dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Humalog 100 j./ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 2.1 Opis ogólny Humalog jest jałowym, przezroczystym, bezbarwnym roztworem wodnym.

Humalog jest również wskazany do wstępnej stabilizacji cukrzycy.

Humalog można podawać krótko przed posiłkami.

W razie potrzeby Humalog można podawać wkrótce po posiłku.

Humalog należy podawać w iniekcjach podskórnych lub za pomocą pompy infuzyjnej do ciągłych wlewów podskórnych (patrz punkt 4.2). Humalog można również podawać w iniekcjach domięśniowych, jednak nie jest to zalecane.

W razie potrzeby Humalog można podawać dożylnie, na przykład w celu kontroli poziomu glukozy we krwi w kwasicy ketonowej, w przypadku chorób o ostrym przebiegu, lub podczas operacji i w okresie pooperacyjnym.

Podczas podania podskórnego należy upewnić się, że Humalog nie jest wstrzykiwany do naczynia krwionośnego.

Po podaniu podskórnym Humalog wykazuje szybki początek działania oraz krótszy czas działania (2 do 5 godzin) w porównaniu z insuliną krótkodziałającą.

Ten szybki początek działania umożliwia podawanie preparatu Humalog w iniekcji (lub w przypadku podawania w postaci ciągłego wlewu podskórnego - bolus) w bardzo niewielkim odstępie czasu od posiłku.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych rodzajów insuliny, czas działania preparatu Humalog zależy (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 4 lat temu.
Źródło: Producent [link].

Ulotki innych produktów zawierających insulin lispro

Opakowania Humalog

5 wkładów

300 J.M./3 ML Eli Lilly

dostępny w 84% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację