Oryginalna ulotka dla Latalux
krople do oczu

produkt na receptę

latanoprost

Dawka

0,005%

Opakowanie

1 butelka 2,5 mililitra
w 26% aptek, refundowany
Produkt w kategorii: narządy wzroku i słuchu, leki oftalmologiczne, leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę (kategoria ATC S01EE).

Ulotki Latalux dla opakowania 1 butelka 2,5 mililitra (0,005%).

Wybrany dokument Latalux:
Dokument z 2021-03-27
PDF
dokument PDF dla Latalux

Podgląd dokumentu PDF Latalux

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-27

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Latalux, 50 µg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie dorosłej lub dziecku. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Latalux i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latalux

3. Jak stosować Latalux

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Latalux

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Latalux i w jakim celu się go stosuje

Latalux należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyny. Lek działa poprzez zwiększenie naturalnego odpływu cieczy wodnistej z oka do krwioobiegu.

Latalux stosowany jest w leczeniu choroby znanej jako jaskra otwartego kąta oraz nadciśnienie wewnątrzgałkowe u dorosłych. Obydwa stany związane są z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i wpływają na jakość widzenia.

Lek Latalux stosuje się również w leczeniu podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej i jaskry u dzieci w każdym wieku, również u donoszonych noworodków i niemowląt.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latalux

Lek Latalux można stosować u dorosłych mężczyzn i kobiet (w tym również u pacjentów w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat. Lek Latalux nie był badany u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży).

Kiedy nie stosować leku Latalux:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którykolwiek z następujących przypadków dotyczy osoby dorosłej lub dziecka, przed rozpoczęciem stosowania leku Latalux, należy omówić to z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka:

 • jeśli osoba dorosła lub dziecko przebyło operację oczu (w tym operację zaćmy), lub jest ona zaplanowana;
 • jeśli osoba dorosła lub dziecko ma problemy z oczami (jak ból oczu, zapalenie lub podrażnienie oczu, nieostre widzenie);
 • jeśli osoba dorosła lub dziecko ma suchość oczu;
 • jeśli osoba dorosła lub dziecko ma ciężką lub niekontrolowaną astmę;
 • jeśli osoba dorosła lub dziecko stosuje soczewki kontaktowe. Można wówczas stosować lek

Latalux, ale należy postępować zgodnie z instrukcją dla osób używających soczewek kontaktowych (patrz punkt 3);

 • jeśli osoba dorosła lub dziecko miała w przeszłości lub ma obecnie infekcję wirusową oczu, wywołaną przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV, ang. Herpes Simplex Virus).

Latalux a inne leki Lek Latalux może oddziaływać z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio przez osobę dorosłą lub dziecko lekach (lub kroplach do oczu), również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Latalux nie powinien być stosowany podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku Latalux może wystąpić niewyraźne widzenie, przez krótki okres czasu. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani posługiwać się jakimikolwiek narzędziami lub obsługiwać maszyn, dopóki nie powróci prawidłowa ostrość wzroku.

Latalux zawiera chlorek benzalkoniowy i inne bufory fosforanowe. Ten lek zawiera 0,0058 mg chlorku bezalkoniowego w każdej kropli, który odpowiada 0,2 mg/ml.

Chlorek benzalkoniowy może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem leku i odczekać 15 minut przed ponownym ich nałożeniem.

Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli osoba dorosła lub dziecko stosują soczewki kontaktowe, przed podaniem leku Latalux, należy je zdjąć. Instrukcja dla osób noszących soczewki kontaktowe, patrz punkt 3.

Lek zawiera 0,254 mg fosforanów w każdej kropli, co odpowiada 8,77 mg/ml. Jeśli pacjent cierpi z powodu poważnego uszkodzenia przezroczystej warstwy z przodu oka (rogówki), fosforany w bardzo rzadkich przypadkach mogą powodować mętne plamy na rogówce spowodowane gromadzeniem się wapnia podczas leczenia.

3. Jak stosować Latalux

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka dla osób dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) oraz dzieci to 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem.

Nie zaleca się stosowania leku Latalux częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Latalux należy zawsze stosować tak długo, jak zaleci osobie dorosłej lub dziecku lekarz prowadzący.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Jeśli osoba dorosła lub dziecko stosują soczewki kontaktowe, przed podaniem leku Latalux, należy je zdjąć. Soczewki kontaktowe mogą być nałożone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku

Latalux.

Instrukcja stosowania 1. Umyć ręce, stanąć lub usiąść wygodnie.

2. Zdjąć zakrętkę ochronną z butelki (zakrętka ochronna powinna być zachowana).

3. Za pomocą opuszki palca delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę leczonego oka.

4. Końcówkę butelki zbliżyć do oka bez dotykania go.

5. Delikatnie nacisnąć butelkę, aby do oka wpadła tylko jedna kropla, następnie puścić dolną powiekę.

6. Ucisnąć palcem wewnętrzny kącik zakraplanego oka, blisko nosa. Uciskać przez 1 minutę, mając oko zamknięte.

7. Jeśli tak zalecił lekarz, opisane powyżej czynności powtórzyć dla drugiego oka.

8. Założyć zakrętkę ochronną na butelkę.

Stosowanie leku Latalux z innymi kroplami do oczu

Należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy zastosowaniem leku Latalux i zastosowaniem innych kropli do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latalux

W przypadku podania większej ilości kropli do oka, może wystąpić nieznaczne podrażnienie oka z zaczerwienieniem i łzawieniem. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli pacjent jest zaniepokojony powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka w celu uzyskania porady.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia przez osobę dorosłą lub dziecko leku Latalux, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Latalux

