Oryginalna ulotka dla Corsodyl
płyn

produkt dostępny bez recepty

Chloroheksydyna (chlorhexidine)

Dawka

0,2%

Opakowanie

300 mililitrów
w 62% aptek, od 14.00 zł do 36.00
Corsodyl to płyn do płukania jamy ustnej. Zawiera chlorheksydynę o działaniu antyseptycznym i przeciwbakteryjnym. Przeznaczony do miejscowego stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła oraz pomocniczo w leczeniu chorób dziąseł. Preparat OTC, dostępny bez recepty.

Ulotki Corsodyl dla opakowania 300 mililitrów (0,2%).

Wybrany dokument Corsodyl:
Dokument z 2021-03-24
PDF
dokument PDF dla Corsodyl

Podgląd dokumentu PDF Corsodyl

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-24

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CORSODYL 0,2% w/v, płyn do stosowania w jamie ustnej

Chlorhexidinum gluconatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Corsodyl i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corsodyl

3. Jak stosować lek Corsodyl

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Corsodyl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Corsodyl i w jakim celu się go stosuje

Płyn do stosowania w jamie ustnej Corsodyl zawiera glukonian chlorheksydyny o działaniu przeciwbakteryjnym.

Wskazania do stosowania płynu Corsodyl:

Hamowanie tworzenia się płytki nazębnej.

Pomocniczo w leczeniu i zapobieganiu zapalenia dziąseł oraz do utrzymania higieny jamy ustnej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie można właściwie szczotkować zębów (np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej oraz u pacjentów upośledzonych fizycznie lub umysłowo).

Do stosowania po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu w celu przyspieszenia gojenia się dziąseł.

Wspomaganie leczenia aft oraz zakażeń jamy ustnej drożdżakami (np. odprotezowe zapalenie jamy ustnej oraz pleśniawki).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corsodyl

Kiedy nie stosować leku Corsodyl

Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorheksydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Corsodyl należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Tylko do stosowania w jamie ustnej (do użytku zewnętrznego). Chronić oczy i uszy przed kontaktem z preparatem.

Jeżeli płyn dostanie się do oczu, należy je niezwłocznie i dokładnie przemyć wodą.

Płynu nie należy połykać.

W razie bólu, opuchnięcia lub podrażnienia jamy ustnej należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Należy zaprzestać stosowania leku Corsodyl i zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia wysypki, obrzęku warg, języka, gardła, twarzy lub wystąpienia trudności z oddychaniem.

Może wystąpić powierzchniowe przebarwienie języka, które ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. Mogą również wystąpić przebarwienia zębów i wypełnień. Zabarwienie to nie jest trwałe i można mu w znacznym stopniu zapobiec poprzez ograniczenie spożycia kawy, herbaty i czerwonego wina oraz codzienne szczotkowanie zębów pastą do zębów przed zastosowaniem płynu, a w przypadku protez, czyszczenie ich środkiem do czyszczenia protez.

Jednakże w pewnych przypadkach, aby całkowicie usunąć plamy może być konieczne profesjonalne polerowanie zębów. Niedokładnie oczyszczone przebarwione wypełnienia o nierównych brzegach lub szorstkiej powierzchni mogą wymagać wymiany. W sytuacji, gdy szczotkowanie zębów nie jest możliwe, jak na przykład w urazach twarzoczaszki leczonych z wykorzystaniem wyciągów międzyszczękowych lub stosowaniu aparatów ortodontycznych, również może być wymagane usunięcie kamienia nazębnego i polerowanie zębów.

Płyn Corsodyl jest niezgodny ze środkami anionowymi, które zazwyczaj występują w pastach do zębów. Dlatego zanim zastosuje się Corsodyl po umyciu zębów należy dokładnie

wypłukać jamę ustną wodą i odczekać 5 minut. Można też zastosować Corsodyl o innej porze dnia.

W początkowym okresie używania płynu do stosowania w jamie ustnej mogą wystąpić przejściowe zaburzenia zmysłu smaku oraz odczuwanie pieczenia, mrowienia lub zdrętwienia języka. Oddziaływanie to zazwyczaj słabnie przy dalszym stosowaniu płynu.

Jeśli wyżej wymienione objawy utrzymują się należy zgłosić się do lekarza.

W przypadku wystąpienia złuszczania się błony śluzowej jamy ustnej, należy rozcieńczyć płyn taką samą ilością wody i wymieszać, co często pozwala na dalsze jego stosowanie.

Lek Corsodyl a inne leki

Chlorheksydyna jest niezgodna z substancjami anionowymi, m.in. składnikami past do zębów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek do użytku zewnętrznego. Nie zaleca się specjalnych środków ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek do stosowania zewnętrznego. Nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Corsodyl zawiera glicerol i sorbitol1.

3. Jak stosować lek Corsodyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosowanie u dorosłych

Sposób użycia: dwa razy na dobę, przez około jedną minutę dokładnie płukać jamę ustną 10 ml płynu.

Przed zabiegiem stomatologicznym: płukać jamę ustną przez jedną minutę 10 ml płynu.

W leczeniu zapalenia dziąseł, zaleca się kurację trwającą około jednego miesiąca.

W przypadku aft oraz drożdżakowego zakażenia jamy ustnej leczenie należy kontynuować przez 48 godzin od uzyskania klinicznych objawów wyleczenia. W leczeniu zapalenia jamy ustnej wywołanym przez protezy zębowe należy po umyciu protez dwa razy dziennie moczyć je w płynie Corsodyl przez piętnaście minut.

Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Brak jest specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych jest odpowiednia o ile inaczej nie zaleci lekarz dentysta.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Corsodyl

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Przypadkowe połknięcie

Chlorheksydyna po podaniu doustnym wchłania się słabo. Nawet w przypadku połknięcia znacznych ilości wystąpienie objawów ogólnoustrojowych jest mało prawdopodobne.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały wymienione poniżej zgodnie częstością występowania.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • obłożony język

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów)

 • suchość i uczucie pieczenia w jamie ustnej
 • brak smaku/zaburzenie smaku
 • ból języka
 • zaburzenia czucia (parestezje)/niedoczulica w obrębie jamy ustnej

Pojedyncze zgłoszenia

 • przebarwienie zębów i języka
 • podrażnienie jamy ustnej
 • złuszczanie się i (lub) obrzęk błony śluzowej jamy ustnej
 • obrzęk ślinianek przyusznych
 • trudności z oddychaniem
 • wysypka
 • nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne (obrzęk warg, języka, gardła twarzy)

U niektórych osób w czasie stosowania leku Corsodyl mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181c, 02-222

Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać lek Corsodyl

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Corsodyl

 • Substancją czynną leku jest glukonian chlorheksydyny.
 • Pozostałe składniki to: glicerol, makrogologlicerolu hydroksystearynian, sorbitol ciekły niekrystalizujący, aromat Optamint 291616, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Corsodyl i co zawiera opakowanie

Butelka 300 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Wytwórca Omega Pharma Manufacturing GmbH&Co.

KG, Benzstrasse 25, D-71083 Herrenberg,

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2018

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.