---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Gabagamma 300

lek na receptę, kapsułki,

Gabapentyna (gabapentin)

, Woerwag

Dawka:

300 mg
brak ofert

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Gabagamma 300 dla opakowania 100 kapsułek (300 mg).

Wybrany dokument Gabagamma 300:
Dokument z 2024-04-27
PDF
dokument PDF dla Gabagamma 300

Podgląd dokumentu PDF Gabagamma 300

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-04-27

Ulotki innych produktów zawierających gabapentin

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gabagamma 100; 100 mg, kapsułki twarde Gabagamma 300; 300 mg, kapsułki twarde Gabagamma 400; 400 mg, kapsułki twarde (Gabapentinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Gabagamma i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gabagamma

3. Jak stosować lek Gabagamma

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Gabagamma

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gabagamma i w jakim celu się go stosuje

Gabagamma należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów).

Substancją czynną leku Gabagamma jest gabapentyna.

Lek Gabagamma stosowany jest:

 • w leczeniu różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i, które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Lek Gabagamma przepisywany jest jako lek wspomagający leczenie padaczki (dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych), kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia całkowitego opanowania napadów. Osoby dorosłe oraz dzieci od 6 roku życia powinny przyjmować lek Gabagamma jako lek dodatkowy w leczeniu padaczki, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lek Gabagamma można stosować również w monoterapii (jako jedyny lek) u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat;
 • w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Obwodowy (występujący głównie w kończynach dolnych i (lub) górnych) ból neuropatyczny wywoływany jest przez wiele różnych chorób, takich jak cukrzyca czy półpasiec. Odczuwany ból może być opisany jako palący, piekący, pulsujący, przeszywający, kłujący, ostry, podobny do towarzyszącego kurczom mięśni, jako pobolewanie, mrowienie, drętwienie, itp.

2. Zanim zastosuje się lek Gabagamma

Kiedy nie stosować leku Gabagamma

 • jeśli stwierdzono alergię na gabapentynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Gabagamma należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

 • w przypadku chorób nerek lekarz może zalecić inny schemat dawkowania
 • w przypadku hemodializy (zabieg usuwający z organizmu produkty przemiany materii z uwagi na niewydolność nerek) należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi ból mięśni i (lub) osłabienie;
 • w przypadku wystąpienia takich objawów jak utrzymujący się ból brzucha, uczucie nudności, wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem (mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki)
 • jeśli pacjent ma choroby układu nerwowego, układu oddechowego lub jest w wieku powyżej 65 lat;

lekarz może zalecić inne dawkowanie

W badaniach po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano przypadki nadużywania i uzależnienia od gabapentyny. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w przeszłości pacjent nadużywał lub był uzależniony od leków lub innych substancji.

Odnotowano niewielką liczbę przypadków występowania myśli i zachowań samobójczych lub o samouszkodzeniu u pacjentów leczonych gabapentyną. Jeśli kiedykolwiek pojawią się takie myśli, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ważna informacja dotycząca potencjalnie poważnych reakcji

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Gabagamma mogą wystąpić reakcje alergiczne lub reakcje skórne, w tym ciężkie reakcje skórne, które nie leczone mogą doprowadzić do wystąpienia poważnych komplikacji. W trakcie przyjmowania leku Gabagamma pacjent powinien znać te objawy, aby móc obserwować się pod kątem ich wystąpienia.

Należy uważnie przeczytać opis objawów znajdujący się w niniejszej ulotce w punkcie 4 „Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku Gabagamma wystąpi jeden z poniższych objawów, ponieważ może on przyjąć ciężką postać.”

Wystąpienie osłabienia mięśniowego, tkliwości na dotyk lub ból w połączeniu ze złym samopoczuciem i wysoką gorączką może oznaczać rozpad komórek mięśniowych, który może zagrażać życiu i prowadzić do zaburzeń czynności nerek. U pacjenta może także wystąpić odbarwienie moczu i zmiany w wynikach badań krwi (zwłaszcza kinazy kreatynowej we krwi). Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek Gabagamma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje, przyjmował ostatnio lub zamierza przyjmować. Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi (lub farmaceucie) o wszystkich lekach stosowanych ostatnio lub obecnie w leczeniu drgawek, zaburzeń snu, depresji, zaburzeń lękowych lub wszelkich innych zaburzeń neurologicznych lub psychicznych.

