Oryginalna ulotka dla Ciechociński Ług Leczniczy
płyn

produkt dostępny bez recepty

sole lecznicze

Opakowanie:

500 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: dermatologia, inne leki dermatologiczne, inne preparaty dermatologiczne (kategoria ATC D11AX).

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (500 mililitrów).

Zmień dokument na 500 mililitrów (ulotka)zmień

Ulotki innych produktów zawierających sole lecznicze

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH BUTELKA 500 ML

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI ŁUG LECZNICZY roztwór, produkt złożony

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

1 l roztworu zawiera: kationy: jony sodu nie mniej niż 30,0 g jony wapnia nie mniej niż 13,0 g jony magnezu nie mniej niż 10,0 g jony żelaza (II), (III) nie więcej niż 0,002 g aniony: jony chlorkowe nie więcej niż 150,0 g jony jodkowe nie mniej niż 0,015 g jony bromkowe nie mniej niż 1,0 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Objętość netto 500 ml Kod EAN 5909990856602

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH BUTELKA 500 ML

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki 10 87-720 Ciechocinek tel: +48 (54) 283 6078 fax: +48 (54) 283 6295 e-mail: sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl logotyp firmy Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI OTC – Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI ŁUG LECZNICZY roztwór produkt złożony

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Co zawiera Ciechociński ług leczniczy

1 l roztworu zawiera: kationy: jony sodu nie mniej niż 30,0 g jony wapnia nie mniej niż 13,0 g jony magnezu nie mniej niż 10,0 g jony żelaza (II), (III) nie więcej niż 0,002 g aniony: jony chlorkowe nie więcej niż 150,0 g jony jodkowe nie mniej niż 0,015 g jony bromkowe nie mniej niż 1,0 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór

Objętość netto 500 ml

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Co to jest Ciechociński ług leczniczy i w jakim celu się go stosuje

Ciechociński ług leczniczy jest lekiem złożonym.

Inhalacje roztworu leku Ciechociński ług leczniczy o stężeniu 1,5 - 2% nawilżają błony śluzowe dróg oddechowych.

Kąpiele w roztworze leku Ciechociński ług leczniczy poprawiają ukrwienie skóry i tkanek zmienionych chorobowo.

Okłady zimne zmniejszają obrzęki i przekrwienie tkanek.

Okłady ciepłe działają rozgrzewająco.

Wskazania do stosowania Ciechociński ług leczniczy stosuje się pomocniczo: jako inhalacje:

 • w zanikowych zapaleniach górnych dróg oddechowych;

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

 • w ozenie (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa) oczyszcza przewody nosowe i eliminuje przykry zapach, poprawiając węch;
 • w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i rozedmie płuc;
 • w chorobach zawodowych układu oddechowego (pylica płuc);

jako kąpiele i okłady:

 • po urazach w obrębie narządu ruchu;
 • w chorobach układu nerwowego: nerwobóle, przewlekłe zapalenie nerwów;
 • w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, chorobach reumatoidalnych;
 • w niektórych chorobach alergicznych skóry i w łuszczycy;
 • w stanach zmęczenia.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować leku Ciechociński ług leczniczy, jeśli u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na składniki leku;
 • choroba Sudecka (ostry zapalny zanik kości) - pierwszy okres choroby;
 • jakikolwiek ostry stan zapalny, w tym również dróg oddechowych;
 • choroba nowotworowa (zaawansowana);
 • niewydolność krążenia;
 • świeżo przebyty zawał serca;
 • zaburzenie rytmu serca;
 • gruźlica;
 • nadczynność tarczycy;
 • psychopatia (rodzaj zaburzenia osobowości);
 • stan ogólnego wyniszczenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ciechociński ług leczniczy

Nie zaleca się stosowania kąpieli solankowych o temperaturze powyżej 37°C u pacjentów:

 • z niewydolnością krążenia;
 • z nasilonymi stanami zapalnymi.

Stosowanie leku Ciechociński ług leczniczy z innymi lekami

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Ciechociński ług leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Jak przechowywać Ciechociński ług leczniczy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE logotyp firmy Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Podmiot odpowiedzialny Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki 10 87-720 Ciechocinek tel.: +48 (54) 283 6078 fax: +48 (54) 283 6295 e-mail: sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl Kod EAN 5909990856602

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17927

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI OTC – Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Jak stosować lek Ciechociński ług leczniczy

Podanie na skórę, podanie wziewne, w postaci roztworu wodnego do kąpieli, okładów i inhalacji.

INHALACJE

Zaleca się stosowanie roztworu leku Ciechociński ług leczniczy o stężeniu 1,5% do 2% (15 do 20 ml leku na 1 l wody).

Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora.

(Łyżeczka od herbaty zawiera około 5 ml leku Ciechociński ług leczniczy) KĄPIELE

Zaleca się stosowanie kąpieli z dodatkiem leku Ciechociński ług leczniczy w połączeniu z lekiem Ciechociński szlam leczniczy.

Dorośli

500 ml leku Ciechociński ług leczniczy i 2 kg leku Ciechociński szlam leczniczy rozpuścić w 100 l wody. Temperatura kąpieli: 36 – 38°C, czas kąpieli od 15 do 20 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów co drugi dzień.

Dzieci i młodzież

Należy stosować połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych:

250 ml leku Ciechociński ług leczniczy i 1 kg leku Ciechociński szlam leczniczy rozpuścić w 100 l wody.

Temperatura kąpieli: 36 – 38°C, czas kąpieli: od 5 do 10 minut.

Częstość przeprowadzania zabiegów: 2-3 razy w tygodniu.

OKŁADY

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu 10% do 20% (500 ml leku Ciechociński ług leczniczy na 2 do 4,5 l wody). Roztwór stosować w postaci okładów zimnych (chłodzących) lub gorących (rozgrzewających) (o temp. 40 - 45°C).

Bawełnianą lub lnianą tkaninę, namoczoną uprzednio w roztworze ługu nałożyć na chore miejsce. Następnie przykryć suchą tkaniną lub kocem, pozostawiając do wyschnięcia.

Przeciętny czas wysychania okładu wynosi 2 do 3 godzin.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

Możliwe działanie niepożądane

Nie stwierdzono.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiadomić o tym lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: (22) 49 21 301, fax: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A Ciechociński ług leczniczy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.