Oryginalna ulotka dla Etoposid-Ebewe
iniekcja

produkt na receptę

Etopozyd (etoposide)

Dawka

0,05 G/2,5 ML
brak ofert

Opakowanie

1 fiolka
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, cytostatyki, alkaloidy roślinne i inne związki pochodzenia naturalnego (kategoria ATC L01CB).

Ulotki Etoposid-Ebewe dla opakowania 1 fiolka (0,05 G/2,5 ML).

Wybrany dokument Etoposid-Ebewe:
Dokument z 2021-03-27
PDF
dokument PDF dla Etoposid-Ebewe

Podgląd dokumentu PDF Etoposid-Ebewe

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-27

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

1 UR.DZL.ZLN.4020.02600.2017

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Etoposid-Ebewe, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Etoposidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Etoposid-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etoposid-Ebewe

3. Jak stosować Etoposid-Ebewe

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Etoposid-Ebewe

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Etoposid-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

Ten lek dostępny jest pod nazwą Etoposid-Ebewe. 1 ml koncentratu zawiera 20 mg etopozydu1 jako aktywnego składnika.

Etopozyd należy do grupy leków zwanych cytostatykami, które stosowane są w leczeniu raka.

Lek Etoposid-Ebewe stosowany jest w leczeniu pewnych rodzajów raka u osób dorosłych:

 • rak jądra,
 • drobnokomórkowy rak płuc,
 • rak krwi (ostra białaczka szpikowa),
 • guzy w układzie limfatycznym (chłoniak Hodgkina, chłoniak nieziarniczy),
 • rak układu rozrodczego (ciążowa choroba trofoblastyczna i raka jajnika).

Etoposid-Ebewe stosowany jest w leczeniu pewnych rodzajów raka u dzieci:

 • rak krwi (ostra białaczka szpikowa),
 • guzy w układzie limfatycznym (chłoniak Hodgkina, chłoniak nieziarniczy).

Dokładny powód, dla którego zalecono przyjmowanie leku Etoposid-Ebewe, najlepiej przedyskutować z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etoposid-Ebewe

Nie przyjmować leku Etoposid-Ebewe w następujących przypadkach:

 • uczulenia na etopozyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • niedawnego szczepienia żywą szczepionką, w tym szczepienia przeciwko żółtej febrze;
 • karmienia piersią lub planowania karmienia piersią.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta lub w razie wątpliwości w tej kwestii, należy zwrócić się po poradę do swego lekarza.

2 UR.DZL.ZLN.4020.02600.2017

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim zacznie się otrzymywać lek Etoposid-Ebewe, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach:

 • występowania jakichkolwiek infekcji,
 • niedawno przebytej radioterapii lub chemioterapii,
 • niskiego poziomu białek zwanych albuminami we krwi,
 • choroba wątroby lub nerek.

Skuteczne leczenie przeciwnowotworowe może szybko zniszczyć dużą ilość komórek rakowych. W bardzo rzadkich przypadkach może to spowodować uwolnienie do krwi szkodliwych ilości substancji z tych komórek rakowych. W następstwie tego mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, nerek, serca lub krwi, które mogą doprowadzić do zgonu, jeżeli nie będą leczone.

Aby temu zapobiec, lekarz będzie musiał przeprowadzać regularne badania krwi w celu monitorowania stężenia tych substancji w trakcie leczenia tym lekiem.

Ten lek może powodować zmniejszenie liczby pewnych komórek krwi, co z kolei może być przyczyną występowania infekcji lub sprawić, że w razie skaleczenia krew nie będzie krzepnąć tak dobrze jak powinna. Aby upewnić się, że tak się nie dzieje, na początku leczenia i przed przyjęciem każdej dawki leku przeprowadzane będą badania krwi.

Jeżeli czynność wątroby lub nerek będzie zaburzona, lekarz może również zlecić regularne badania krwi w celu ich monitorowania.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Etoposid-Ebewe a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie istotne w następujących przypadkach:

 • przyjmowania leku o nazwie cyklosporyna (leku stosowanego w celu osłabienia aktywności systemu odpornościowego),
 • leczenia cisplatiną (lekiem stosowanym w leczeniu raka),
 • przyjmowania fenytoiny lub jakiegokolwiek innego leku na padaczkę,
 • przyjmowania warfaryny (leku zapobiegającego tworzeniu się zakrzepów krwi),
 • niedawnego zaszczepienia żywą szczepionką,
 • przyjmowania fenylobutazonu, salicylanu sodu lub kwasu acetylosalicylowego,
 • przyjmowania jakichkolwiek antracyklin (grupy leków stosowanych w leczeniu raka),
 • przyjmowania jakichkolwiek leków o podobnym mechanizmie działania co Etoposid-Ebewe.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Etoposid-Ebewe nie wolno przyjmować podczas ciąży, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

W okresie przyjmowania leku Etoposid-Ebewe nie wolno karmić piersią.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zdolni do posiadania potomstwa powinni stosować skuteczne środki antykoncepcyjne (np. metodę bariery mechanicznej lub prezerwatywy) w trakcie i przez przynajmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą leku Etoposid-Ebewe.

Mężczyźni leczeni za pomocą leku Etoposid-Ebewe nie powinni płodzić dzieci w trakcie leczenia i przez okres do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponadto przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni

3 UR.DZL.ZLN.4020.02600.2017 powinni się skonsultować w kwestii przechowania nasienia.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni rozważający ewentualność posiadania potomstwa po zakończeniu leczenia za pomocą leku Etoposid-Ebewe powinni przedyskutować tę kwestię z lekarzem lub pielęgniarką.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn wkrótce po podaniu leku Etoposid-Ebewe.

W przypadku odczuwania senności, zmęczenia, mdłości, zawrotów głowy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu przedyskutowania tej kwestii z lekarzem.

Lek Etoposid-Ebewe zawiera alkohol

1 ml leku Etoposid-Ebewe zawiera 260,6 mg etanolu (96,7%). Jeśli dawka etopozydu wynosi

120 mg/m2 pc., pacjent o powierzchni ciała 1,6 m2 otrzymuje 2,5 g etanolu. Jest to równoważne 50 ml piwa i około 20 ml wina.

Taka ilość alkoholu może być szkodliwa dla osób z chorobą alkoholową.

Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

1 ml leku zawiera także 20 mg alkoholu benzylowego.

3. Jak stosować Etoposid-Ebewe

Lek Etoposid-Ebewe podawany będzie przez lekarza lub pielęgniarkę. Podawany będzie drogą powolnej infuzji do żyły. Może to zająć od 30 do 60 minut.

Dawka zostanie obliczona przez lekarza dla każdego indywidualnego przypadku. Typowa dawka, wyrażona w ilości etopozydu, to 50 do 100 mg/m2 powierzchni ciała, codziennie przez 5 kolejnych dni, lub 100 do 120 mg/m2 powierzchni ciała w dniach 1., 3. i 5. Ten cykl leczenia może zostać powtórzony w zależności od wyników badań krwi, ale nie wcześniej niż po upływie 21 dni od zakończenia pierwszego cyklu.

W przypadku dzieci leczonych na raka krwi lub układu limfatycznego stosowana dawka to 75 do 150 mg/m2 powierzchni ciała, codziennie przez 2 do 5 dni.

Czasami lekarz może przepisać inną dawkę, szczególnie w przypadku otrzymywania aktualnie lub wcześniej innego rodzaju leczenia raka lub w przypadku problemów z nerkami.

Przedawkowanie leku Etoposid-Ebewe

Ponieważ lek Etoposid-Ebewe podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę, przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Jeżeli jednak tak się zdarzy, lekarz będzie leczył wszelkie objawy będące tego następstwem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

4 UR.DZL.ZLN.4020.02600.2017

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę: obrzęk języka lub gardła, trudności z oddychaniem, szybkie bicie serca, wypieki na skórze lub wysypka. Mogą to być objawy silnej reakcji alergicznej.

Poważne uszkodzenie wątroby, nerek lub serca w wyniku powikłania zwanego zespołem rozpadu guza, wywołanego uwolnieniem do krwiobiegu szkodliwych ilości substancji z komórek rakowych obserwowano czasami, gdy lek Etoposid-Ebewe przyjmowany był wraz z innymi lekami na raka.

Do innych działań niepożądanych występujących w trakcie przyjmowania leku lek Etoposid-Ebewe należą:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 osoby na 10)

choroby krwi (z tego też powodu między cyklami leczenia wykonywane będą badania krwi)

przejściowe wypadanie włosów

nudności i wymioty

ból brzucha

utrata apetytu

zmiany w kolorze skóry (przebarwienia)

zaparcie

osłabienie (astenia)

ogólnie złe samopoczucie

uszkodzenie wątroby (hepatotoksyczność)

zwiększona aktywność enzymów wątroby

podwyższone stężenie bilirubiny

Częste działania niepożądane (występujące u 1 na 10 osób do 1 na 100 osób)

ostra białaczka

nieregularne bicie serca (arytmia) lub zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

