Oryginalna ulotka dla Ivipril
tabletki

produkt na receptę

Ramipryl (ramipril)

Dawka

10 mg

Opakowanie

28 tabletek
w 3% aptek, refundowany
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki działające na układ renina-angiotensyna, inhibitory konwertazy angiotensyny (kategoria ATC C09AA).

Ulotki Ivipril dla opakowania 28 tabletek (10 mg).

Wybrany dokument Ivipril:
Dokument z 2021-04-30
PDF
dokument PDF dla Ivipril

Podgląd dokumentu PDF Ivipril

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

IB-005corr07-28 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ivipril, 2,5 mg, tabletki

Ivipril, 5 mg, tabletki

Ivipril, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce (patrz punkt 4).

Spis treści:

1. Co to jest lek Ivipril i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivipril

3. Jak stosować lek Ivipril

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Ivipril

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ivipril i w jakim celu się go stosuje

Lek Ivipril zawiera substancję nazywaną ramiprylem1. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Ivipril działa przez:

 • zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze
 • rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • ułatwienie sercu pompowania krwi do całego ciała.

Ivipril może być stosowany:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia)
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)
 • w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
 • po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivipril

Kiedy nie stosować leku Ivipril

 • Jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ivipril, wymienionych w punkcie 6. Objawami reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu,

IB-005corr07-28 obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

 • Jeżeli kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i przełykaniu.
 • Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Ivipril może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta.
 • Jeżeli stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).
 • W czasie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt poniżej „Ciąża i karmienie piersią”).
 • Jeżeli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań.
 • Jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Nie należy przyjmować leku Ivipril, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Ivipril.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ivipril należy omówić to z lekarzem: jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek, w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii), jeżeli planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os, jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ivipril jeden dzień wcześniej;

należy skonsultować się z lekarzem,jeżeli w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu2, jeśli pacjent przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi.

Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

jeśli pacjent przyjmuje leki określane jako inhibitory mTOR (np. temsyrolimus5, ewerolimus3, sirolimus4) lub wildagliptynę, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (ciężkiej reakcji alergicznej).

jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy, należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Nie zaleca się stosowania leku Ivipril w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Nie stosować go powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:
 • antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,
 • aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

(patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Ivipril”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ivipril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku Ivipril nie zostały dotychczas ustalone.

IB-005corr07-28

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości), przed przyjęciem leku Ivipril należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Ivipril a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Ivipril może wpłynąć na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Ivipril.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Mogą one osłabić działanie leku Ivipril: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy) leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takiej sytuacji należy kontrolować ciśnienie tętnicze.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ivipril: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy) leki przeciwnowotworowe (stosowane w chemioterapii) leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów, takie jak cyklosporyna leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid

 • leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu, trimetoprim oraz jego połączenia z sufametoksazolem w preparatach złożonych (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) i heparyna (leki rozrzedzające krew) leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi) prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca) temsyrolimus (stosowany w leczeniu raka) sirolimus, ewerolimus (stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu) wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2.)

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (także należy zapoznać się z informacją zamieszczoną w punktach „Kiedy nie stosować leku

Ivipril” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).”

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Lek Ivipril może wpływać na ich działanie: leki przeciwcukrzycowe (leki doustne oraz insulina). Lek Ivipril może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku

Ivipril.

lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ivipril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu w czasie stosowania leku Ivipril.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ivipril.

Ivipril z jedzeniem i alkoholem

IB-005corr07-28

Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ivipril może spowodować zawroty głowy lub uczucie omdlewania. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ivipril, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków zmniejszających ciśnienie.

Lek Ivipril może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Nie należy stosować leku Ivipril w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13 tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może wyrządzić znaczną szkodę dziecku.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ivipril, należy natychmiast poinformować lekarza.

Przed zajściem w ciążę zaleca się zmianę leczenia na inny, odpowiedni do stosowania podczas ciąży lek .

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ivipril u matek karmiących piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ivipril mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku leczenia lub podczas zwiększenia dawki. Jeżeli występują zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Ivipril zawiera laktozę jednowodną.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ivipril

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

Lekarz będzie zwiększał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.

Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ivipril.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę.

Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie mające na celu spowolnienie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek

Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

IB-005corr07-28

Leczenie niewydolności serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po przebytym zawale serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej.

Stosowanie leku

Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

Tabletki należy połykać popijając płynem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivipril

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Ivipril

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o ustalonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Ivipril i natychmiast skonsultować się z lekarzem – konieczna może być pilna pomoc medyczna

Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia przełykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku

Ivipril.

Ciężkie reakcje skórne, w tym: wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią przyspieszona akcja serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu

IB-005corr07-28 duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, wystąpienie jakiegokolwiek krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry; mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego silny ból żołądka mogący promieniować do pleców; może on być objawem zapalenia trzustki gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka); mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów) ból głowy lub uczucie zmęczenia zawroty głowy; ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ivipril lub po zwiększeniu dawki omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą suchy męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty wysypka skórna ból w klatce piersiowej kurcze lub ból mięśni zbyt duże stężenie potasu we krwi.

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów) zaburzenia równowagi (zawroty głowy) świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje) utrata lub zmiana odczuwania smaku zaburzenia snu uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia zwiększona potliwość utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt) przyspieszona lub nieregularna czynność serca obrzęk rąk i nóg; może to być objawem nadmiaru wody w organizmie nagłe zaczerwienienie twarzy niewyraźne widzenie ból stawów gorączka impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów) uczucie drżenia lub dezorientacji

IB-005corr07-28 zaczerwienienie i obrzęk języka nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska) wysypka skórna lub powstawanie siniaków plamy na skórze i ziębnięcie kończyn zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach uczucie osłabienia zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, bądź stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, którekolwiek z następujących działań niepożądanych: trudności w koncentracji obrzęk ust zbyt mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi zbyt niskie stężenie sodu we krwi zagęszczenie moczu (ciemny kolor), nudności, kurcze mięśni, dezorientacja; objawy te mogą być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ADH).W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (zespół Raynauda) powiększenie piersi u mężczyzn spowolnione lub zaburzone reakcje uczucie pieczenia zmiana odczuwania zapachów utrata włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ivipril

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

IB-005corr07-28

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po wyrażeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie "Lot" oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ivipril

Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran, żelaza tlenek żółty (E 172) (wyłącznie tabletki 2,5 i 5 mg), żelaza tlenek czerwony (E 172) (wyłącznie tabletki 5 mg).

Jak wygląda lek Ivipril i co zawiera opakowanie

Ivipril, 2,5 mg

Żółte, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 10,0 x 5,0 mm, z linią podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R2.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Ivipril, 5 mg

Różowe, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 8,8 x 4,4 mm, z liną podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R3.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Ivipril, 10 mg

Białe lub prawie białe, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 11,0 x 5,0 mm, z linią podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R4.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Opakowania Lek Ivipril pakowany jest w blistry umieszczone w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 28, 30 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny BIOTON S.A.

02-516 Warszawa ul. Starościńska 5

Wytwórca

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjörður

Islandia Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta

IB-005corr07-28

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: BIOTON S.A.

02-516 Warszawa ul. Starościńska 5

Tel: +48 22 721 40 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2016-09-02


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/ramipril

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/everolimus

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/sirolimus

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/temsyrolimus

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.