Oryginalna ulotka dla Gelatum Aluminii Phosphorici
zawiesina

produkt dostępny bez recepty

aluminium phosphate

Dawka

4,5%

Opakowanie

250 gramów
w 75% aptek, od 6.49 zł do 14.97
Gelatum Aluminii Phosphorici to zawiesina doustna o właściwościach zobojętniających sok żołądkowy. Substancja ta reaguje w żołądku i zmniejsza kwaśność środowiska, dzięki czemu łagodzi zgagę i zmniejsza ryzyko uszkodzenia błony śluzowej oraz powstawania wrzodów. Ponadto zawarty olejek miętowy polepsza trawienie.

Ulotki Gelatum Aluminii Phosphorici dla opakowania 250 gramów (4,5%).

Wybrany dokument Gelatum Aluminii Phosphorici:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Gelatum Aluminii Phosphorici

Podgląd dokumentu PDF Gelatum Aluminii Phosphorici

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Gelatum_Ulotka_12.05.2017

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gelatum Aluminii Phosphorici, 45 mg/g zawiesina doustna (Aluminii phosphas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa albo pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Gelatum Aluminii Phosphorici i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gelatum Aluminii Phosphorici

3. Jak stosować lek Gelatum Aluminii Phosphorici

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Gelatum Aluminii Phosphorici

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gelatum Aluminii Phosphorici i w jakim celu się go stosuje

Gelatum Aluminii Phosphorici jest lekiem zobojętniającym kwas solny soku żołądkowego oraz działającym również osłaniająco i ściągająco. Fosforan glinu zawarty w leku działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez tworzenie warstwy ochronnej. Postać zawiesiny ułatwia równomierne rozprowadzenie leku na błonie śluzowej co ułatwia jej gojenie. Powstający w wyniku reakcji zobojętniania chlorek glinu działa ściągająco i przeciwzapalnie. Dodatek olejku mięty pieprzowej zapewnia lekkie działanie przeciwskurczowe w zaburzeniach trawiennych.

Wskazania do stosowania:

W leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (wspomagająco lub doraźnie w razie dolegliwości)
 • nadkwaśność soku żołądkowego,
 • refluks przełykowo-żołądkowy,
 • zgaga.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gelatum Aluminii Phosphorici

Kiedy nie stosować leku Gelatum Aluminii Phosphorici:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • w przypadku: ciężkiej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gelatum Aluminii Phosphorici należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując Gelatum Aluminii Phosphorici u pacjentów z: zaburzoną czynnością nerek ze względu na zawartość glinu i możliwość jego gromadzenia. Długotrwałe stosowanie u osób dializowanych może zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii. Nie należy stosować leku długotrwale. W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę.

Dzieci

Stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek.

Gelatum Aluminii Phosphorici a inne leki

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń wchłaniania innych leków (zwłaszcza tetracyklin3, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza2, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny1 – leku stosowanego w chorobach serca, witamin) należy je podawać w odstępie co najmniej godziny przed zażyciem zawiesiny fosforanu glinu lub 2 godziny po jego zażyciu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Gelatum Aluminii Phosphorici z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować przed jedzeniem lub 1-2 godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani stosować długotrwale.

W okresie karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani stosować długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Gelatum Aluminii Phosphorici zawiera sacharozę

Lek zawiera sacharozę (cukier) – należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę, gdyż zawiera 40 g cukru w 100 g zawiesiny. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Gelatum Aluminii Phosphorici zawiera etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Gelatum Aluminii Phosphorici

Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.

Doustnie: Zwykle podaje się 3 razy na dobę łyżeczkę do herbaty (w cięższych przypadkach łyżkę stołową) przed jedzeniem lub 1-2 godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem.

Nie należy stosować więcej niż 100 ml na dobę.

W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Gelatum Aluminii Phosphorici

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gelatum Aluminii Phosphorici

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zaparcia. Zwiększenie stężenia glinu we krwi, obniżenie stężenia fosforanów (hipofosfatemia). Objawy hipofosfatemii to: brak łaknienia, złe samopoczucie, osłabienie mięśni, osteomalacja (rozmiękanie kości spowodowane utratą wapnia i fosforu z tkanki kostnej, prowadzi to do osłabienia wytrzymałości kości).

U osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: 22 49 21 301 fax: 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gelatum Aluminii Phosphorici

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 21 dni.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gelatum Aluminii Phosphorici

100 g zawiesiny zawiera:

 • substancję czynną: fosforan glinu 4,5 g
 • substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan, glicerol 85%, olejek mięty pieprzowej, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gelatum Aluminii Phosphorici i co zawiera opakowanie

Butelka 250 g zawierająca biało-siną, jednorodną zawiesinę o zapachu miętowym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań tel. 61 8352363 faks 61 8352363 e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.05.2017.

(logo firmy)


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/digoxin

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.