dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ABILIFY, aripiprazole 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ABILIFY 5 mg tabletki ABILIFY 10 mg tabletki ABILIFY 15 mg tabletki ABILIFY 30 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ABILIFY 5 mg tabletki Każda tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 67 mg laktozy w tabletce ABILIFY 10 mg tabletki Każda tabletka zawiera 10 mg arypiprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 62,18 mg laktozy w tabletce ABILIFY 15 mg tabletki Każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 57 mg laktozy w tabletce ABILIFY 30 mg tabletki Każda tabletka zawiera 30 mg arypiprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 186,54 mg laktozy w tabletce Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka ABILIFY 5 mg tabletki Prostokątna i niebieska, oznaczona na jednej stronie symbolem "A-007" i liczbą "5". ABILIFY 10 mg tabletki Prostokątna i różowa, oznaczona na jednej stronie symbolem "A-008" i liczbą "10". ABILIFY 15 mg tabletki Okrągła i żółta, oznaczona na jednej stronie symbolem "A-009" i liczbą "15". ABILIFY 30 mg tabletki Okrągła i różowa, oznaczona na jednej stronie symbolem "A-011" i liczbą "30". 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania ABILIFY jest wskazany (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 5 lat temu.
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających aripiprazole

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Abilify

28 tabletek

15 mg Otsuka

dostępny w 40% aptek

gdzie kupić refundowany

56 tabletek

15 mg Otsuka

dostępny w 24% aptek

gdzie kupić refundowany

56 tabletek

30 mg Otsuka

dostępny w 9% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację