowany na paznokcie pomaga utrzymać je w dobrej kondycji. Zawiera w swoim składzie witaminy A i E oraz kwasy omega, które przyczyniają się do regeneracji ich struktury.

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (100 gramów).

Zmień dokument na 30 gramów (ulotka)zmień

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika OLEJ RYCYNOWY Oleum Ricini

1 g/g, płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4
  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Olej rycynowy i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olej rycynowy

3. Jak stosować lek Olej rycynowy

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Olej rycynowy

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Olej rycynowy i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania

Tradycyjnie jako środek przeczyszczający w zaparciach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olej rycynowy

Kiedy nie stosować leku Olej rycynowy:

  • w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na olej rycynowy
  • w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego
  • u osób z niedrożnością jelit, z stanami zapalnymi narządów jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, z bólami brzucha o niejasnej etiologii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Oleju rycynowego należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku.

Lek stosować doraźnie, produktu nie należy stosować przez dłuższy czas (kilka dni). W przypadku nie ustąpienia objawów zaparcia lub wystąpienia działań niepożądanych skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Lek Olej rycynowy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ze względu na działanie przeczyszczające oleju rycynowego, nie zaleca się przyjmowania jednocześnie innych leków, należy zachować kilkugodzinny odstęp czasu przed zastosowaniem innych leków.

Należy informować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu oleju rycynowego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Olej rycynowy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podawać doustnie:

Młodzież powyżej 12 lat

Jednorazowo 1-2 łyżeczek oleju rycynowego (4-8 g).

Dorośli

Jednorazowo 1-2 łyżek oleju rycynowego (12-24 g).

Wypróżnienie następuje po około 2-3 godzinach od podania preparatu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olej rycynowy

Przyjęcie większej dawki niż zalecana może spowodować wystąpienia mdłości, wymiotów, kolki, biegunki, zachwiania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. W przypadku przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Olej rycynowy

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Olej rycynowy

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Olej rycynowy może wywołać podrażnienie jelita cienkiego, przekrwienia jelita grubego i narządów w obrębie miednicy, u osób szczególnie wrażliwych olej rycynowy może wywołać wysypkę.

U niektórych osób w czasie stosowania Oleju rycynowego mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Olej rycynowy

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Olej rycynowy

Substancją czynną leku jest olej rycynowy.

1 g płynu doustnego zawiera 1 g oleju rycynowego.

Jak wygląda lek Olej rycynowy i co zawiera opakowanie

Lek ma postać bezbarwnego lub słomkowożółtawego płynu doustnego.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Opakowanie leku to butelka ze szkła barwnego z zakrętką PE lub aluminiową po 30 g, 40 g, 100 g, 450 g i 950 g preparatu. Nie wszystkie opakowania dostępne są w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 73 10 fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki: OLEJ RYCYNOWY Oleum Ricini

Spis treści ulotki

Wskazania

Dzieci i młodzież

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.