Charakterystyka produktu leczniczego dla Abilify tabletki

Arypiprazol (aripiprazole)

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC N05AX: Układ nerwowy, Leki psycholeptyczne, Leki przeciwpsychotyczne, inne.

Produkt przypisany do tematów: Czy szczepienia powodują autyzm?, Jak żyć ze schizofrenią?, Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD).

Reklama

Nasivin® CLASSIC

Skróć katar o 2 dni1

Nasivin® CLASSIC pomaga szybko odblokować nos - zaczyna działać już po 25 sekundach1.

Tylko jedna dawka pozwala na 12 godzin swobodnego oddychania1. Dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

1Charakterystyka Produktu Leczniczego Nasivin® CLASSIC z dn. 27.12.2016 r.; w porównaniu z roztworem soli fizjologicznej.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ABILIFY, aripiprazole 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ABILIFY 5 mg tabletki ABILIFY 10 mg tabletki ABILIFY 15 mg tabletki ABILIFY 30 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ABILIFY 5 mg tabletki Każda tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 67 mg laktozy w tabletce ABILIFY 10 mg tabletki Każda tabletka zawiera 10 mg arypiprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 62,18 mg laktozy w tabletce ABILIFY 15 mg tabletki Każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 57 mg laktozy w tabletce ABILIFY 30 mg tabletki Każda tabletka zawiera 30 mg arypiprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 186,54 mg laktozy w tabletce Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka ABILIFY 5 mg tabletki Prostokątna i niebieska, oznaczona na jednej stronie symbolem "A-007" i liczbą "5". ABILIFY 10 mg tabletki Prostokątna i różowa, oznaczona na jednej stronie symbolem "A-008" i liczbą "10". ABILIFY 15 mg tabletki Okrągła i żółta, oznaczona na jednej stronie symbolem "A-009" i liczbą "15". ABILIFY 30 mg tabletki Okrągła i różowa, oznaczona na jednej stronie symbolem "A-011" i liczbą "30". 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania ABILIFY jest wskazany (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 3 lat temu.
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających aripiprazole

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Abilify

28 tabletek

0,015 G Otsuka

dostępny w 55% aptek

gdzie kupić refundowany

56 tabletek

0,015 G Otsuka

dostępny w 11% aptek

gdzie kupić refundowany

56 tabletek

0,03 G Otsuka

dostępny w 7% aptek

gdzie kupić refundowany