---Wolt Drive - produkty

Mugga spray 50% na komary i kleszcze cena i dostępność w aptekach internetowych i stacjonarnych

produkt biobójczy, aerozol,

DEET (diethyltoluamide)

, Jaico

Dawka:

50%

Opakowanie:

75 mililitrów
w 59% aptek, od 27,99 zł do 44,99 zł

Sprawdź oferty w aptekach: 30 aptek

Dodaj i przejdź do koszyka, aby zobaczyć apteki.

29% taniej online (27,99 zł) niż stacjonarnie (39,62 zł).

Opcje dostawy: automaty paczkowe, kurier, odbiór w aptece, szybki kurier miejski.

Przewidywana wysyłka od: sobota, 13 kwi, 19:07.

od 27,99 zł
Wolt Drive
Mugga spray 50% to produkt biobójczy w postaci aerozolu na skórę, chroniący przed owadami (np. komarami europejskimi i tropikalnymi, meszkami, bąkami, moskitami, kuczmanami) oraz kleszczami. Zawarty w preparacie N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) oddziałuje na układ nerwowy owadów i kleszczy, dzięki czemu je odstrasza oraz chroni przed nieprzyjemnymi objawami ugryzienia i szeregiem chorób, w tym także groźnych chorób tropikalnych, np. boreliozą, odkleszczowym zapaleniem mózgu, malarią (zimnicą), ziką, dengą. Deklarowany przez producenta czas zabezpieczenia przed insektami wynosi do 9 godzin i zależy od warunków klimatycznych. Preparat sprawdza się w klimacie subtropikalnym, tropikalnym i umiarkowanym europejskim, jest łatwy w aplikacji i posiada przyjemny, eukaliptusowy zapach. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

więcej: Stosowanie Mugga spray 50% na komary i kleszcze, skutki uboczne i interakcje Mugga spray 50% na komary i kleszcze

Jak działa Mugga spray 50% na komary i kleszcze?

Zawarty w preparacie N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) poprzez wpływ na układ nerwowy owadów i kleszczy sprawia, że tracą one koordynacje i umiejętność lokalizowania człowieka. Jego działanie polega zatem na ich odstraszaniu.

Nie używaj Mugga spray 50% na komary i kleszcze, jeśli:

 • masz nadwrażliwość lub uczulenie na składniki preparatu,
 • masz mniej niż 18 lat,
 • skóra, na którą chcesz aplikować preparat, jest uszkodzona lub podrażniona.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Mugga spray 50% na komary i kleszcze?

 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 • Preparatu nie należy rozpylać w zamkniętym pomieszczeniu.
 • Preparatu nie należy aplikować na przedmioty wykonane z plastiku (np. okulary przeciwsłoneczne), tkaniny syntetyczne ani malowane i lakierowane powierzchnie (np. paski do zegarków).
 • Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, ustami i błonami śluzowymi.

Jak stosować Mugga spray 50% na komary i kleszcze?

Produkt przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio na skórę lub odzież. Należy go równomiernie rozpylić, jednocześnie uważając na okolice oczu i ust. Okolice twarzy i szyi zaleca się pryskać preparatem marki Mugga o niższym stężeniu DEET (9,5%), przy czym należy pamiętać, że w przypadku stosowania na twarz lub szyję preparat należy nanosić pośrednio - najpierw nanieść repelent na dłoń, następnie delikatnie natrzeć nim skórę. Po użyciu preparatu należy umyć ręce.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Mugga spray 50% na komary i kleszcze?

Czas działania odstraszającego zależy od klimatu, w którym się znajdujesz. W klimacie umiarkowanym preparat działa do 8-9 godzin, a w klimacie tropikalnym - do 6-8 godzin. W celu utrzymania nieprzerwanej ochrony przed kleszczami zaleca się zaaplikowanie preparatu ponownie po upływie 6 godzin od wcześniejszego zastosowania.

Rodzaje zagrożenia:

 • H225 - wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - działa drażniąco na oczy.
 • H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności:

 • P102 - chronić przed dziećmi.
 • P210 - przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P260 - nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P270 - nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku niewłaściwego użycia i wystąpienia niepokojących dolegliwości należy postępować następująco:

 • w kontakcie z uszkodzoną skórą: przemyć skórę dużą ilością czystej wody z mydłem,
 • w kontakcie z oczami: płukać obficie czystą wodą przez przynajmniej 15 minut bez zamykania oczu,
 • po połknięciu: wypić 1-2 szklanki wody i wywołać wymioty (choć samo połknięcie preparatu może skutkować odruchem wymiotnym), przy czym nie należy ich wywoływać u osoby nieprzytomnej,
 • po narażeniu drogą oddechową: przerwać narażenie na produkt, zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Jeśli dolegliwości nie ustępują, ulegną nasileniu lub wystąpi reakcja alergiczna, należy skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę preparatu. Konsultacja okulistyczna zalecana jest po każdym kontakcie preparatu z oczami, nawet jeśli dolegliwości ustąpiły.

Czy mogę łączyć Mugga spray 50% na komary i kleszcze z innymi lekami?

Brak informacji.

Czy mogę łączyć Mugga spray 50% na komary i kleszcze z alkoholem?

Brak informacji, jednak nie wydaje się, aby produkt wchodził w interakcje z alkoholem.

Czy po zastosowaniu Mugga spray 50% na komary i kleszcze mogę prowadzić pojazdy?

Brak informacji, jednak nie wydaje się, aby produkt wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów.

Czy mogę stosować Mugga spray 50% na komary i kleszcze będąc w ciąży?

Brak informacji. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Czy po zastosowaniu Mugga spray 50% na komary i kleszcze mogę karmić piersią?

Brak informacji. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Mugga spray 50% na komary i kleszcze?

Brak informacji na temat działań niepożądanych.

Skład Mugga spray 50% na komary i kleszcze

 • Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET 50%, 500 g/l),
 • substancje pomocnicze: etanol (383,1 g/l), benzoesan denatonium (0,01 g/l), frakcje olejków roślinnych.

Jak przechowywać Mugga spray 50% na komary i kleszcze?

Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Źródła

 • Strona internetowa producenta
 • Karta charakterystyki produktu

Skład Mugga spray 50% na komary i kleszcze

 • Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET 50%, 500 g/l),
 • substancje pomocnicze: etanol (383,1 g/l), benzoesan denatonium (0,01 g/l), frakcje olejków roślinnych.

Ostatnie wiadomości o Mugga spray 50% na komary i kleszcze

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Mugga spray 50% na komary i kleszcze

Dostępność Mugga spray 50% na komary i kleszcze w aptekach

Wszystkie opakowania Mugga spray 50% na komary i kleszczew 59% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy