dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 100 gramów (0,10%), 20 gramów (0,10%), 30 gramów (0,10%), 50 gramów (0,10%), 80 gramów (0,10%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Fenistil, 1 mg/g, żel Dimetindeni maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Fenistil i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenistil 3. Jak stosować lek Fenistil 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Fenistil 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Fenistil i w jakim celu się go stosuje Lek Fenistil ma postać żelu do stosowania na skórę.

Fenistil zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian, który hamuje działanie histaminy – związku odpowiedzialnego za reakcje alergiczne.

Wskazania do stosowania: Świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia). 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenistil Kiedy nie stosować leku Fenistil - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), - w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności • W przypadku stosowania leku Fenistil na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających dimetindene