Oryginalna ulotka dla Latanoprost+Timolol Stada
krople do oczu

produkt na receptę

latanoprost

+

Tymolol (timolol)

Opakowanie

1 butelka 2,5 mililitra
w 0% aptek
Produkt w kategorii: narządy wzroku i słuchu, leki oftalmologiczne, leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę (kategoria ATC S01ED).

Ulotki Latanoprost+Timolol Stada dla opakowania 1 butelka 2,5 mililitra.

Wybrany dokument Latanoprost+Timolol Stada:
Dokument z 2018-04-29
PDF
dokument PDF dla Latanoprost+Timolol Stada

Podgląd dokumentu PDF Latanoprost+Timolol Stada

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2018-04-29

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Latanoprost + Timolol STADA, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Latanoprost + Timolol STADA i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latanoprost + Timolol STADA

3. Jak stosować lek Latanoprost + Timolol STADA

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Latanoprost + Timolol STADA

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Latanoprost + Timolol STADA i w jakim celu się go stosuje

Latanoprost + Timolol1 STADA jest lekiem stosowanym w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienia wewnątrz gałki ocznej).

Latanoprost + Timolol STADA jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: latanoprost (pochodna prostaglandyny) i tymololu maleinian (beta-adrenolityk).

Wewnątrz oka wytwarzany jest płyn, zwany cieczą wodnistą. Następnie ten płyn jest odprowadzany do krwioobiegu, co wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Jeśli odpływ jest zwężony, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej zwiększa się.

Poza innymi działaniami, beta-adrenolityki zmniejszają ciśnienie wewnątrz gałki ocznej poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Prostaglandyny ułatwiają odpływ cieczy wodnistej.

Latanoprost + Timolol STADA stosowany jest:

 • w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania (uszkodzenie nerwu wzrokowego, spowodowane zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym);
 • w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów, u których reakcja na beta-adrenolityki lub pochodne prostaglandyny, stosowane jako jedyny lek, jest niewystarczająca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latanoprost + Timolol STADA

Kiedy nie stosować leku Latanoprost + Timolol STADA

 • jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników leku Latanoprost + Timolol STADA (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały kiedykolwiek w przeszłości choroby układu oddechowego takie, jak astma oskrzelowa, ciężkie, przewlekłe zapalenie oskrzeli ze zwężeniem dróg oddechowych (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel);
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub zaburzenia rytmu serca;
 • jeśli pacjentka jest w ciąży (lub próbuje zajść w ciążę);
 • jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują lub występowały kiedykolwiek w przeszłości:

 • choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność lub uczucie dławienia), niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze;
 • zaburzenia rytmu serca, takie, jak wolna czynność serca;
 • trudności z oddychaniem, astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • choroba związana ze słabym krążeniem krwi w naczyniach obwodowych (taka jak choroba

Raynauda lub objaw Raynauda);

 • cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe niskiego stężenia cukru;
 • nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować jej objawy przedmiotowe i podmiotowe;
 • jakakolwiek operacja oka (w tym operacja zaćmy);
 • problemy z oczami (takie, jak ból oka, podrażnienie lub zapalenie oka lub niewyraźne widzenie);
 • zespół suchych oczu;
 • dławica piersiowa (zwłaszcza jej postać zwana dławicą Prinzmetala);
 • ciężkie reakcje alergiczne, które zazwyczaj wymagają leczenia w szpitalu;
 • jeśli u pacjenta występowało lub występuje aktualnie wirusowe zakażenie oka, wywołane wirusem opryszczki zwykłej (HSV).

Osoby noszące soczewki kontaktowe: można stosować lek Latanoprost + Timolol STADA, należy jednak przestrzegać zaleceń dla osób noszących soczewki kontaktowe podanych w punkcie

Latanoprost + Timolol STADA zawiera chlorek benzalkoniowy”.

Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Latanoprost + Timolol STADA, ponieważ latanoprost/tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Inne leki i Latanoprost + Timolol STADA Lek Latanoprost + Timolol STADA może wpływać na działanie niektórych, stosowanych przez pacjenta leków lub jego działanie może być zmienione przez inne leki, w tym inne krople do oczu, stosowane w leczeniu jaskry. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje lub zamierza przyjmować leki stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, leki stosowane w chorobach serca lub w leczeniu cukrzycy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio (w tym kroplach do oczu), a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i mogą wystąpić interakcje. Pacjent powinien o tym pamiętać, jeśli przyjmuje lub stosuje następujące leki:

 • Leki blokujące kanały wapniowe (stosowane np. w leczeniu choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ciśnienia tętniczego krwi);

Guanetydynę (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi);

Beta-adrenolityki (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi);

Leki przeciwarytmiczne (leki przywracające prawidłowy rytm serca);

Glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca);

Parasympatykomimetyki (stosowane np. w leczeniu jaskry);

Stosowanie leku Latanoprost + Timolol STADA z wymienionymi powyżej lekami może powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego i (lub) zwolnienie czynności serca.

 • Leki działające w ten sam sposób, jak Latanoprost + Timolol STADA;

Wpływ innych leków o podobnym działaniu, jak Latanoprost + Timolol STADA może być nasilony, jeśli stosowane są one w tym samym czasie, co Latanoprost + Timolol STADA.

Z tego względu nie zaleca się jednoczesnego podawania do oka dwóch beta-adrenolityków lub dwóch pochodnych prostaglandyn.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie z lekiem Latanoprost + Timolol STADA substancję czynną, klonidynę, w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i nagle przerwie stosowanie klonidyny, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej może się zwiększyć. Jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie beta-adrenolityki w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, może się ono dodatkowo zwiększyć na skutek przeciwnego działania obu leków.

 • Chinidynę (stosowana w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii);
 • Leki przeciwdepresyjne o nazwie fluoksetyna lub paroksetyna.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Latanoprost + Timolol STADA u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku Lek Latanoprost + Timolol STADA jest odpowiedni także do leczenia pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie wolno stosować leku Latanoprost + Timolol STADA podczas ciąży, o ile lekarz nie uzna, że jest to konieczne. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Latanoprost + Timolol STADA podczas karmienia piersią. Tymolol i latanoprost mogą przenikać do mleka matki. W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropieniu kropli do oczu może wystąpić przemijające zaburzenie widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie - szczególnie bezpośrednio po zakropieniu leku Latanoprost + Timolol STADA - nie należy:

 • prowadzić pojazdów
 • obsługiwać żadnych urządzeń ani maszyn.

Latanoprost + Timolol STADA zawiera chlorek benzalkoniowy

Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Latanoprost + Timolol STADA

Ten lek, należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Latanoprost + Timolol STADA to:

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: jedna kropla do każdego chorego oka raz na dobę.

Jeżeli pacjent stosuje dodatkowo inne krople do oczu razem z lekiem Latanoprost + Timolol STADA, należy odczekać co najmniej 5 minut przed ich podaniem.

Sposób stosowania: 1. Należy umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję stojącą lub siedzącą.

2. Odkręcić ochronną zakrętkę zewnętrzną z butelki.

3. Ostrożnie odciągnąć czubkiem palca dolną powiekę chorego oka w dół.

4. Trzymać górną część kroplomierza blisko oka, nie dotykając oka. Delikatnie nacisnąć kroplomierz, tak, aby wycisnąć do oka tylko jedną kroplę leku. Należy upewnić się, że nie naciska się kroplomierza zbyt mocno, tak aby nie wycisnąć do oka więcej, niż jedną kroplę leku.

5. Następnie puścić dolną powiekę.

6. Po zakropleniu leku Latanoprost + Timolol STADA uciskać palcem kącik chorego oka przy nosie przez 2 minuty.

Pomoże to zatrzymać wchłanianie latanoprostu i tymololu do organizmu. W celu zakroplenia drugiego oka, jeśli tak przepisał lekarz, należy powtórzyć wszystkie czynności. Jeśli kropla nie wpadła do oka, należy zakropić drugą kroplę.

7. Zamknąć butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latanoprost + Timolol STADA

Po podaniu do oka zbyt dużej liczby kropli może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie oka.

W razie przypadkowego spożycia leku przez pacjenta lub kogoś z jego otoczenia lub zastosowania kropli częściej, niż zalecono, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Należy zachować opakowanie leku, tak aby lekarz mógł uzyskać więcej informacji na temat leku.

