Oryginalna ulotka dla Dermopur
zawiesina

produkt dostępny bez recepty

Benzokaina (benzocaine)

+

Mentol (menthol)

+

Tlenek cynku (zinc oxide)

Opakowanie

60 gramów tuba
w 1% aptek
Dermopur to puder płynny, który może być stosowany do łagodzenia świądu występującego w przebiegu chorób zapalnych i wysięków. Preparat zawiera benzokainę, która odpowiada za jego działanie miejscowo znieczulające.

Ulotki Dermopur dla opakowania 60 gramów tuba.

Wybrany dokument Dermopur:
Dokument z 2021-03-24
PDF
dokument PDF dla Dermopur

Podgląd dokumentu PDF Dermopur

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-24

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Benzocainum

15 mg/g, zawiesina na skórę

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR

3. Jak stosować lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PUDER PŁYNNY DERMOPUR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR ma postać zawiesiny na skórę.

Lek ma działanie miejscowo znieczulające, osłaniające oraz ściągające.

Wskazania

Stany wysiękowe i zapalne skóry przebiegające z bolesnymi i swędzącymi wykwitami.

Pomocniczo w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak wypryski, wyprysk dziecięcy, wysypka pęcherzykowa w ospie wietrznej, półpaścu, skazy wysiękowe, świerzbiączka, potówki, pokrzywki, stany po ukąszenia owadów, trądzik młodzieńczy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Kiedy nie stosować leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na benzokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • na błony śluzowe,
  • na otwarte rany,
  • na owrzodzenia,
  • na powierzchnie ciała pozbawione naskórka,
  • u pacjentów leczonych sulfonamidami,

U dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowaniale leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych (np. nasilenie świądu, zaczerwienienie skóry), należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku długotrwale. Podczas stosowania leku istnieje ryzyko wystąpienia methemoglobinemii (zaburzeń krwi), szczególnie u dzieci.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści z zastosowania leku przeważają ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z fenazonem, kamforą1, rezorcynolem, glikolami polioksyetylenowymi (czopki, maści), substancjami o silnie kwaśnym i zasadowym charakterze, sulfonamidami, oksytetracykliną.

3. Jak stosować lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.

Przed użyciem lek należy wstrząsnąć. Chorobowo zmienione miejsce na skórze należy smarować cienką warstwą zawiesiny kilka (3 lub 4) razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

Pominięcia zastosowania leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR

W przypadku pominięcia zastosowania leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR, należy kontynuować leczenie stosując lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku, należy zmyć go ze skóry wodą i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pomyłkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ogólne działania niepożądane, jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, skurcze, przyspieszenie czynności, utrata przytomności, methemoglobinemia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, PUDER PŁYNNY DERMOPUR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe jak świąd, wysypka, rumień. U osób nadwrażliwych istnieje ryzyko wystąpienia bardziej nasilonych reakcji, takich jak miejscowe odczyny uczuleniowe, pokrzywka czy kontaktowe zapalenie skóry.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych działań niepożądanych, lek należy odstawić i zasięgnąć porady dermatologa.

Istnieje ryzyko, że lek wywoła methemoglobinemię (zaburzenia krwi) po wchłonięciu się przez skórę podczas stosowania na rozległych zmianach sączących na skórze, długotrwałego stosowania lub stosowania leku u dzieci.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie stosować leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Substancją czynną leku jest benzokaina.

1 g zawiesiny na skórę zawiera 15 mg benzokainy.

Pozostałe składniki leku to: cynku tlenek, talk, mentol, glicerol 86%, etanol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR i co zawiera opakowanie Lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR ma postać zawiesiny na skórę.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Opakowania

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z membraną i zakrętką lub tuba laminatowa z warstwą wewnętrzną z polietylenu i zakrętką z polipropylenu lub pojemnik polietylenowy zamykany zakrętką lub butelka ze szkła oranżowego zamykana zakrętką, zawierające po 40 g lub 60 g leku, umieszczone w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 73 10 fax 52 386 73 23

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 73 10 fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Spis treści ulotki

Wskazania

Należy unikać jednoczesnego stosowania z fenazonem, kamforą, rezorcynolem, glikolami polioksyetylenowymi (czopki, maści), substancjami o silnie kwaśnym i zasadowym charakterze, sulfonamidami, oksytetracykliną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kamfora

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.