zawroty głowy

biegunka

reakcje w miejscu wkłucia

silna reakcja alergiczna

wysokie ciśnienie krwi

niskie ciśnienie krwi

opryszczka wargowa, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenie gardła

problemy skórne, takie jak swędzenie lub wysypka

zapalenie żyły

infekcja

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 na 100 osób do 1 na 1000 osób)

mrowienie lub drętwienie rąk i stóp

krwawienie

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 na 1000 osób do 1 na 10 000 osób)

refluks soku żołądkowego

przejściowa utrata wzroku

wypieki

trudności z przełykaniem

zmiana w odczuwaniu smaku

silna reakcja alergiczna

drgawki (napady padaczkowe)

poważne reakcje skóry i (lub) błon śluzowych, w tym z bolesnymi pęcherzami i gorączką, jak również odrywaniem się rozległych płatów naskórka (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

gorączka

senność lub zmęczenie

5 UR.DZL.ZLN.4020.02600.2017

problemy z oddychaniem

wysypka podobna do oparzenia słonecznego, niekiedy ciężka, która może wystąpić na skórze wystawionej wcześniej na działanie radioterapii (nawracające popromienne zapalenie skóry)

Częstość występowania nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych)

zespół rozpadu guza (powikłanie w wyniku uwolnienia do krwi substancji z leczonych komórek raka)

niepłodność

trudności z oddychaniem

obrzęk twarzy i języka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Etoposid-Ebewe

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Etoposid-Ebewe

Substancją czynną leku jest etopozyd. Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg etopozydu.

Pozostałe składniki leku to: alkohol benzylowy, etanol (96%), kwas cytrynowy bezwodny, makrogol 300, polisorbat 80.

Jak wygląda Etoposid-Ebewe i co zawiera opakowanie Etoposid-Ebewe jest przezroczystym, jasnożółtym roztworem.

Opakowania zawierają:

50 mg etopozydu w 2,5 ml (1 fiolka)

100 mg etopozydu w 5 ml (1 fiolka)

200 mg etopozydu w 10 ml (1 fiolka)

400 mg etopozydu w 20 ml (1 fiolka)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

6 UR.DZL.ZLN.4020.02600.2017

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Logo Ebewe __________________________________________________________________________________

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Należy postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi właściwego obchodzenia się z lekami przeciwnowotworowymi i właściwego ich usuwania.

Roztwory leku Etoposid-Ebewe należy przygotowywać w sterylnych warunkach.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy przed użyciem rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu, do uzyskania stężenia od 0,2 do 0,4 mg/ml. Końcowe stężenie wynosi zazwyczaj nie więcej niż 0,25 mg/ml.

Stężenie etopozydu w przygotowanym roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 0,4 mg/ml ze względu na ryzyko wytrącania się osadu.

Leku Etoposid-Ebewe nie należy fizycznie mieszać z żadnym innym lekiem.

Używać wyłącznie klarownych roztworów. Mętne lub przebarwione roztwory należy zlikwidować.

Etoposid-Ebewe jest produktem jednorazowego użytku.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Sposób podawania i dawkowanie Etoposid-Ebewe podawany jest drogą powolnej infuzji dożylnej. (zwykle przez okres 30 do 60 minut).

Leku Etoposid-Ebewe NIE NALEŻY PODAWAĆ W FORMIE SZYBKIEGO WSTRZYKNIĘCIA DOŻYLNEGO.

Za szybkie podawanie dożylne może spowodować niedociśnienie tętnicze. U niektórych pacjentów, zależnie od tolerancji, konieczne może być wydłużenie czasu infuzji. Zaczerwienienie twarzy pacjenta wskazuje na zbyt szybkie podawanie infuzji.

Zalecane dawki leku Etoposid-Ebewe to 50 do 100 m2 pc./dobę w dniach 1 do 5 lub 100 do 120 mg/m2pc./dobę w dniach 1, 3 i 5 co 3 do 4 tygodni w skojarzeniu z innymi lekami wskazanymi do stosowania w przypadku leczonej choroby. Dawkowanie należy modyfikować, biorąc pod uwagę działanie hamujące czynności szpiku kostnego ze strony innych leków stosowanych w skojarzeniu lub efekty wcześniejszej radioterapii lub chemioterapii, które mogły zmniejszyć rezerwy szpiku kostnego.

Środki ostrożności dotyczące podawania: tak jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych związków, w obchodzeniu się z i podczas przygotowania roztworu leku Etoposid-Ebewe należy zachować ostrożność. Przypadkowa ekspozycja na lek Etoposid-Ebewe może prowadzić do wystąpienia reakcji skórnych.

Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

przygotowanie, podawanie i usuwanie pozostałości leku może być prowadzone jedynie przez przeszkolony personel i, podobnie jak w przypadku wszystkich leków cytostatycznych, należy zachować ostrożność, by na kontakt z lekiem nie narażać kobiet w ciąży;

osoby przygotowujące etopozyd powinny nosić ubranie ochronne: gogle, fartuchy, rękawiczki stosowane jednorazowo i maski stosowane jednorazowo;

wszystkie sprzęty i materiały użyte do przygotowania leku lub czyszczenia miejsca jego

7 UR.DZL.ZLN.4020.02600.2017 sporządzania, w tym rękawiczki, należy umieszczać w workach na odpady niebezpieczne i spalać w wysokiej temperaturze.

W przypadku kontaktu roztworu leku Etoposid-Ebewe ze skórą lub błoną śluzową należy natychmiast umyć skórę wodą z mydłem i przepłukać błonę śluzową wodą.

Należy uważać, aby nie dopuścić do wynaczynienia.

Osoby w starszym wieku

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) nie jest konieczne dostosowanie wielkości dawki ze względu na wiek, a jedynie w zależności od czynności nerek.

Stosowanie u dzieci Lek Etoposid-Ebewe stosowany był u pacjentów pediatrycznych w dawkach od 75 do 150 mg/m2 pc./dobę przez 2 do 5 dni w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. W celu ustalenia odpowiedniego schematu leczenia należy się zapoznać z aktualnymi specjalistycznymi protokołami i wytycznymi.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy rozważyć wprowadzenie następujących zmian do dawki początkowej w zależności od wyniku pomiaru klirensu kreatyniny.

Wynik pomiaru klirensu kreatyniny Dawka etopozydu >50 ml/min 100% dawki 15-50 ml/min 75% dawki

Wielkość kolejnych dawek należy ustalać w zależności od stopnia tolerowania leku przez pacjenta i efektów klinicznych. W przypadku pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż

15 ml/min, oraz pacjentów poddawanych dializie należy rozważyć dalsze zmniejszenie wielkości dawki.

Przechowywanie leku po pierwszym otwarciu i po rozcieńczeniu

Po otwarciu

Koncentrat pobrać z fiolki bezpośrednio przed użyciem. Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy natychmiast zużyć. Jeżeli nie zostanie on natychmiast wykorzystany, użytkownik ponosi odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania pozostałego w fiolce leku. Leku pozostałego w fiolce po pierwszym pobraniu nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że pobrania dokonano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki. Wówczas koncentrat przechowywany w lodówce lub w temperaturze pokojowej, z dostępem światła zachowuje fizyko-chemiczną stabilność do 28 dni.

Po rozcieńczeniu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy natychmiast zużyć. Jeżeli nie zostanie on natychmiast wykorzystany, użytkownik ponosi odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania sporządzonego roztworu. Przygotowanych roztworów nie należy przechowywać dłużej niż przez

24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki. Wykazano fizyczną i chemiczną stabilność do

28 dni roztworu w stężeniu 0,2 mg/ml rozcieńczonego 0,9% NaCl lub 5% roztworem glukozy, przechowywanego w lodówce lub w temperaturze pokojowej, z dostępem światła oraz do 24 godzin roztworu w stężeniu 0,4 mg/ml rozcieńczonego 0,9% NaCl lub 5% roztworem glukozy, przechowywanego w temperaturze pokojowej z dostępem światła.

Postępowanie w przypadku wynaczynienia

Natychmiast przerwać podawanie leku.

Zamienić dren lub strzykawkę z podawanym lekiem na jednorazową strzykawkę o pojemności

8 UR.DZL.ZLN.4020.02600.2017

5 ml i powoli zaaspirować wynaczyniony lek. UWAGA! Nie należy uciskać okolicy wynaczynienia.

Wycofać igłę jednocześnie stale aspirując treść płynną z okolicy wynaczynienia.

Poinformować lekarza.

Niezgodności

Etopozydu nie należy mieszać z innymi substancjami z wyjątkiem 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu. Zgłaszano przypadki pękania urządzeń plastikowych, wykonanych z polimerów akrylowych lub polimerów ABS, stosowanych z nierozcieńczonym lekiem Etoposid-

Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml. Efektu tego nie zgłaszano po zastosowaniu etopozydu po rozcieńczeniu koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji zgodnie z instrukcją.

Czasami lekarz może przepisać inną dawkę, szczególnie w przypadku otrzymywania aktualnie lub wcześniej innego rodzaju leczenia raka lub w przypadku problemów z nerkami.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/etopozyd

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.