Oryginalna ulotka dla Finalgon
maść

produkt dostępny bez recepty

nicoboxil

+

nonivamid

Opakowanie

20 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ mięśniowo-szkieletowy, leki do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni, leki do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni (kategoria ATC M02AX).

Ulotki Finalgon dla opakowania 20 gramów.

Wybrany dokument Finalgon:
Dokument z 2018-08-02
PDF
dokument PDF dla Finalgon

Podgląd dokumentu PDF Finalgon

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2018-08-02

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Finalgon, 4 mg/g + 25 mg/g, maść

Nonivamidum + Nicoboxilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią tej ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Finalgon i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finalgon

3. Jak stosować lek Finalgon

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Finalgon

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Finalgon i w jakim celu się go stosuje

Finalgon zawiera substancje czynne noniwamid i nikoboksyl i stymuluje ukrwienie skóry, co ułatwia pobranie próbki krwi.

Lekarz lub pielęgniarka nałożą Finalgon na skórę pacjenta przed pobraniem próbki krwi. Próbka może być pobrana z płatka małżowiny usznej lub opuszka palca.

Finalgon jest stosowany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finalgon

Kiedy nie stosować leku Finalgon

 • jeśli pacjent ma uczulenie na noniwamid, nikoboksyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)
 • na okolice twarzy, oczu, nosa lub ust
 • na rany
 • na skórę zmienioną chorobowo lub objętą stanem zapalnym

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Finalgon należy zwrócić się do lekarza.

Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z wrażliwą skórą, na przykład u osób z bardzo jasną karnacją, które są na ogół bardziej wrażliwe na maści stymulujące ukrwienie skóry, w tym lek

Finalgon.

Finalgon stymuluje ukrwienie skóry, co może powodować zaczerwienienie, uczucie ciepła, świąd lub uczucie pieczenia w miejscu aplikacji leku. Te objawy są silniejsze po nałożeniu zbyt dużej ilości leku Finalgon lub zbyt silnym wmasowaniu go w skórę. Nadmierne stosowanie leku może również powodować powstawanie pęcherzy. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku niezamierzonego kontaktu leku Finalgon z twarzą, oczami, nosem lub ustami może wystąpić obrzęk i ból twarzy, podrażnienie spojówek, przekrwienie oczu, uczucie pieczenia, zaburzenia widzenia, dyskomfort w jamie ustnej i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Objawy te są przemijające i na ogół ustępują samoistnie.

W razie przypadkowego nałożenia lub zastosowania zbyt dużej ilości leku Finalgon można go usunąć z twarzy za pomocą maści dermatologicznej lub oleju jadalnego, a z oczu za pomocą wazeliny.

Dzieci

Nie należy stosować leku Finalgon maść u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ brak dostępnych danych.

Inne leki i Finalgon

Brak znanych interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Finalgon u kobiet w ciąży lub karmiących piersią ze względu na brak doświadczeń w tej grupie pacjentek. Nie wiadomo, czy substancje czynne zawarte w leku Finalgon przenikają do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Finalgon zawiera kwas sorbinowy.

Może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Finalgon

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce lub zaleceniami lekarza.

Zalecana dawka to: jednorazowo 1-2 cm maści.

Stosowanie

Przygotowanie do pobrania próbki krwi:

10 minut przed pobraniem próbki należy nałożyć około 1-2 cm maści na skórę i delikatnie ją wmasować.

Przed pobraniem próbki krwi należy usunąć pozostałość leku ze skóry i zdezynfekować ją.

Lekarz lub pielęgniarka nałoży Finalgon na skórę pacjenta przed pobraniem próbki krwi. Należy nakładać lek w rękawiczkach jednorazowych i zachować ostrożność, aby uniknąć przeniesienia go na inne obszary skóry lub inne osoby.

Próbka krwi może być pobrana z płatka małżowiny usznej lub opuszka palca.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finalgon

Nałożenie nadmiernej ilości leku Finalgon może spowodować nasilenie stymulującego wpływu leku na ukrwienie skóry oraz wystąpienie działań niepożądanych ( patrz punkt 4).

W przypadku wystąpienia pęcherzy w miejscu nałożenia leku należy zwrócić się do lekarza, który w razie konieczności poda leki przeciwzapalne tzw. kortykosteroidy.

W przypadku nałożenia zbyt dużej ilości leku Finalgon można go usunąć z twarzy za pomocą maści dermatologicznej lub oleju jadalnego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Finalgon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W miejscu nałożenia leku na skórę może wystąpić przemijający świąd lub uczucie pieczenia.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1000 osób):

 • Dyskomfort
 • Krosty w miejscu nałożenia leku
 • Miejscowe reakcje skórne
 • Świąd
 • Zaczerwienienie twarzy

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Reakcje anafilaktyczne, np. spadek ciśnienia krwi, nudności
 • Reakcje nadwrażliwości
 • Uczucie pieczenia skóry
 • Kaszel, duszność
 • Pęcherze, wysypka, obrzęk twarzy, pokrzywka

W przypadku zaobserwowania spadku ciśnienia krwi, nudności lub duszności należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą być związane z ciężką nietolerancją leku.

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Finalgon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po „Termin ważności” lub EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunać leki, których się już dłużej nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Finalgon

 • Substancjami czynnymi leku są: noniwamid i nikoboksyl.

1 g maści zawiera 4 mg noniovamidu i 25 mg nicoboksylu

 • Pozostałe składniki leku to: olejek eteryczny cytronelowy, diizopropylu adypinian, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas sorbinowy, wazelina biała, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Finalgon i co zawiera opakowanie Finalgon to prawie przezroczysta maść dostępna w tubach 20 g i 50 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

Wytwórca: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Czechy: Finalgon 4 mg/g + 25 mg/g Niemcy: Finalgon 4 mg/g + 25 mg/g Salbe Słowacja: Finalgon Słowenia: Finalgon 4 mg/25 mg v 1g mazilo Węgry: Finalgon kenöcs Polska: Finalgon

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Finalgon, 4 mg/g + 25 mg/g, maść

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wytwórca:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.