Oryginalna ulotka dla Mbe
kapsułki

produkt dostępny bez recepty

Magnez (magnesium)

+

pyridoxine

+

γ-Tokoferol (tocopherol)

Opakowanie

60 kapsułek blistry
w 62% aptek, od 11.95 zł do 24.99
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, witaminy, preparaty połączeń pozostałych witamin (kategoria ATC A11JB).

Ulotki Mbe dla opakowania 60 kapsułek blistry.

Wybrany dokument Mbe:
Dokument z 2020-09-29
PDF
dokument PDF dla Mbe

Podgląd dokumentu PDF Mbe

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-29

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA MBE, 250 mg (150 mg Mg 2+ ) + 7,29 mg + 200 mg, kapsułki miękkie (Magnesii oxidum ponderosum + Pyridoxini hydrochloridum + int-rac-α-Tocopherylis acetas)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek MBE ostrożnie.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek MBE i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MBE

3. Jak stosować lek MBE

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek MBE

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MBE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

MBE jest lekiem mineralno-witaminowym zawierającym jony magnezu1, witaminę B6 oraz witaminę E, których stosowanie jest zalecane w profilaktyce i leczeniu niedoborów m.in. w okresie wzmożonego zapotrzebowania na te witaminy i magnez, przy wzmożonym wysiłku fizycznym, przy diecie eliminacyjnej, u osób przebywających w skażonym środowisku i u osób palących tytoń.

Ponadto stosuje się je wspomagająco w chorobach, których pochodzenie związane jest z tzw. stresem oksydacyjnym i w zmniejszaniu skutków stresu (ze względu na właściwości przeciwutleniające).

Magnez i witamina B6 wzajemnie nasilają swe działanie przeciwstresowe, wpływają ochronnie na serce i układ krwionośny oraz korzystnie oddziaływują na stan układu nerwowego. Witamina E wzmaga działanie przeciwstresowe.

Magnez jest pierwiastkiem biorącym udział w tworzeniu kwasów nukleinowych, białek, węglowodanów i tłuszczów tworzących komórki, tkanki i narządy. Wpływa na procesy pozyskiwania energii, intensywność przemian glukozy2, przebieg reakcji utleniania oraz odgrywa ważną rolę w regulacji kurczliwości oskrzeli i pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Jest czynnikiem regulującym aktywność skurczową serca, przeciwdziałającym jego niedotlenieniu i niedokrwieniu. Pobudza mechanizmy obronne organizmu.

Witamina B6 znacznie zwiększa wchłanianie i wykorzystanie magnezu, wpływa na czynność układu krwiotwórczego i układu nerwowego. Uczestniczy w procesach wytwarzania energii, przemianach białek, aminokwasów, syntezie kwasów nukleinowych. Modyfikuje działanie hormonów steroidowych, stan układu odpornościowego, przebieg reakcji immunologicznych i chorób nowotworowych oraz działa przeciwmiażdżycowo.

Witamina E wchodzi w skład złożonego systemu zabezpieczającego struktury komórkowe i materiał genetyczny przed niszczącym działaniem tzw. wolnych rodników tlenowych. Stabilizuje błony komórek, zwłaszcza uczestniczących w przenoszeniu tlenu lub narażonych na wysokie stężenie wolnych rodników tlenowych, zwiększa odporność krwinek czerwonych na działanie czynników powodujących ich rozpad. W połączeniu z innymi przeciwutleniaczami zawartymi w diecie (witaminą

C i karotenem) chroni tkanki organizmu, działa przeciwmiażdżycowo. Jest stosowana w celu zapobiegania zaburzeniom przemiany cholesterolu3 (hipercholesterolemii) oraz zawałowi mięśnia sercowego. Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dzienną podażą witaminy E, a zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi chorobami, których pochodzenie związane jest z tzw. stresem oksydacyjnym.

Lek MBE jest przeznaczony do profilaktyki i leczenia niedoborów witaminy E, witaminy B6 i magnezu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MBE

Kiedy nie stosować leku MBE

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku MBE;
  • jeśli u pacjenta występuje podwyższone stężenie magnezu we krwi (tzw. hipermagnezemia);
  • jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność nerek, blok przewodnictwa nerwowego w sercu (np. tzw.

blok przedsionkowo-komorowy), przewlekłą chorobę charakteryzującą się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni (tzw. miastenia - Myasthenia gravis), znaczne niedociśnienie tętnicze;

  • w przypadku przyjmowania leku zwanego lewodopa bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy (stosowanego w chorobie Parkinsona).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek MBE

Podczas stosowania doustnych antybiotyków z grupy tetracyklin4 należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku a leku MBE z powodu zmniejszenia wchłaniania antybiotyku z przewodu pokarmowego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar tłuszczów i fityniany zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego.

Związki magnezu podane doustnie zmniejszają wchłanianie żelaza5, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny.

Lek może działać przeciwstawnie (antagonistycznie) do witaminy K, zwłaszcza u osób leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub estrogenami (hormonami płciowymi).

Jednoczesne stosowanie preparatów żelaza osłabia działanie witaminy E, dlatego należy zachować kilkugodzinny odstęp między zażywaniem leku MBE i leków zawierających żelazo.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek można stosować u kobiet w ciąży lub u kobiet karmiących piersią wyłącznie z przepisu lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek MBE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku MBE

Lek zawiera olej sojowy oczyszczony. Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MBE

Lek MBE należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce lub przez lekarza.

Lek stosuje się doustnie.

Profilaktycznie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się u osób dorosłych 1 kapsułkę na dobę.

Leczniczo: zgodnie ze wskazaniami lekarza - zależnie od stopnia niedoboru - zwykle 1 kapsułkę dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MBE

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie magnezu i witaminy E może wywoływać zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wystąpienie uczucia zmęczenia, osłabienia, a czasem inne mniej charakterystyczne objawy.

Przedawkowaniu witaminy B6 towarzyszą bóle części obwodowych kończyn i utrudnienia w poruszaniu się.

Pominięcie zastosowania leku MBE

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek MBE może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy niepożądane związane z podawaniem leków zawierających magnez, witaminę B6, witaminę E występują rzadko, odnotowano przypadki zaburzeń żołądkowo-jelitowych ustępujących po zaprzestaniu podawania leku.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Leki zawierające magnez mogą działać przeczyszczająco, dlatego nie należy ich stosować przy biegunkach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MBE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku MBE, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek MBE

  • Substancjami czynnymi leku są

Magnezu tlenek ciężki (Magnesii oxidum ponderosum) 250 mg co odpowiada 150 mg jonów magnezu

Pirydoksyny chlorowodorek (Pyridoxini hydrochloridum, witamina B6) 7,29 mg all-rac-α-Tokoferylu octan (int-rac-α-Tocopherylis acetas, witamina E) 200 mg

  • Ponadto lek zawiera olej sojowy oczyszczony, lecytynę sojową, olej kokosowy, olej palmowy, wosk pszczeli, żelatynę, glicerol, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek MBE i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 30 lub 60 kapsułek miękkich (owalnych, gładkich, białych).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Dział Informacji o Leku tel. + 48 (22) 742 00 22 e-mail informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 09.09.2011 r.

mailto:informacjaoleku@hascolek.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.