Leki zawierające opioidy np. morfina

Jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek lek zawierający opioidy (jak np. morfina1), należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, ponieważ opioidy mogą nasilać działanie leku Gabagamma. Dodatkowo, skojarzenie leku Gabagamma z opioidami może spowodować takie objawy jak senność i (lub) zaburzenia oddychania.

Leki zobojętniające sok żołądkowy stosowane przy niestrawności (antacydy)

Jeśli lek Gabagamma i antacydy zawierające aluminium i magnez2 stosowane są jednocześnie, wchłanianie leku Gabagamma z żołądka może być ograniczone.

Dlatego zaleca się zażywanie leku Gabagamma najwcześniej po dwóch godzinach od zażycia leku zobojętniającego sok żołądkowy.

Lek Gabagamma nie wpływa na działanie innych leków przeciwpadaczkowych ani doustnych środków antykoncepcyjnych.

Ponieważ lek Gabagamma może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w razie wykonywania badania moczu należy poinformować lekarza lub szpital, że przyjmuje się lek Gabagamma.

Stosowanie leku Gabagamma z jedzeniem Lek Gabagamma można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy przyjmować leku Gabagamma w czasie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania gabapentyny u kobiet ciężarnych, ale w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych donoszono o zwiększonym ryzyku szkodliwego wpływu na rozwój płodu, szczególnie w przypadku przyjmowania więcej niż jednego leku przeciwpadaczkowego jednocześnie.

Z tego powodu, jeśli to tylko możliwe, w okresie ciąży należy przyjmować wyłącznie jeden lek przeciwpadaczkowy i tylko pod ścisłą kontrolą lekarza.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko podczas stosowania leku Gabagamma. Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku, ponieważ może to prowadzić do pojawienia się drgawkowych napadów przełomowych, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla kobiety w ciąży, jak i jej dziecka.

Karmienie piersią

Gabapentyna, substancja czynna leku Gabagamma, przenika do mleka kobiecego. Ponieważ nie wiadomo, jaki wpływ ma ona na karmione piersią dziecko, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku

Gabagamma.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Gabagamma może wywoływać zawroty głowy, senność i uczucie zmęczenia.

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, aż do momentu poznania wpływu tego leku na zdolność wykonywania powyższych czynności.

Lek Gabagamma zawiera laktozę Lek Gabagamma kapsułki twarde zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Gabagamma

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala dawkę odpowiednią dla każdego pacjenta.

Padaczka – zalecane dawkowanie

Dorośli i młodzież:

Należy przyjmować taką ilość kapsułek, jaką zlecił lekarz. Zazwyczaj lekarz stopniowo zwiększa dawki.

Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 300 mg do 900 mg na dobę.

Następnie może ona być stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę, podzielonej na 3 mniejsze dawki (jedna rano, jedna po południu i jedna wieczorem).

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Wielkość dawki podawanej dziecku ustala lekarz, wyliczając ją na podstawie masy ciała dziecka.

Leczenie rozpoczyna się od małej dawki początkowej, która zwiększana jest stopniowo przez okres około 3 dni.

Zazwyczaj stosowana dawka leku zapewniająca opanowanie padaczki wynosi od 25 do 35 mg/kg masy ciała na dobę. Dawka ta zazwyczaj stosowana jest w 3 podzielonych dawkach, co polega na codziennym podawaniu kapsułki (kapsułek) zwykle rano, po południu i wieczorem.

Lek Gabagamma nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 lat.

Obwodowy ból neuropatyczny- zalecane dawkowanie

Dorośli:

Należy przyjmować taką ilość kapsułek, jaką zlecił lekarz. Zazwyczaj lekarz stopniowo zwiększa dawki.

Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 300 mg do 900 mg na dobę.

Następnie może ona być stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę podzielonej na 3 mniejsze dawki (jedna rano, jedna po południu i jedna wieczorem).

Choroba nerek lub hemodializa

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania w przypadku choroby nerek lub hemodializy.

Pacjenci starsi (powyżej 65 lat) powinni przyjmować zwykłą dawkę leku Gabagamma, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. W takim przypadku lekarz może zalecić inny schemat dawkowania.

Jeśli wydaje się, że działanie leku Gabagamma jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą tak szybko jak to jest możliwe.

Sposób podawania Lek Gabagamma podaje się doustnie. Należy zawsze popijać kapsułki dużą ilością wody.

Lek Gabagamma należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz.

