Charakterystyka produktu leczniczego dla Levetiracetam Neuropharma
płyn

produkt na receptę

Lewetyracetam (levetiracetam)

Dawka

100 mg/1 ml
brak ofert

Opakowanie

300 mililitrów
w 0% aptek, refundowany
Levetiracetam Neuropharma to roztwór doustny, który zawiera lewetiracetam. Lek wskazany jest w terapii napadów częściowych bądź częściowych wtórnie uogólnionych. Preparat stosuje się również wspomagająco w napadach drgawkowych częściowych, częściowych wtórnie uogólnionych, w młodzieńczej padaczce mioklonicznej i idiopatycznej padaczce uogólnionej.

Charakterystyki produktu Levetiracetam Neuropharma dla opakowania 300 mililitrów (100 mg/1 ml).

Wybrany dokument Levetiracetam Neuropharma:
Dokument z 2021-04-30
PDF
dokument PDF dla Levetiracetam Neuropharma

Podgląd dokumentu PDF Levetiracetam Neuropharma

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

page 1 of 19 C H A R AK T ER Y S T YK A P RO DUK T U LEC Z NI C ZEG O 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Levetiracetam NeuroPharma, 100 mg/ml, roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera 100 mg lewetyracetamu (Levetiracetamum) Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każdy ml roztworu zawiera 1,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E 218), 0,3 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E 216) i 135 mg maltitolu (E 965). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.l 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór doustny Przezroczysty, bezbarwny lub lekko brązowy roztwór 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Levetiracetam NeuroPharma jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Produkt Levetiracetam NeuroPharma jest wskazany jako terapia wspomagająca: - w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką; - w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną; - w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną. (...)

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.