Oryginalna ulotka dla Hemorectal
czopki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

10 czopków
w 1% aptek
Hemorectal to produkt leczniczy dostępny bez recepty, który stosowany jest miejscowo w łagodzeniu objawów żylaków odbytu. Substancjami aktywnymi preparatu są galusan bizmutawy, tlenek bizmutawy, rezorcynol, kwas borowy, tlenek cynku i balsam peruwiański. Złożony kład czopków umożliwia ich ściągające i przeciwzapalne działanie.

Ulotki Hemorectal dla opakowania 10 czopków.

Wybrany dokument Hemorectal:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Hemorectal

Podgląd dokumentu PDF Hemorectal

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta ULOTKA DLA PACJENTA Omega Pharma

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek HEMORECTAL ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 tygodniach należy skontaktować się z lekarzem.

HEMORECTAL czopki

Skład:

Jeden czopek zawiera: substancje czynne: bizmutu (III) galusan zasadowy 42,4 mg, bizmutu (III) tlenek 17,4 mg, bizmutu (III) oksyjodogalusan 0,6 mg, rezorcynol 17,4 mg, kwas borowy 357,0 mg, cynku tlenek 212,0 mg, balsam peruwiański 35,4 mg oraz substancje pomocnicze: lak czerwieni koszenilowej (E124), tłuszcz stały.

Dostępne opakowania:

10 czopków

Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Wytwórca: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Spis treści:

1. Co to jest HEMORECTAL w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się HEMORECTAL w postaci czopków

3. Jak stosować HEMORECTAL

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku HEMORECTAL w postaci czopków

6. Inne informacje HEMORECTAL

1. Co to jest HEMORECTAL w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

HEMORECTAL działa przeciwzapalnie i przyspiesza proces gojenia. Usuwa objawy podrażnienia w stanach zapalnych okolicy odbytu, zmniejsza dolegliwości związane z żylakami odbytu, co umożliwia bezbolesne i łatwiejsze oddawanie stolca.

HEMORECTAL ma właściwości ściągające i wygładzające błonę śluzową okolicy odbytu, dzięki czemu zostaje ona wzmocniona i staje się bardziej elastyczna.

Wskazania do stosowania: żylaki odbytu (hemoroidy) i stany zapalne błony śluzowej odbytnicy.

2. Zanim zastosuje się HEMORECTAL w postaci czopków

Nie należy stosować leku HEMORECTAL, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując HEMORECTAL:

W przypadku krwawienia z odbytu lub nasilenia dolegliwości należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Ze względu na fakt, że hemoroidy mogą towarzyszyć innym schorzeniom, jeżeli po 3 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku na uszkodzoną lub otartą skórę, ponieważ rezorcynol2 i kwas borowy1 może ulec wchłonięciu.

Lek może powodować reakcje alergiczne, w tym skórne reakcje alergiczne.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HEMORECTAL:

Preparaty zawierające bizmut stosowane długotrwale i w dużych dawkach mogą działać toksycznie na tkankę nerwową.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje leku HEMORECTAL z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować HEMORECTAL w postaci czopków

Lek podaje się doodbytniczo.

Zazwyczaj stosuje się 1 czopek przed snem.

W cięższych przypadkach rano i wieczorem po 1 czopku.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku HEMORECTAL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku HEMORECTAL niż zalecana:

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na postać farmaceutyczną leku przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

Preparaty zawierające bizmut stosowane długotrwale i w dużych dawkach mogą działać toksycznie na tkankę nerwową.

W przypadku pominięcia dawki leku HEMORECTAL:

W przypadku pominięcia dawki leku HEMORECTAL należy kontynuować zalecone dawkowanie preparatu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek HEMORECTAL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Rzadko: mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów.

Rzadko: podrażnienie, pieczenie błon śluzowych i obrzęk.

W przypadku zaobserwowania nastepujących objawów: krwawienia z odbytu lub nasilenie dolegliwości, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Przechowywanie leku HEMORECTAL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku HEMORECTAL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Omega Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Tel. (22) 489 54 51, fax (22) 489 54 52

Data opracowania ulotki: grudzień 2017 ULOTKA DLA PACJENTA

Skład:

Podmiot odpowiedzialny:

Spis treści:

1. Co to jest HEMORECTAL w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się HEMORECTAL w postaci czopków

3. Jak stosować HEMORECTAL w postaci czopków

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku HEMORECTAL

Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Tel. (22) 489 54 51, fax (22) 489 54 52


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_borowy

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/rezorcyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.