Lekarz zadecyduje, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Pominięcie zastosowania leku Latanoprost + Timolol STADA

Jeśli pacjent zapomniał zastosować krople, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki jednej kropli raz na dobę do chorego oka.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Latanoprost + Timolol STADA

Nie wolno przerywać lub zaprzestać stosowania leku Latanoprost + Timolol STADA bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Jeśli pacjent nie stosuje leku regularnie lub często zapomina o jego stosowaniu, wynik leczenia może być niepewny.

Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie wewnątrz gałki ocznej) może powodować uszkodzenie nerwu wzrokowego i pogorszenie widzenia. Może wystąpić ślepota. Zazwyczaj, pacjent czuje nagłe zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Choroba może być potwierdzona wyłącznie na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza okulistę. Jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, konieczne jest regularne badanie oka, połączone z pomiarem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Ciśnienie w oku należy mierzyć przynajmniej raz na trzy miesiące. Badanie pola widzenia oraz badanie nerwu wzrokowego należy wykonywać co najmniej raz w roku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane są ciężkie. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli objawy niepokoją pacjenta. Nie wolno przerywać stosowania leku Latanoprost + Timolol STADA bez porozumienia się z lekarzem.

Wymienione poniżej objawy są znanymi działaniami niepożądanymi występującymi po zastosowaniu kropli do oczu, zawierających substancje czynne, latanoprost i tymolol. Najważniejszym, możliwym działaniem niepożądanym jest stopniowa, trwała zmiana koloru oczu. Krople zawierające substancje czynne, latanoprost i tymolol, mogą również powodować poważne zmiany czynności serca. Jeżeli pacjent zauważy zmiany rytmu serca lub czynności serca, powinien skontaktować się z lekarzem i poinformować go o stosowaniu leku Latanoprost + Timolol STADA.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

Stopniowa zmiana koloru oczu, wynikająca ze zwiększenia ilości brązowego barwnika w kolorowej części oka, zwanej tęczówką. Zmianę tą można zaobserwować częściej u osób o oczach mieszanego koloru (np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto- brązowych lub zielono-brązowych), niż u osób o oczach jednego koloru (niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych). Zmiany koloru oczu mogą rozwijać się w ciągu wielu lat. Zmiana koloru może być trwała i bardziej zauważalna, jeśli pacjent stosuje lek

Latanoprost + Timolol STADA tylko do jednego oka. Wydaje się, że zmiana koloru oczu nie jest związana z żadnymi problemami. Zmiana koloru oczu nie postępuje po przerwaniu leczenia lekiem Latanoprost + Timolol STADA.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, uczucie „piasku pod powieką”, świąd, kłucie lub uczucie ciała obcego w oku), ból oka.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

Ból głowy.

Zaczerwienienie oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), niewyraźne widzenie, łzawienie, zapalenie powiek, podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka.

Wysypka skórna lub świąd.

Inne działania niepożądane

Następujące działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu latanoprostu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Wirusowe zakażenie oka spowodowane wirusem opryszczki zwykłej (HSV).

Zaburzenia układu immunologicznego

Objawy reakcji alergicznej (obrzęk i zaczerwienienie skóry i wysypka).

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy.

Zaburzenia oka

Zmiany w obrębie rzęs i drobnych włosów wokół oka (zwiększenie liczby, wydłużenie, pogrubienie i ściemnienie), zaburzenia wzrostu rzęs, obrzęk wokół oka, obrzęk kolorowej części oka (zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka), obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki), zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), suchość oczu, torbiele wypełnione płynem w kolorowej części oka (torbiele tęczówki), nadwrażliwość na światło (światłowstręt), oczy wyglądające jakby były zapadnięte (pogłębienie bruzd powiekowych), zaburzenia oka dotyczące rogówki charakteryzujące się punktowym uszkodzeniem lub zniszczeniem nabłonka rogówki (punktowe nadżerki nabłonka rogówki), obrzęk i nagromadzenie płynu w rogówce (obrzęk rogówki), nadżerki rogówki (uszkodzenie przedniej powierzchni oka).

Zaburzenia serca

Pogorszenie dławicy piersiowej, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Astma oskrzelowa, pogorszenie astmy, skrócenie oddechu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Ściemnienie skóry wokół oczu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne

Ból w klatce piersiowej.

Podobnie jak inne leki podawane do oczu (leki okulistyczne podawane miejscowo), lek Latanoprost + Timolol STADA wchłania się do krwi. Tymolol zawarty w tym leku może powodować takie same działania niepożądane, jak obserwowane po podawaniu ogólnie działających leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po zastosowaniu leku doustnie lub we wstrzyknięciu. Wymienione poniżej działania niepożądane obejmują objawy obserwowane w obrębie klasy beta-blokerów, stosowanych w leczeniu chorób oczu:

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęki pod skórą, które mogą wystąpić na twarzy lub kończynach oraz mogą powodować zwężenie dróg oddechowych, co może prowadzić do trudności w połykaniu lub oddychaniu. Pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, nagłe, zagrażające życiu reakcje alergiczne.

Niskie stężenie cukru we krwi.

Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary nocne, utrata pamięci.

Omdlenie, udar mózgu, zmniejszenie dopływu krwi do części mózgu, zaostrzenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii (choroba mięśni), zawroty głowy, nieprawidłowe uczucie mrowienia i drętwienia i ból głowy.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (uczucie pieczenia i szczypania, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, odwarstwienie błony naczyniowej, znajdującej się pod siatkówką, będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego, co może powodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie czucia rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki (uszkodzenie przedniej powierzchni oka), opadanie górnych powiek (na pół przymknięte oczy), podwójne widzenie.

Gwizdanie/dzwonienie w uszach (szumy uszne).

Wolna czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki (gromadzenie się płynu), zaburzenia rytmu lub szybkości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca z towarzyszącą dusznością i obrzękiem stóp i nóg z powodu gromadzenia się płynu), pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca.

Niskie ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z istniejącą wcześniej spastyczną chorobą oskrzeli), duszność, kaszel.

Zmiana odczuwania smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, wymioty.

Łysienie, biało-srebrzysta wysypka (wysypka podobna do łuszczycy) lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

Ból mięśni niezwiązany z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych.

Zaburzenia funkcji seksualnych, zmniejszenie popędu płciowego.

Osłabienie mięśni lub zmęczenie.

Bardzo rzadko u niektórych pacjentów z ciężko uszkodzoną zewnętrzną, przezroczystą powłoką oka (rogówką) występowały niewielkie plamki na rogówce spowodowane odkładaniem się wapnia podczas leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Latanoprost + Timolol STADA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i kartoniku po „EXP” lub „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących przechowywania:

Nie otwarta butelka: przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C.

Po pierwszym otwarciu butelki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po otwarciu butelki należy ją usunąć po 4 tygodniach, nawet jeśli pozostał w niej niezużyty lek.

W innym razie istnieje ryzyko zakażenia oka.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Latanoprost + Timolol STADA

Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymololu maleinian.

l ml kropli zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu.

Inne składniki leku to:

Sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek do ustalenia pH i kwas solny do ustalenia pH.

Jak wygląda lek Latanoprost + Timolol STADA i co zawiera opakowanie Lek Latanoprost + Timolol STADA to przejrzysty, bezbarwny roztwór, pakowany w przezroczystą butelkę z kroplomierzem, zabezpieczonym nakrętką.

Lek Latanoprost + Timolol STADA dostępny jest w następujących opakowaniach: 1 butelka z kroplomierzem, zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

Podmiot odpowiedzialny STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2 – 18 D-61118 Bad Vilbel

Niemcy

Wytwórca S.C ROMPHARM COMPANY S.R.L, Eroilor Street, no 1 A, Otopeni 075100, Ilfov district, Rumunia Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, NL-4870 AC Etten Leur, Holandia PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev, Dania STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Dania: Latanostad Comp Austria: Latanoprost/Timolol STADA 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen Hiszpania: Latanoprost / Timolol STADA 50 microgramos/ml + 5 mg/ml colirio en solución Finlandia: Oftastad comp Irlandia: Zanapro Plus Polska: Latanoprost + Timolol STADA Portugalia: Latanoprost + Timolol Ciclum Rumunia: Latanoprost/Timolol STADA HEMOFARM 50 micrograme/ml + 5 mg/ml, picături oftalmice, soluţie Republika Słowacka: LATIMOSTAD

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.05.2014


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/timolol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.