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie stosowania leku Latalux

Pacjent powinien porozmawiać z lekarzem lub z lekarzem prowadzącym dziecka jeśli pacjent chciałby przerwać stosowanie leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Znane działania niepożądane występujące po zastosowaniu latanoprostu 50µg/ml, krople do oczu, roztwór:

Bardzo często (mogą występować u więcej niż u 1 na 10 osób):

 • Stopniowa zmiana koloru oczu wskutek zwiększenia ilości brązowego barwnika w części oka zwanej tęczówką. Zmiana jest bardziej prawdopodobna u pacjentów o mieszanym kolorze oczu (np. niebieskobrązowym, szarobrązowym, żółtobrązowym lub zielonobrązowym) niż o jednolitym kolorze oczu (niebieskim, szarym, zielonym czy brązowym). Wszelkie zmiany koloru oczu mogą rozwijać się przez lata, aczkolwiek zwykle są obserwowane w ciągu 8 miesięcy leczenia. Zmiana koloru może być stała oraz bardziej zauważalna, jeśli lek Latalux stosowany jest tylko do jednego oka. Wydaje się, że zmiana koloru oczu nie wiąże się z żadnymi problemami. Zmiana koloru oczu nie postępuje po zaprzestaniu stosowania leku

Latalux.

 • Zaczerwienienie oka
 • Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, chropowatości, swędzenia, kłucia lub uczucie obecności ciała obcego w oku). Jeśli u pacjenta wystąpi silne podrażnienie oka z nadmiernym łzawieniem lub spowoduje przerwanie stosowania tego leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką (w ciągu tygodnia). Konieczne może być zweryfikowanie leczenia, aby zapewnić pacjentowi odpowiednie leczenie.
 • Stopniowa zmiana wyglądu rzęs oraz włosków wokół leczonego oka występująca w szczególności u osób pochodzenia japońskiego. Zmiany te obejmują m.in. zmianę koloru (ciemnienie), wydłużenie, pogrubienie i zwiększenie liczby rzęs.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • Podrażnienie lub ubytki na powierzchni oka
 • Zapalenie brzegów powiek (blepharitis)
 • Ból oka i nadwrażliwość na światło (światłowstręt)
 • Zapalenie spojówek

Niezbyt często (rzadziej niż 1 na 100 osób):

 • Obrzęk powiek
 • Suchość oka
 • Zapalenie rogówki (keratitis)
 • Nieostre widzenie
 • Zapalenie zabarwionej części oka (zapalenie błony naczyniowej oka)
 • Obrzęk siatkówki (obrzęk plamki żółtej)
 • Wysypka skórna
 • Ból w klatce piersiowej (dusznica), uczucie kołatania serca (palpitacje)
 • Astma, skrócenie oddechu (duszność)
 • Bol w klatce piersiowej
 • Ból głowy, zawroty głowy
 • Ból mięśni, ból stawów

Rzadko (rzadziej niż 1 na 1000 osób):

 • Zapalenie tęczówki
 • Objawy obrzęku lub zadrapania/uszkodzenia powierzchni oka
 • Obrzęk wokół oka (obrzęk okołooczodołowy)
 • Nieprawidłowy kierunek wyrastania rzęs lub dodatkowy rząd rzęs
 • Blizny na powierzchni oka
 • Tworzenie się w kolorowej części oka miejsc wypełnionych płynem (torbiel tęczówki)
 • Reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek
 • Zaostrzenie astmy oskrzelowej
 • Ostre swędzenie skóry
 • Infekcje wirusowe oczu wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV)

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 osób):

 • Zaostrzenie dławicy piersiowej u pacjentów z chorobą serca
 • Wygląd zapadniętych oczu (pogłębienie bruzdy powiekowej)

Działaniami niepożądanymi obserwowanymi częściej u dzieci niż u dorosłych były katar i gorączka.

W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przezroczystej przedniej warstwy oka (rogówki) pojawiały się mętne plamy na rogówce z powodu odkładania się na niej wapnia w trakcie leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Latalux

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki oraz pudełku tekturowym po: „EXP”. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Prosimy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących przechowywania:

Nieotwarte butelki: przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Po pierwszym otwarciu butelki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po 4 tygodniach od otwarcia butelkę należy wyrzucić, bez względu na stopień wykorzystania zawartości. W przeciwnym razie pacjent naraża się na ryzyko zakażenia oczu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Latalux

 • Substancją czynną leku jest latanoprost. 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu. 2,5 ml roztworu, kropli do oczu (zawartość butelki) zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.
 • Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, woda oczyszczona i benzalkoniowy chlorek.

Jak wygląda Latalux i co zawiera opakowanie Latalux to przezroczysty, bezbarwny płyn w butelce z kroplomierzem i zakrętką, w tekturowym pudełku.

Latalux dostępny jest w następujących opakowaniach: 1 butelka z kroplomierzem zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

3 butelki z kroplomierzem, każda zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

6 butelek z kroplomierzem, każda zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/ https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irlandia

Wytwórca S.C. Rompharm Company S.R.L.

1A Eroilor Street

075100 Otopeni

Rumunia Bausch Health Poland sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Holandia LATALUX 50 microgram/ml, oogdruppels, oplossing Bułgaria LATALUX 50 микрограма/ml Капки за очи, разтвор Czechy LATALUX 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Litwa LATALUX 50 mikrogramų/ml akių lašai, tirpalas Łotwa LATALUX 50 mikrogrami/ml acu pilieni, šķīdums Polska Latalux Słowacja LATALUX 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

Data ostatniej aktualizacji:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.