---

Oryginalna ulotka dla Esputiconkrople

produkt dostępny bez recepty

Dawka:

98% = 0,02 G W 1 KROPLI

Opakowanie:

5 gramów
w 46% aptek, od 15,50 zł do 43,99 zł

Koszyk:

Ulotki Esputicon dla opakowania 5 gramów (98% = 0,02 G W 1 KROPLI).

Wybrany dokument Esputicon:
Dokument z 2022-07-25
PDF
dokument PDF dla Esputicon

Podgląd dokumentu PDF Esputicon

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-07-25

Ulotki innych produktów zawierających dimeticone

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Esputicon_980mg_krople_PIL_QRD

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Esputicon, 980 mg/g, krople doustne

Dimeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Esputicon i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esputicon

3. Jak stosować Esputicon

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Esputicon

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Esputicon i w jakim celu się go stosuje

Esputicon zawiera substancję czynną dimetykon, który jest związkiem o małym napięciu powierzchniowym zmieniającym napięcie powierzchniowe baniek gazów w przewodzie pokarmowym. Powoduje rozdrabnianie większych baniek gazów na małe pęcherzyki, które łatwiej się wchłaniają. Podany doustnie łagodzi wzdęcia i usuwa nadmiar gazów z przewodu pokarmowego.

Lek stosuje się:

  • w przypadku wystąpienia wzdęć i nadmiernej ilości gazów w jelitach;
  • w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esputicon

Kiedy nie stosować leku Esputicon:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na dimetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania.

Dzieci

Dzieci mogą stosować Esputicon zgodnie z zaleceniami lekarza.

Esputicon a inne leki Esputicon może być stosowany z innymi lekami.

Esputicon z jedzeniem i piciem

Brak szczególnych wymagań dotyczących przyjmowania leku wraz z posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie stwierdzono niepożądanego działania leku Esputicon w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie stwierdzono niepożądanego działania leku Esputicon podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Esputicon nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Esputicon u osób w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą stosować Esputicon.

3. Jak stosować Esputicon

Ten lek należy stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zazwyczaj stosowana dawka: dorośli 4 razy na dobę po 2 krople po posiłkach i przed snem;

w razie potrzeby 3 razy na dobę po 5 kropli.

Przygotowanie do badań rentgenowskich lub ultrasonograficznych

Na dwa dni przed badaniem 4 razy na dobę po 2 krople; w dniu badania 5 kropli na czczo.

Dzieci

Małe dzieci i niemowlęta w wieku od 1 miesiąca: we wzdęciach brzucha 1 do 2 kropli 2 razy na dobę.

Lek można podawać wkroplony na cukier, do soku lub do innego płynu.

Jest bez zapachu i smaku, można go dodawać do pokarmu dziecka.

Esputicon nie zawiera cukru, dlatego może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Przed użyciem należy kilka razy silnie wstrząsnąć butelką

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esputicon

Nie istnieje ryzyko przedawkowania leku Esputicon.

Pominięcie zastosowania leku Esputicon

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych w wyniku stosowania leku

Esputicon.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, telefon: 22 49-21-301, fax:

22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Esputicon

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Esputicon

  • Substancją czynną leku jest dimetykon.

Jedna kropla zawiera ok. 20 mg dimetykonu.

  • Pozostały składnik to: krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda Esputicon i co zawiera opakowanie Lek Esputicon to bezbarwna oleista ciecz, zapakowana w butelkę z tworzywa sztucznego (LDPE), z zakraplaczem (LDPE), zakrętką (HDPE) i tekturowe pudełko.

1 opakowanie zawiera 5 g produktu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71 61-005 Poznań tel. 61 879-20-81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71 61-005 Poznań tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.