Oryginalna ulotka dla Octreotide Kabi
iniekcja

produkt na receptę

Oktreotyd (octreotide)

Dawka

0,05 MG/1 ML
brak ofert

Opakowanie

1 fiolka
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki hormonalne do stosowania wewnętrznego (bez hormonów płciowych), hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi, hormony podwzgórza (kategoria ATC H01CB).

Ulotki Octreotide Kabi dla opakowania 1 fiolka (0,05 MG/1 ML).

Wybrany dokument Octreotide Kabi:
Dokument z 2021-02-17
PDF
dokument PDF dla Octreotide Kabi

Podgląd dokumentu PDF Octreotide Kabi

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-17

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Octreotide Kabi, 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Octreotide Kabi, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Octreotide Kabi, 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

Octreotidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Octreotide Kabi i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octreotide Kabi

3. Jak stosować Octreotide Kabi

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Octreotide Kabi

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Octreotide Kabi i w jakim celu się go stosuje

Octreotide1 Kabi jest syntetyczną pochodną somatostatyny2, substancji występującej fizjologicznie w organizmie ludzkim, która hamuje działanie niektórych hormonów np. hormonu wzrostu.

Octreotide Kabi działa silniej niż somatostatyna i jego działanie utrzymuje się dłużej.

Octreotide Kabi jest stosowany:

 • w akromegalii, chorobie, w której organizm wytwarza zbyt dużą ilość hormonu wzrostu.

U osób zdrowych hormon wzrostu kontroluje wzrost tkanek, narządów i kości. Zbyt duża ilość hormonu wzrostu powoduje zwiększenie wymiarów kości i tkanek, zwłaszcza dłoni i stóp.

Octreotide Kabi znacząco łagodzi objawy akromegalii, do których należy ból głowy, nadmierne pocenie się, drętwienie dłoni i stóp, zmęczenie i ból stawów.

 • w celu złagodzenia objawów spowodowanych pewnymi guzami układu pokarmowego (np. rakowiakami, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma). W tych chorobach żołądek, jelita lub trzustka wytwarzają nadmierną ilość specyficznych hormonów i innych substancji, co zaburza naturalną równowagę hormonalną organizmu i jest przyczyną wielu objawów, takich jak zaczerwienienie twarzy, biegunka, niskie ciśnienie krwi, wysypka i utrata masy ciała.

Leczenie lekiem Octreotide Kabi pomaga kontrolować te objawy.

 • w zapobieganiu powikłaniom po operacjach trzustki. Leczenie lekiem Octreotide Kabi pomaga zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych (np. ropnia w jamie brzusznej, zapalenia trzustki).
 • w celu zahamowania krwawienia i zapobiegania nawrotom krwawień z pękniętych żylaków przełyku u pacjentów z marskością wątroby (przewlekła choroba wątroby). Leczenie lekiem Octreotide Kabi pomaga opanować krwawienie i zmniejszyć zapotrzebowanie na przetoczenie krwi.
 • w leczeniu guzów przysadki wydzielających zbyt dużą ilość hormonu tyreotropowego (TSH).

Zbyt duża ilość hormonu tyreotropowego (TSH) prowadzi do nadczynności tarczycy.

Octreotide Kabi jest stosowany u osób z guzami przysadki wydzielającymi zbyt dużą ilość hormonu tyreotropowego (TSH): NL/H/2517/001-003/IB/006 2

 • gdy inne rodzaje leczenia (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) są nieodpowiednie lub nieskuteczne;
 • po radioterapii w okresie przejściowym, zanim radioterapia osiągnie pełną skuteczność.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octreotide Kabi

Kiedy nie stosować leku Octreotide Kabi

 • jeśli pacjent ma uczulenie na oktreotyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Octreotide Kabi należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli pacjent wie, że ma lub miał w przeszłości kamienie żółciowe; należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ długotrwałe stosowanie leku Octreotide Kabi może powodować powstawanie kamieni żółciowych. Lekarz może zlecić okresową kontrolę pęcherzyka żółciowego;
 • jeśli u pacjenta występują problemy ze stężeniem cukru we krwi i jest ono zbyt duże (cukrzyca) lub zbyt małe (hipoglikemia). Jeśli Octreotide Kabi jest stosowany w leczeniu krwawień z żylaków przełyku; kontrolowanie stężenia cukru we krwi jest konieczne;
 • jeśli pacjent miał w przeszłości zmniejszone stężenie witaminy B12, lekarz może zalecić okresową kontrolę stężenia witaminy B12.

