Oryginalna ulotka dla Acidum Folicum Polfarmex
tabletki

produkt na receptę

Kwas foliowy (folic acid)

Dawka

5 mg
brak ofert

Opakowanie

30 tabletek
w 0% aptek
Acidum Folicum Polfarmex to tabletki przeznaczone do stosowania w ramach profilaktyki i leczenia niedoborów kwasu foliowego w organizmie. Preparat zawiera witaminę B9, który odgrywa ważną rolę w m.in. procesach podziałów komórkowych, wytwarzania osłonki mielinowej oraz produkcji krwi.

Ulotki Acidum Folicum Polfarmex dla opakowania 30 tabletek (5 mg).

Wybrany dokument Acidum Folicum Polfarmex:
Dokument z 2021-05-01
PDF
dokument PDF dla Acidum Folicum Polfarmex

Podgląd dokumentu PDF Acidum Folicum Polfarmex

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-05-01

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ACIDUM FOLICUM POLFARMEX, 5 mg, tabletki ACIDUM FOLICUM POLFARMEX, 15 mg, tabletki Acidum folicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
  • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Acidum Folicum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidum Folicum Polfarmex

3. Jak stosować Acidum Folicum Polfarmex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Acidum Folicum Polfarmex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acidum Folicum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Kwas foliowy1 (Acidum folicum) jest witaminą z grupy B.

Lek zalecany jest w profilaktyce i leczeniu stanów powodowanych niedoborem kwasu foliowego: niedokrwistości megaloblastycznej oraz niedokrwistości hemolitycznej.

Dawki kwasu foliowego 4 mg do 5 mg zalecane są do stosowania przez co najmniej trzy miesiące przed planowaną ciążą u kobiet, które urodziły dziecko z wadą genetyczną cewy nerwowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidum Folicum Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Acidum Folicum Polfarmex:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acidum Folicum Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Acidum Folicum Polfarmex:

  • jeśli pacjent ma padaczkę, uszkodzenie tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego;
  • jeśli pacjent ma niedokrwistość megaloblastyczną z niedoboru witaminy B12.

Należy poradzić się lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Inne leki i Acidum Folicum Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas foliowy może zmniejszać działanie fenytoiny3; w trakcie jednoczesnego stosowania wskazane jest monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu i ewentualnie zwiększenie dawki leku. Środki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające związki glinu lub magnezu2 zmniejszają wchłanianie kwasu foliowego; należy zachować dwugodzinny odstęp pomiędzy podaniem leków z tej grupy i kwasu foliowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Niedobór kwasu foliowego w okresie ciąży może być przyczyną zaburzeń rozwoju płodu. Podawanie kwasu foliowego we wczesnym okresie ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej.

Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Acidum Folicum Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Acidum Folicum Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego schematu dawkowania, kwas foliowy stosuje się zwykle doustnie w dawce 4 do 15 mg na dobę.

W niedokrwistości megaloblastycznej: dorośli 5 mg na dobę przez 4 miesiące, do 15 mg na dobę w zaburzeniach wchłaniania.

W niedokrwistości hemolitycznej: 5 mg na dobę lub co tydzień, w zależności od diety i nasilenia hemolizy.

Lek należy zażywać regularnie, każdego dnia o tej samej porze. Regularne stosowanie zapobiega pomijaniu przyjmowania leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Acidum Folicum Polfarmex

Nie odnotowano przypadków przedawkowania kwasu foliowego.

Pominięcie przyjęcia leku Acidum Folicum Polfarmex

W przypadku pominięcia dawki leku w danym dniu nie należy stosować następnego dnia dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypki skórne, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka) lub zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wzdęcie, biegunka).

Podczas długotrwałego leczenia kwasem foliowym może wystąpić spadek stężenia witaminy B12.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Acidum Folicum Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Acidum Folicum Polfarmex

  • Substancją czynną leku jest kwas foliowy. Jedna tabletka leku Acidum Folicum Polfarmex zawiera 5 mg lub 15 mg kwasu foliowego.
  • Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Acidum Folicum Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9 99-300 Kutno

Tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_foliowy

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.