---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Maść Szałwiowa

produkt dostępny bez recepty, maść,

Szałwia lekarska (salvia officinalis)

, Elissa

Opakowanie:

Od 15,99 zł

Ulotki Maść Szałwiowa dla opakowania 25 gramów.

Wybrany dokument Maść Szałwiowa:
Dokument z 2024-05-06
PDF
dokument PDF dla Maść Szałwiowa

Podgląd dokumentu PDF Maść Szałwiowa

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-05-06

Ulotki innych produktów zawierających salvia officinalis

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAŚĆ SZAŁWIOWA

Salviae folii extractum Maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Maść szałwiowa i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść szałwiowa

3. Jak stosować lek Maść szałwiowa

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maść szałwiowa

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść szałwiowa i w jakim celu się go stosuje

Lek Maść szałwiowa jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Stosowany pomocniczo w stanach zapalnych skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść szałwiowa

Kiedy nie stosować leku Maść szałwiowa:

  • nie stosować na rozległe powierzchnie skóry, na otwarte rany, składniki maści mogą działać ogólnie
  • jeśli pacjent ma uczulenie na składniki leku
  • nie stosować u niemowląt i małych dzieci
  • nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Maść szałwiowa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Maść szałwiowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Maść szałwiowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Maść szałwiowa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę.

Zalecana dawka to: smarować 2 - 4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść szałwiowa

Ze względu na podanie miejscowe prawdopodobieństwo przedawkowania leku jest niewielkie.

Pominięcie zastosowania leku Maść szałwiowa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania stosowania leku Maść szałwiowa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść szałwiowa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść szałwiowa

  • Substancją czynną leku jest ekstrakt z liści szałwii lekarskiej
  • Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

Jak wygląda lek Maść szałwiowa i co zawiera opakowanie Lek Maść szałwiowa to zielona maść pakowana w pudełka polipropylenowe z wieczkiem polietylenowym umieszczone w tekturowym pudełku

Opakowanie zawiera po 10 g lub 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA mgr Irena Ocioszyńska 02-495 Warszawa, ul. J. Michałowicza 85 tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15 e-mail: info@elissa.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:adr@urpl.gov.pl MAŚĆ SZAŁWIOWA

Salviae folii extractum