Badania i wizyty kontrolne

Jeśli pacjent jest długotrwale leczony lekiem Octreotide Kabi, lekarz może zlecić okresową kontrolę czynności tarczycy.

Lekarz będzie kontrolował czynność wątroby pacjenta.

Dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Octreotide Kabi u dzieci jest niewielkie.

Octreotide Kabi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas leczenia lekiem Octreotide Kabi można na ogół kontynuować przyjmowanie innych leków.

Zgłaszano jednak, że Octreotide Kabi wpływa na działanie pewnych leków, takich jak cymetydyna4, cyklosporyna, bromokryptyna3, chinidyna i terfenadyna.

Jeśli pacjent przyjmuje lek kontrolujący ciśnienie krwi (np. antagonistę receptorów beta- adrenergicznych lub antagonistę kanałów wapniowych), bądź lek utrzymujący równowagę wodno- elektrolitową, lekarz może dostosować dawkowanie.

U pacjentów z cukrzycą może zajść konieczność dostosowania dawki insuliny5 przez lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Octreotide Kabi może być stosowany podczas ciąży tylko w razie wyraźnej konieczności.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

NL/H/2517/001-003/IB/006 3

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Octreotide Kabi. Nie wiadomo, czy Octreotide Kabi przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Octreotide Kabi nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak pewne działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania leku Octreotide Kabi, takie jak ból głowy i zmęczenie mogą zmniejszać zdolność pacjenta do bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Octreotide Kabi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W zależności od leczonego schorzenia, Octreotide Kabi może być podawany:

 • we wstrzyknięciu podskórnym lub
 • w infuzji dożylnej.

W przypadku marskości wątroby (przewlekłej choroby wątroby) lekarz może dostosować dawkę podtrzymującą.

Lekarz lub pielęgniarka wyjaśni pacjentowi, jak wstrzyknąć Octreotide Kabi pod skórę, natomiast infuzja do żyły musi być zawsze wykonywana przez fachowy personel medyczny.

Wstrzyknięcie podskórne

Właściwym miejscem do podawania wstrzyknięć podskórnych jest górna część ramion, uda lub brzuch.

Do podania każdego wstrzyknięcia podskórnego należy wybrać nowe miejsce, aby uniknąć podrażnień tkanek. Lekarz lub pielęgniarka udzielą dokładnych instrukcji jak podać lek pacjentom, którzy będą sami wykonywali wstrzyknięcia podskórne.

Jeśli lek jest przechowywany w lodówce, zaleca się doprowadzenie fiolki do temperatury pokojowej przed podaniem leku. Zmniejszy to ryzyko bólu w miejscu wstrzyknięcia. Można ogrzać fiolkę w dłoniach, ale nie należy jej podgrzewać.

Pewna liczba pacjentów odczuwa ból w miejscu wstrzyknięcia podskórnego. Ból ten jest zazwyczaj krótkotrwały. W razie wystąpienia bólu można go złagodzić, delikatnie pocierając miejsce wstrzyknięcia przez kilka sekund po podaniu leku.

Przed podaniem zawartości fiolki z lekiem Octreotide Kabi należy sprawdzić czy roztwór nie zawiera cząstek stałych lub nie zmienił barwy. Nie należy podawać leku w przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie roztworu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Octreotide Kabi

Po przedawkowaniu leku Octreotide Kabi nie zgłaszano występowania reakcji zagrażających życiu.

Objawy przedawkowania to: nieregularna akcja serca, niskie ciśnienie krwi, zatrzymanie akcji serca, niedotlenienie mózgu, silny ból w górnej części żołądka, zażółcenie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, biegunka, osłabienie, zmęczenie, brak energii, zmniejszenie masy ciała, obrzęk brzuszny, dyskomfort i duże stężenie kwasu mlekowego we krwi.

W przypadku odczucia, że doszło do przedawkowania leku Octreotide Kabi i u pacjenta występują powyższe objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

NL/H/2517/001-003/IB/006 4

Pominięcie zastosowania leku Octreotide Kabi

Należy przyjąć jedną dawkę leku zaraz po przypomnieniu sobie o niej, a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Opuszczenie dawki nie jest szkodliwe, ale może spowodować czasowy nawrót objawów choroby do momentu powrotu do zaplanowanego czasu leczenia.

Nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Octreotide Kabi

Po przerwaniu leczenia lekiem Octreotide Kabi objawy choroby mogą nawrócić. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Octreotide Kabi bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • kamica żółciowa powodująca nagły ból pleców;
 • zbyt duże stężenie cukru we krwi.

Często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 10 osób):

 • niedoczynność tarczycy (hipotyroidyzm) wpływająca na zmiany rytmu serca, łaknienie lub zmiany masy ciała; zmęczenie, uczucie zimna lub obrzęk przedniej części szyi;
 • zmiany w wynikach testów czynności tarczycy;
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego; objawy mogą obejmować ból w prawej górnej części brzucha, gorączkę, nudności, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);
 • zbyt małe stężenie cukru we krwi;
 • zaburzona tolerancja glukozy;
 • wolna akcja serca.

Niezbyt często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 100 osób):

 • pragnienie, mała ilość wydalanego moczu, ciemne zabarwienie moczu, sucha, zaczerwieniona skóra;
 • szybka akcja serca.

Inne ciężkie działania niepożądane

 • reakcje nadwrażliwości (uczulenie), w tym wysypka skórna;
 • rodzaj reakcji alergicznej (anafilaksja), która może być przyczyną trudności w oddychaniu lub zawrotów głowy;
 • zapalenie trzustki; objawy mogą obejmować nagły ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunkę;
 • zapalenie wątroby; objawami może być zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), nudności, wymioty, utrata apetytu, złe samopoczucie ogólne, świąd, jasne zabarwienie moczu;
 • nieregularna akcja serca.

Jeśli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

NL/H/2517/001-003/IB/006 5

Inne działania niepożądane:

Jeśli pacjent zauważy u siebie którekolwiek z podanych niżej działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania te są zazwyczaj łagodne i mają tendencję do ustępowania w miarę postępu leczenia.

Bardzo często (mogą dotyczyć ponad 1 na 10 osób):

 • biegunka;
 • bóle brzucha;
 • nudności;
 • zaparcia;
 • wzdęcia z oddawaniem gazów;
 • bóle głowy;
 • ból w miejscu wstrzyknięcia.

Często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 10 osób):

 • dyskomfort w żołądku po posiłku (niestrawność);
 • wymioty;
 • uczucie pełności w żołądku;
 • stolce tłuszczowe;
 • luźne stolce;
 • odbarwienie kału;
 • zawroty głowy;
 • utrata apetytu;
 • zmiany w wynikach testów czynności wątroby;
 • łysienie;
 • duszność;
 • osłabienie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Pewna liczba pacjentów odczuwa ból w miejscu wstrzyknięcia podskórnego. Ból ten jest zazwyczaj krótkotrwały. W razie wystąpienia bólu można go złagodzić delikatnie pocierając miejsce wstrzyknięcia przez kilka sekund po podaniu leku.

Występowanie objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego może być zmniejszone przez unikanie przyjmowania posiłków tuż przed podaniem podskórnym leku Octreotide Kabi lub zaraz po jego podaniu, tj. wykonanie wstrzyknięcia między posiłkami lub przed udaniem się na spoczynek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

tel:%2B%2048%2022%2049%2021%20301 tel:%2B%2048%2022%2049%2021%20309 mailto:ndl@urpl.gov.pl NL/H/2517/001-003/IB/006 6

5. Jak przechowywać Octreotide Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

W przypadku codziennego stosowania, nieotwarte fiolki można przechowywać w temperaturze pokojowej, ale nie dłużej niż przez 2 tygodnie.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Rozcieńczony roztwór: Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 24 godziny w temperaturze pokojowej. Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Octreotide Kabi

Substancją czynną leku jest oktreotyd w postaci octanu oktreotydu.

Octreotide Kabi dostępny jest w trzech różnych dawkach:

50 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 50 mikrogramów oktreotydu.

100 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 100 mikrogramów oktreotydu.

500 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 500 mikrogramów oktreotydu.

Pozostałe składniki to: kwas (S)-mlekowy, sodu wodorowęglan, mannitol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Octreotide Kabi i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny do lekko brązowawego roztwór.

Wielkości opakowań:

1 fiolka

5 fiolek

30 fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa NL/H/2517/001-003/IB/006 7

Wytwórca: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa tel. + 48 22 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Oktreotyd 50 mikrogramów/ml Belgia Octreotide Fresenius Kabi 0,05 mg/ml Czechy Octreotide Kabi 0,05 mg/ml Dania Octreotide Fresenius Kabi Francja Octreotide Kabi 50 microgrammes/1 ml, solution injectable Grecja Octreotide Kabi Hiszpania Octreotida 50 microgramos/ml solución inyectable EFG Holandia Octreotide Fresenius Kabi 0,05 mg/ml Irlandia Octreotide 50 micrograms/ml solution for injection Luksemburg Octreotid Kabi 0,05 mg/ml Injektionslösung Malta Octreotide 50 micrograms/ml solution for injection Niemcy Octreotid Kabi 0,05 mg/ml Injektionslösung Norwegia Octreotide Fresenius Kabi Polska Octreotide Kabi Portugalia OCTREOTIDO KABI Słowenia Oktreotid Kabi 0,05 mg/ml raztopina za injiciranje Szwecja Octreotide Fresenius Kabi Wielka Brytania Octreotide 50 micrograms/ml solution for injection Włochy Octreotide Kabi 0,05 mg/ml soluzione iniettabile

Oktreotyd 100 mikrogramów/ml Belgia Octreotide Fresenius Kabi 0,1 mg/ml Bułgaria Octreotide Kabi 0,1 mg/ml инжекционен разтвор Czechy Octreotide Kabi 0,1 mg/ml Dania Octreotide Fresenius Kabi Francja Octreotide Kabi 100 microgrammes/1 ml, solution injectable Grecja Octreotide Kabi Hiszpania Octreotida 100 microgramos/ml solución inyectable EFG Holandia Octreotide Fresenius Kabi 0,1 mg/ml Irlandia Octreotide 100 micrograms/ml solution for injection Luksemburg Octreotid Kabi 0,1 mg/ml Injektionslösung Malta Octreotide 100 micrograms/ml solution for injection Niemcy Octreotid Kabi 0,1 mg/ml Injektionslösung Norwegia Octreotide Fresenius Kabi Polska Octreotide Kabi NL/H/2517/001-003/IB/006 8 Portugalia OCTREOTIDO KABI Rumunia Octreotid Kabi 0,1 mg/ml soluţie injectabilă Słowacja Octreotide Kabi 0,1 mg/ml Słowenia Oktreotid Kabi 0,1 mg/ml raztopina za injiciranje Szwecja Octreotide Fresenius Kabi Wielka Brytania Octreotide 100 micrograms/ml solution for injection Włochy Octreotide Kabi 0,1 mg/ml soluzione iniettabile

Oktreotyd 500 mikrogramów/ml Belgia Octreotide Fresenius Kabi 0,5 mg/ml Czechy Octreotide Kabi 0,5 mg/ml Dania Octreotide Fresenius Kabi Francja Octreotide Kabi 500 microgrammes/1 ml, solution injectable Grecja Octreotide Kabi Hiszpania Octreotida 500 microgramos/ml solución inyectable EFG Holandia Octreotide Fresenius Kabi 0,5 mg/ml Irlandia Octreotide 500 micrograms/ml solution for injection Luksemburg Octreotid Kabi 0,5 mg/ml Injektionslösung Malta Octreotide 500 micrograms/ml solution for injection Niemcy Octreotid Kabi 0,5 mg/ml Injektionslösung Norwegia Octreotide Fresenius Kabi Polska Octreotide Kabi Portugalia OCTREOTIDO KABI Słowacja Octreotide Kabi 0,5 mg/ml Słowenia Oktreotid Kabi 0,5 mg/ml raztopina za injiciranje Szwecja Octreotide Fresenius Kabi Wielka Brytania Octreotide 500 micrograms/ml solution for injection Włochy Octreotide Kabi 0,5 mg/ml soluzione iniettabile

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 25.07.2016 NL/H/2517/001-003/IB/006 9

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Infuzja dożylna (informacje przeznaczone dla fachowego personelu medycznego) Octreotide Kabi (octan oktreotydu) jest trwały przez 24 godziny fizycznie i chemicznie w fizjologicznym jałowym roztworze chlorku sodu. Ponieważ Octreotide Kabi może wpływać na homeostazę glukozy, zaleca się raczej stosowanie fizjologicznego roztworu chlorku sodu niż glukozy.

Rozcieńczone roztwory są fizycznie i chemicznie trwałe przez co najmniej 24 godziny w temperaturze poniżej 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczone roztwory powinny być zużyte natychmiast po przygotowaniu. Jeśli roztwór nie zostanie natychmiast zużyty, za jego przechowywanie przed użyciem jest odpowiedzialny użytkownik, a temperatura jego przechowywania powinna wynosić od 2 do 8°C. Przed podaniem roztwór należy pozostawić, by ponownie osiągnął temperaturę pokojową.

Całkowity czas pomiędzy rozcieńczeniem leku w płynie infuzyjnym, przechowywaniem w lodówce a zakończeniem podawania leku nie może być dłuższy niż 24 godziny.

Jeśli Octreotide Kabi jest podawany w infuzji dożylnej, zawartość jednej 0,5 mg fiolki jest zwykle rozpuszczana w 60 ml 0,9% roztworu chlorku sodu, a otrzymany roztwór należy podawać za pomocą pompy infuzyjnej. Czynność tę należy powtarzać tak często, jak jest to konieczne do osiągnięcia przepisanego czasu leczenia.

Przed użyciem fiolki z lekiem Octreotide Kabi, należy sprawdzić czy roztwór nie zawiera cząstek stałych lub nie zmienił barwy. Nie podawać w przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie roztworu.

Podanie podskórne: Octreotide Kabi należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym bez wcześniejszego rozcieńczania.

Jaką ilość leku Octreotide Kabi należy zastosować

Dawkowanie leku Octreotide Kabi zależy od leczonego schorzenia.

Akromegalia

Leczenie z reguły rozpoczyna się od dawki 0,05 do 0,1 mg podawanej podskórnie co 8 lub co

12 godzin. Następnie dawka ta jest zmieniana w zależności od efektu działania i od złagodzenia objawów (takich jak uczucie zmęczenia, pocenie się i ból głowy). Dla większości pacjentów optymalna dawka dobowa wynosi 0,1 mg trzy razy na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 1,5 mg.

Guzy układu pokarmowego

Leczenie z reguły rozpoczyna się od dawki 0,05 mg podawanej we wstrzyknięciu podskórnym raz lub dwa razy na dobę. W zależności od reakcji pacjenta i tolerowania leku, dawka może być stopniowo zwiększana od 0,1 mg do 0,2 mg trzy razy na dobę. W przypadku rakowiaków, jeżeli w ciągu tygodnia od rozpoczęcia stosowania maksymalnej tolerowanej dawki brak jest zadowalającego złagodzenia objawów, należy przerwać leczenie.

Powikłania po operacjach trzustki

Zazwyczaj podaje się podskórnie dawkę 0,1 mg trzy razy na dobę przez 1 tydzień, zaczynając przynajmniej godzinę przed operacją.

Krwawienia z żylaków przełyku

Zalecana dawka wynosi 25 mikrogramów/godzinę przez 5 dni w ciągłej infuzji dożylnej. W czasie leczenia konieczne jest kontrolowanie stężenia cukru we krwi.

Gruczolaki przysadki wydzielające TSH

Na ogół skuteczne dawkowanie to 100 mikrogramów trzy razy na dobę we wstrzyknięciu podskórnym. Dawkę można dostosować w zależności od odpowiedzi w wydzielaniu TSH i hormonów tarczycy. Ocena skuteczności terapii wymaga, by leczenie było prowadzone przez co najmniej 5 dni.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/oktreotyd

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/somatostatyna

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/bromokryptyna

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/cimetidine

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/insulina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.