Oryginalna ulotka dla Ciechociński Szlam Leczniczy
proszek (do wytworzenia płynu)

produkt dostępny bez recepty

sole lecznicze

Opakowanie:

10 kilogramów
w 0% aptek

Ulotki Ciechociński Szlam Leczniczy dla opakowania 10 kilogramów.

Wybrany dokument Ciechociński Szlam Leczniczy:
Dokument z 2021-09-18
PDF
dokument PDF dla Ciechociński Szlam Leczniczy

Podgląd dokumentu PDF Ciechociński Szlam Leczniczy

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-09-18

Ulotki innych produktów zawierających sole lecznicze

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 10 KG

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY proszek do sporządzania roztworu na skórę produkt złożony

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Co zawiera Ciechociński szlam leczniczy

1 kg proszku do sporządzania roztworu na skórę zawiera: kationy: jony sodu nie mniej niż 360 g jony wapnia nie mniej niż 2 g jony magnezu nie mniej niż 1 g jony żelaza (II),(III) nie mniej niż 0,2 g aniony: jony chlorkowe nie mniej niż 550 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Masa netto 10 kg kod EAN 5906263000007

Co to jest Ciechociński szlam leczniczy i w jakim celu się go stosuje

Ciechociński szlam leczniczy jest lekiem złożonym.

Kąpiele w roztworze leku Ciechociński szlam leczniczy poprawiają ukrwienie skóry i tkanek zmienionych chorobowo.

Okłady zimne zmniejszają obrzęki i przekrwienie tkanek.

Okłady ciepłe działają rozgrzewająco.

Wskazania do stosowania Ciechociński szlam leczniczy w postaci kąpieli (roztwory 1,5 - 3%) lub okładów (roztwory 10

20%) stosuje się pomocniczo:

 • po urazach w obrębie narządu ruchu;
 • w chorobach układu nerwowego: nerwobóle, przewlekłe zapalenie nerwów;
 • w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, chorobie zwyrodnieniowej stawów, bólach mięśni;
 • w niektórych chorobach alergicznych skóry i w łuszczycy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 10 KG

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować leku Ciechociński szlam leczniczy, jeśli u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na składniki leku;
 • choroba Sudecka (ostry zapalny zanik kości) - pierwszy okres choroby;
 • jakikolwiek ostry stan zapalny, w tym również dróg oddechowych;
 • choroba nowotworowa (zaawansowana);
 • niewydolność krążenia;
 • świeżo przebyty zawał serca;
 • zaburzenie rytmu serca;
 • gruźlica;
 • nadczynność tarczycy;
 • psychopatia (rodzaj zaburzenia osobowości);
 • stan ogólnego wyniszczenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ciechociński szlam leczniczy

Nie zaleca się stosowania kąpieli solankowych o temp. powyżej 37°C u pacjentów:

 • z niewydolnością krążenia;
 • z nasilonymi stanami zapalnymi.

Stosowanie leku Ciechociński szlam leczniczy z innymi lekami

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Ciechociński szlam leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 10 KG

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Jak przechowywać Ciechociński szlam leczniczy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać worek szczelnie zamknięty.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO logotyp firmy Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Podmiot odpowiedzialny Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki 10 87-720 Ciechocinek tel.: +48 (54) 283 6078 fax: +48 (54) 283 6295 e-mail: sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17893

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Jak stosować Ciechociński szlam leczniczy

Podanie na skórę, w postaci roztworu wodnego do kąpieli i okładów.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 10 KG KĄPIELE

Dorośli 2 kg leku Ciechociński szlam leczniczy rozpuścić w 66 l wody.

Temperatura kąpieli: 36 – 38 C, czas kąpieli: od 15 do 20 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów co drugi dzień.

Dzieci i młodzież 1 kg leku Ciechociński szlam leczniczy rozpuścić w 66 l wody.

Temperatura kąpieli: 36 – 38°C, czas kąpieli: od 5 do 10 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów 2 - 3 razy w tygodniu.

Zaleca się stosowanie kąpieli z dodatkiem leku Ciechociński szlam leczniczy w połączeniu z lekiem Ciechociński ług leczniczy.

Dorośli

2 kg leku Ciechociński szlam leczniczy i 500 ml leku Ciechociński ług leczniczy rozpuścić w 100 l wody. Temperatura kąpieli: 36 – 38°C, czas kąpieli: od 15 do 20 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów co drugi dzień.

Dzieci i młodzież

Należy stosować połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych.

1 kg leku Ciechociński szlam leczniczy i 250 ml Ciechocińskie ług leczniczy rozpuścić w 100 l wody.

Temperatura kąpieli: 36 – 38°C, czas kąpieli: od 5 do 10 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów 2 - 3 razy w tygodniu.

OKŁADY

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu 10% do 20% (1kg leku Ciechociński szlam leczniczy na 5 do 10 l wody). Produkt stosować w postaci okładów zimnych (ochładzających) lub gorących (rozgrzewających) (temp. 40 - 45°C).

Bawełnianą lub lnianą tkaninę, namoczoną uprzednio w roztworze szlamu nałożyć na chore miejsce. Następnie przykryć suchą tkaniną lub kocem, pozostawiając do wyschnięcia.

Przeciętny czas wysychania okładu wynosi 2 do 3 godzin.

Możliwe działanie niepożądane

Nie stwierdzono.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiadomić o tym lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: (22) 49 21 301, fax: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A Ciechociński szlam leczniczy INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY proszek do sporządzania roztworu na skórę produkt złożony

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Co zawiera Ciechociński szlam leczniczy

1 kg proszku do sporządzania roztworu na skórę zawiera: kationy: jony sodu nie mniej niż 360 g jony wapnia nie mniej niż 2 g jony magnezu nie mniej niż 1 g jony żelaza (II), (III) nie mniej niż 0,2 g aniony: jony chlorkowe nie mniej niż 550 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Masa netto 2 kg kod EAN: 5909990856664

Masa netto 3 kg kod EAN: 5909990856671

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Co to jest Ciechociński szlam leczniczy i w jakim celu się go stosuje

Ciechociński szlam leczniczy jest lekiem złożonym.

Kąpiele w roztworze leku Ciechociński szlam leczniczy poprawiają ukrwienie skóry i tkanek zmienionych chorobowo.

Okłady zimne zmniejszają obrzęki i przekrwienie tkanek. Okłady ciepłe działają rozgrzewająco.

Wskazania do stosowania Ciechociński szlam leczniczy w postaci kąpieli (roztwory 1,5 - 3%) lub okładów (roztwory 10

20%) stosuje się pomocniczo:

 • po urazach w obrębie narządu ruchu;
 • w chorobach układu nerwowego: nerwobóle, przewlekłe zapalenie nerwów;
 • w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, chorobie zwyrodnieniowej stawów, bólach mięśni;
 • w niektórych chorobach alergicznych skóry i w łuszczycy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować leku Ciechociński szlam leczniczy, jeśli u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na składniki leku;
 • choroba Sudecka (ostry zapalny zanik kości) - pierwszy okres choroby;
 • jakikolwiek ostry stan zapalny, w tym również dróg oddechowych;
 • choroba nowotworowa (zaawansowana);
 • niewydolność krążenia;
 • świeżo przebyty zawał serca;
 • zaburzenie rytmu serca;
 • gruźlica;
 • nadczynność tarczycy;
 • psychopatia (rodzaj zaburzenia osobowości);
 • stany ogólnego wyniszczenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ciechociński szlam leczniczy

Nie zaleca się stosowania kąpieli solankowych o temp. powyżej 37°C u pacjentów:

 • z niewydolnością krążenia;
 • z nasilonymi stanami zapalnymi.

Stosowanie leku Ciechociński szlam leczniczy z innymi lekami

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami .

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Ciechociński szlam leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Jak przechowywać Ciechociński szlam leczniczy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać worek szczelnie zamknięty.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO logotyp firmy Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Podmiot odpowiedzialny Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki 10 87-720 Ciechocinek tel: +48 (54) 283 6078 fax: +48 (54) 283 6295 e-mail: sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17893

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

mailto:sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Jak stosować lek Ciechociński szlam leczniczy

Podanie na skórę, w postaci roztworu wodnego do kąpieli i okładów.

KĄPIELE

Dorośli

Zawartość opakowania (2 kg leku Ciechociński szlam leczniczy) rozpuścić w 66 l wody.

Zawartość opakowania (3 kg leku Ciechociński szlam leczniczy) rozpuścić w 100 l wody.

Temperatura kąpieli: 36 – 38 C, czas kąpieli: od 15 do 20 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów co drugi dzień.

Dzieci i młodzież

Należy stosować połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych. Połowę zawartości opakowania

(1 kg leku Ciechociński szlam leczniczy) rozpuścić w 66 l wody.

(1,5 kg leku Ciechociński szlam leczniczy) rozpuścić w 100 l wody.

Temperatura kąpieli: 36 – 38°C, czas kąpieli: od 5 do 10 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów 2 - 3 razy w tygodniu.

Zaleca się stosowanie kąpieli z dodatkiem leku Ciechociński szlam leczniczy w połączeniu z lekiem Ciechociński ług leczniczy.

Dorośli

2 kg leku Ciechociński szlam leczniczy i 500 ml leku Ciechociński ług leczniczy rozpuścić w 100 l wody. Temperatura kąpieli: 36 – 3°C, czas kąpieli: od 15 do 20 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów co drugi dzień.

Dzieci i młodzież

Należy stosować połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych.

1 kg leku Ciechociński szlam leczniczy i 250 ml leku Ciechociński ług leczniczy rozpuścić w 100 l wody. Temperatura kąpieli: 36 – 38°C, czas kąpieli: od 5 do 10 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów 2 - 3 razy w tygodniu.

OKŁADY

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu 10% do 20 % (1kg leku Ciechociński szlam leczniczy na 5 do 10 l wody). Produkt stosować w postaci okładów zimnych (ochładzających) lub gorących (rozgrzewających) (temp. 40 - 45 C).

Bawełnianą lub lnianą tkaninę, namoczoną uprzednio w roztworze szlamu nałożyć na chore miejsce. Następnie przykryć suchą tkaniną lub kocem, pozostawiając do wyschnięcia.

Przeciętny czas wysychania okładu wynosi 2 do 3 godzin.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO

Możliwe działanie niepożądane

Nie stwierdzono.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiadomić o tym lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: (22) 49 21 301, fax: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A Ciechociński szlam leczniczy INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 2 KG 3 KG

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY produkt złożony proszek do sporządzania roztworu na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

1 kg proszku do sporządzania roztworu na skórę zawiera: kationy: jony sodu nie mniej niż 360 g jony wapnia nie mniej niż 2 g jony magnezu nie mniej niż 1 g jony żelaza (II), (III) nie mniej niż 0,2 g aniony: jony chlorkowe nie mniej niż 550 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Masa netto 2 kg KOD EAN 5909990856664

Masa netto 3 kg KOD EAN 5909990856671

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać worek szczelnie zamknięty.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 2 KG 3 KG

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki 10 87-720 Ciechocinek tel.: +48 (54) 283 6078 fax: +48 (54) 283 6295 e-mail: sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl logotyp firmy Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.