---Asepta Gardłosept produkty

Oryginalna ulotka dla Neo-Angin bez cukru

produkt dostępny bez recepty, tabletki do ssania/gryzienia/żucia,

Amylometakrezol (amyl-m-cresol)

,

Alkohol dichlorobenzylowy (dichlorobenzyl alcohol)

,

Mentol (menthol)

, Klosterfrau

Opakowanie:

Od 16,79 zł
33% taniej online (16,79 zł) niż stacjonarnie (24,91 zł).

Ulotki Neo-Angin bez cukru dla opakowania 24 tabletki.

Wybrany dokument Neo-Angin bez cukru:
Dokument z 2024-05-10
PDF
dokument PDF dla Neo-Angin bez cukru

Podgląd dokumentu PDF Neo-Angin bez cukru

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-05-10

Ulotki innych produktów zawierających amyl-m-cresol+dichlorobenzyl alcohol+menthol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Neo-angin bez cukru, 1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg, tabletki do ssania

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 4-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Neo-angin bez cukru i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin bez cukru

3. Jak stosować lek Neo-angin bez cukru

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Neo-angin bez cukru

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neo-angin bez cukru i w jakim celu się go stosuje

Neo-angin bez cukru to lek w postaci tabletek do ssania, zawiera dwie substancje czynne (alkohol 2,4- dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu antyseptycznym oraz lewomentol, który wywołuje uczucie chłodu na błonach śluzowych. Jednoczesne stosowanie substancji czynnych w leku Neo-angin bez cukru powoduje ustąpienie bólu gardła i trudności w przełykaniu.

Neo-angin bez cukru jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Jeśli po upływie 4-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin bez cukru

Kiedy nie stosować leku Neo-angin bez cukru:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja fruktozy.
 • u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Neo-angin bez cukru należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Jedna tabletka do ssania zawiera 2,58 g izomaltu.
 • Jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Neo-angin bez cukru a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono występowania istotnych interakcji z innymi lekami stosowanymi doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Neo-angin bez cukru zawiera czerwień koszenilową A (E 124) i izomalt (E 953) Lek Neo-angin bez cukru w jednej tabletce do ssania zawiera 2,58 g izomaltu (E 953) - substancję słodzącą, co odpowiada 6 kcal (26 kJ). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Izomalt może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Lek Neo-angin bez cukru zawiera barwnik czerwień koszenilową (E 124), który może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Neo-angin bez cukru

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Należy powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przyjmować leku dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Neo-angin bez cukru jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin bez cukru

Po zastosowaniu znacznie większej dawki niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin bez cukru

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) obserwowano podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.

Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neo-angin bez cukru

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neo-angin bez cukru

 • Substancjami czynnymi leku są alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol.

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,72 mg lewomentolu.

 • Pozostałe składniki to: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, izomalt (E 953), kwas winowy, czerwień koszenilowa A (E 124).

Jak wygląda lek Neo-angin bez cukru i co zawiera opakowanie

Blistry z PVC/PVdC/Al w pudełku tekturowym.

Wielkość opakowania: 12, 16, 24 lub 48 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel.: +48 22 231 8287 e-mail: biuro@klosterfrau.pl

Wytwórca: Divapharma GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: