dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 250 mililitrów (0,04 G/1 ML), 30 mililitrów (0,04 G/1 ML).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Espumisan 40 mg/ml, krople doustne, emulsja (Simeticonum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Espumisan i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Espumisan 3. Jak stosować lek Espumisan 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Espumisan 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Espumisan i w jakim celu się go stosuje Espumisan zawiera substancję czynną symetykon, który jest środkiem stosowanym w zaburzeniach przewodu pokarmowego, zmniejszającym pienienie treści przewodu pokarmowego oraz stosowanym pomocniczo w badaniach diagnostycznych.

Espumisan stosuje się: - W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak, np.: wzdęcia, niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Espumisan Kiedy nie stosować leku Espumisan: - jeśli pacjent ma uczulenie na symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). 2 Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Espumisan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Leku Espumisan nie należy stosować u (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających simethicon

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Espumisan

30 mililitrów

0,04 G/1 ML Berlin-Chemie

dostępny w 90% aptek

gdzie kupić od 16,95 do 30,99 zł

30 mililitrów

0,1 G/1 ML Berlin-Chemie

dostępny w 82% aptek

gdzie kupić od 19,90 do 35,99 zł