W przypadku zażycia większej dawki leku Gabagamma niż zalecane:

Większa niż zalecana dawka leku może spowodować nasilenie działań niepożądanych, w tym utratę świadomości, zawroty głowy, podwójne widzenie, zaburzenia mowy, senność i biegunkę. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się bezzwłocznie do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej, zabierając z sobą pozostałe kapsułki, opakowanie oraz ulotkę, tak aby personel szpitala wiedział, jaki lek został przyjęty.

W przypadku pominięcia dawki leku Gabagamma:

W razie pominięcia dawki leku Gabagamma, należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że nadszedł czas na kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku przerwania leczenia lekiem Gabagamma:

Nie należy przerywać stosowania leku Gabagamma, chyba że lekarz zaleci inaczej. Odstawianie leku należy przeprowadzić stopniowo, przez okres minimum 1 tygodnia. Jeśli stosowanie leku Gabagamma zostanie przerwane nagle lub zanim zaleci to lekarz, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy bezzwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu tego leku, ponieważ mogą być bardzo poważne.

 • Ciężkie reakcje skórne, które wymagają natychmiastowego leczenia, obrzęk ust i twarzy, wysypka skórna i zaczerwienienie i (lub) utrata włosów (mogą być to objawy poważnej reakcji alergicznej);
 • Uporczywy ból brzucha, nudności, wymioty, ponieważ mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki.
 • Zaburzenia oddychania, które mogą, zwłaszcza jeśli są ciężkie, powodować konieczność uzyskania natychmiastowej i intensywnej opieki medycznej w celu przywrócenia prawidłowego oddychania.
 • Lek Gabagamma może powodować poważne lub zagrażające życiu reakcje alergiczne, które mogą dotyczyć skóry lub innych części ciała jak np. wątroby lub komórek krwi. Przy takim typie reakcji wysypka może wystąpić lub nie. Wystąpienie tego typu reakcji może wymagać leczenia szpitalnego lub przerwania stosowania leku Gabagamma.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jeden z poniższych objawów:

 • wysypka skórna
 • pokrzywka
 • gorączka
 • nieustępujące powiększenie węzłów chłonnych
 • obrzęk warg i języka
 • zażółcenie skóry lub białek oczu
 • nietypowe siniaki lub krwawienie
 • silne zmęczenie lub osłabienie
 • nieoczekiwany ból mięśni
 • częste zakażenia

Objawy te mogą być pierwszymi objawami poważnej reakcji alergicznej. Lekarz powinien zbadać pacjenta i zadecydować o kontynuacji lub przerwaniu stosowania leku Gabagamma.

 • W przypadku hemodializy, należy poinformować lekarza o wystąpieniu bólu mięśni i (lub) osłabienia;

Inne działanie niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

 • Zakażenia wirusowe
 • Uczucie senności, zawroty głowy, brak koordynacji ruchów
 • Uczucie zmęczenia, gorączka

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

 • Zapalenie płuc, zakażenia układu oddechowego, zakażenia układu moczowego, zapalenie ucha lub inne infekcje
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek
 • Anoreksja, zwiększony apetyt
 • Złość wobec innych, dezorientacja, wahania nastroju, depresja, lęk, nerwowość, zaburzenia myślenia
 • Drgawki, nagłe ruchy mięśni, trudności z mówieniem, utrata pamięci, drżenie, zaburzenia snu, bóle głowy, zwiększenie wrażliwości skóry, osłabione czucie, zaburzenia koordynacji, nietypowe ruchy gałek ocznych, odruchy wzmożone, osłabione lub zniesione
 • Nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • Zawroty głowy
 • Nadciśnienie tętnicze, zaczerwienienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • Duszność, zapalenie oskrzeli, ból gardła, kaszel, uczucie suchości w nosie
 • Wymioty, nudności (mdłości), zaburzenia dotyczące zębów, zapalenie dziąseł, biegunka, ból brzucha, niestrawność, zaparcia, suchość w ustach lub gardle, wzdęcia
 • Obrzęk twarzy, zasinienia, wysypka, swędzenie, trądzik
 • Bóle stawowe, bóle mięśniowe, bóle pleców, drżenie mięśni
 • Zaburzenia wzwodu (impotencja)
 • Obrzęk nóg i rąk, trudności z chodzeniem, osłabienie, ból, złe samopoczucie, objawy przypominające grypę
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększenie masy ciała
 • Przypadkowe urazy, złamania kości, otarcia naskórka

