Charakterystyka produktu leczniczego dla Insulatard Penfill iniekcja

Insulina (insulin)

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC A10AC: Problemy pokarmowe, Leki stosowane w cukrzycy, Insuliny, Insuliny o pośrednim czasie działania.

Produkt przypisany do tematów: Leki na cukrzycę, Cukrzyca w ciąży, Ile kosztuje życie z cukrzycą?.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Insulatard, INN-insulin human (rDNA) 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Insulatard 40 jednostek międzynarodowych/ml zawiesina do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka zawiera 10 ml odpowiadających 400 jednostkom międzynarodowym.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu Produkt Insulatard zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że Insulatard jest praktycznie „wolny od sodu”. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Insulatard jest wskazany w leczeniu cukrzycy.

Dawkowanie produktu Insulatard ustalane jest indywidualnie i określane zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta.

Insulatard może być stosowany w monoterapii lub równocześnie z insulinami szybko działającymi.

Szczególne grupy pacjentów Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat) Produkt Insulatard może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież Produkt Insulatard może być stosowany u dzieci i młodzieży.

Zmiana stosowanych rodzajów insulinowych produktów leczniczych W razie zmiany z innych insulinowych produktów leczniczych o pośrednim lub długim czasie działania, może być konieczne dostosowanie dawki i czasu podawania produktu Insulatard.

W czasie zmiany stosowanego rodzaju insuliny i kilka tygodni po zmianie zaleca się dokładne monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.4). (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 4 lat temu.
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających insulin

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Insulatard Penfill

5 wkładów

300 J.M./3 ML Novo Nordisk

dostępny w 89% aptek

gdzie kupić refundowany

10 wkładów

300 J.M./3 ML Novo Nordisk

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację