Oryginalna ulotka dla Nipas
tabletki dozębodołowe

produkt dostępny bez recepty

Kwas acetylosalicylowy (acetylsalicylic acid)

Dawka

32 mg

Opakowanie

50 tabletek
w 1% aptek, od 34.99 zł do 159.00
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, preparaty stomatologiczne, preparaty stomatologiczne (kategoria ATC A01AD).

Ulotki Nipas dla opakowania 50 tabletek (32 mg).

Wybrany dokument Nipas:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Nipas

Podgląd dokumentu PDF Nipas

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NIPAS

32 mg, tabletki dozębodołowe

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta. Lek Nipas jest dostępny bez recepty. Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez lekarzy stomatologów.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nipas i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nipas

3. Jak stosować lek Nipas

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nipas

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nipas i w jakim celu się go stosuje

Substancję czynną leku Nipas stanowi kwas acetylosalicylowy.

Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe.

Lek Nipas jest stosowany w stomatologii, w następujących wskazaniach:

 • suche zapalenie zębodołu (ASD) oraz przywierzchołkowe i rozlane zapalenie zębodołu,
 • stany po wyłuszczeniu małych zropiałych torbieli,
 • stany po dłutowaniu zębów i uszkodzeniu zębodołu po zabiegach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nipas

Kiedy nie stosować leku Nipas:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,
 • jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Nipas należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

Lek Nipas a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas acetylosalicylowy jest antagonistą witaminy K, osłabia jej działanie i może powodować hipoprotrombinemię, zmniejszając krzepliwość krwi.

Nipas można stosować w połączeniu z antybiotykami lub sulfonamidami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie stosować leku Nipas w trzecim trymestrze ciąży. Ostrożnie stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas długotrwałej kuracji dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego. Krótkotrwałe stosowanie lub pojedyncze dawki leku nie stanowią zagrożenia dla niemowlęcia karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Nipas stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Nipas zawiera propylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Nipas zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Nipas

Lek Nipas jest przeznaczony do stosowania tylko przez lekarzy stomatologów.

Po wstępnym przepłukaniu zębodołu ciepłym 3% roztworem wodorowęglanu sodu lub 0,9% roztworem chlorku sodu (tzw. roztwór fizjologiczny soli), bez uprzedniego łyżeczkowania umieszcza się 1 do 3 tabletek w zębodole. Następnie zębodół przykrywa się tamponem na okres

20 minut. Po tym czasie tabletki ulegają spęcznieniu i rozpuszczeniu, osłaniając zakończenia nerwowe i chroniąc ściany zębodołu przed dostępem śliny.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie są znane działania niepożądane podczas miejscowego stosowania leku Nipas.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą jednak wystąpić działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nipas

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani przydomowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nipas

 • Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna 17 mg, propylu parahydroksybenzoesan 3 mg, talk.

Jak wygląda lek Nipas i co zawiera opakowanie Lek Nipas ma postać białych, płaskich, trójkątnych tabletek z zaokrąglonymi wierzchołkami.

Lek dostępny jest w pojemniku propylenowym z wieczkiem z polietylenu, zabezpieczeniem gwarancyjnym i środkiem osuszającym. Pojemnik zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” ul. Krucza 62, 53-411 Wrocław, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.08.2018

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.