Dodatkowo w badaniach klinicznych zaobserwowano u dzieci agresywne zachowania i nagłe ruchy mięśni.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):

 • Stan ciągłego niepokoju oraz niezamierzone i bezcelowe ruchy (pobudzenie)
 • reakcje alergiczne jak pokrzywka
 • nieprawidłowe ruchy
 • kołatanie serca
 • trudności z połykaniem
 • obrzęk twarzy, tułowia i kończyn
 • nieprawidłowe wyniki badań krwi wskazujące na chorobę wątroby
 • zaburzenie umysłowe
 • omdlenia
 • –podwyższone stężenie cukru we krwi (najczęściej obserwowane u pacjentów z cukrzycą)

Rzadko (mogą występować u 1 na 1000 pacjentów):

 • Obniżonestężenie cukru we krwi (najczęściej obserwowane u pacjentów z cukrzycą)
 • Utrata świadomości
 • Trudności z oddychaniem, płytki oddech (depresja oddechowa)

Po wprowadzeniu do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:

 • Zmniejszenie liczby płytek krwi (krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi)
 • Omamy
 • Nieprawidłowe ruchy, takie jak wykręcanie czy nagłe zginanie kończyn, sztywność mięśni
 • Szum w uszach
 • Grupa działań niepożądanych występujących razem, która może zawierać obrzęk węzłów chłonnych (pojedyncze wypukłe grudki pod skórą), gorączkę, wysypkę oraz zapalenie wątroby
 • Zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka), zapalenie wątroby
 • Ostra niewydolność nerek, nietrzymanie moczu
 • Powiększenie piersi
 • Działania niepożądane po nagłym przerwaniu stosowania gabapentyny (lęk, trudności ze snem, nudności, ból, nadmierne pocenie się), ból w klatce piersiowej
 • Rozpad tkanki mięśniowej (rabdomioliza)
 • Nieprawidłowe wyniki badań krwi (zwiększona aktywność we krwi fosfokinazy keratynowej)
 • Zaburzenia seksualne w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźniony wytrysk
 • Hiponatremia
 • Reakcje anafilaktyczne (ciężkie mogące zagrażać życiu reakcje alergiczne obejmujące trudności w oddychaniu, obrzęk warg, gardła i języka oraz niedociśnienie tętnicze z koniecznością natychmiastowego leczenia ).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gabagamma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Blister z PVC/Al.: przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gabagamma

Substancją czynną jest gabapentyna.

Każda kapsułka Gabagamma 100 zawiera 100 mg gabapentyny (Gabapentinum)

Każda kapsułka Gabagamma 300 zawiera 300 mg gabapentyny (Gabapentinum)

Każda kapsułka Gabagamma 400 zawiera 400 mg gabapentyny (Gabapentinum)

Substancje pomocnicze

Zawartość kapsułki

Laktoza bezwodna

Skrobia kukurydziana

Talk

Otoczka kapsułki

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Dodatkowo kapsułki twarde Gabagamma 300 zawierają:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Dodatkowo kapsułki twarde Gabagamma 400 zawierają:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Gabagamma i jak jest pakowany:

Kapsułki twarde Gabagamma 100, kapsułki twarde:

Twarda żelatynowa kapsułka z nieprzezroczystą, białą częścią dolną i wieczkiem.

Gabagamma 300, kapsułki twarde:

Twarda żelatynowa kapsułka z nieprzezroczystą, żółtą częścią dolną i wieczkiem.

Gabagamma 400, kapsułki twarde:

Twarda żelatynowa kapsułka z nieprzezroczystą, pomarańczową częścią dolną i wieczkiem.

Lek pakowany jest w blistry z folii PVC/Alluminium i pudełka tekturowe po 20, 30, 50, 100 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7

71034 Böblingen

Niemcy

Wytwórcy: Medis International a.s.

Karlovo náměstí 319/3

120 00 Prague 2

Czechy Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Straße 7

70134 Böblingen

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Woerwag Pharma Polska sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1 00-728 Warszawa tel. (+48) 22 863 72 81 fax (+48) 22 877 13 70

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami: Czechy: Gabagamma 100/300/400 mg Niemcy: Gabagamma 100/300/400 mg Hartkapseln Litwa: Gabagamma 100/300/400 mg kietos kapsule Polska: Gabagamma 100/300/400 Słowacja: Gabagamma 100/300/400

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2020


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Morfina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez