Atenza, cena i dostępność w aptekach w Polsce

produkt na receptę zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, tabletki o przedłużonym uwalnianiu,

Metylofenidat (methylphenidate)

, Exeltis

środek psychotropowy

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Atenza na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 86,24 zł do 119,99 zł.
 Pokaż mapę 

Więcej informacji o Atenza

Atenza to lek dostępny na receptę w postaci tabletek, stosowany w terapii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Substancją czynną preparatu jest metylofenidat, który łagodnie stymuluje ośrodkowy układ nerwowy. Preparat przeznaczony jest dla osób powyżej 6. roku życia i stanowi część kompleksowego programu leczenia ADHD.

więcej: Stosowanie Atenza, skutki uboczne i interakcje Atenza

Jak działa Atenza?

Atenza jest lekiem, którego substancja czynna - metylofenidatu chlorowodorek - łagodnie stymuluje ośrodkowy układ nerwowy, dzięki czemu poprawia czynność niektórych części mózgu. Preparat może pomagać w poprawie uwagi, koncentracji i zmniejszać zachowania impulsywne.

Atenaza stosowana jest jako część programu leczenia, który zwykle obejmuje terapię psychologiczną, edukacyjną i środowiskową.

Nie używaj Atenza, jeśli:

 • jesteś uczulony na substancję czynną leku lub którykolwiek ze składników preparatu, 
 • cierpisz na jaskrę, guza chromochłonnego nadnerczy, nadczynność tarczycy lub tyreotoksykozę,
 • występuje u ciebie (lub występowała w przeszłości) ciężka depresja, anoreksja lub zaburzenia łaknienia, skłonności samobójcze, objawy psychotyczne, ciężkie zaburzenia nastroju, mania, schizofrenia albo zaburzenia psychopatyczne i osobowości z pogranicza (borderline),
 • występuje u ciebie (lub występowała w przeszłości) ciężka lub epizodyczna choroba afektywna dwubiegunowa,
 • przyjmujesz obecnie leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy) lub jeśli leki te były stosowane przez ciebie w ciągu ostatnich 14 dni,
 • występowały u ciebie (lub nadal występują) zaburzenia układu sercowo-naczyniowego - ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zarostowa choroba tętnic, choroba niedokrwienna serca, znaczące zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu wrodzonej wady serca, kardiomiopatie, zawał mięśnia sercowego, potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca, kanałopatie,
 • występowały u ciebie (lub nadal występują) zaburzenia naczyń mózgowych, tętniak mózgu, nieprawidłowości naczyniowe, w tym zapalenie naczyń lub udar.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Atenza?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atenza należy poradzić się lekarza, jeśli:
 • masz zaburzenia czynności wątroby lub nerek,
 • masz trudności w połykaniu lub przyjmowaniu całych tabletek,
 • stwierdzono u Ciebie zwężenie lub niedrożność jelit lub przełyku,
 • występują u Ciebie lub występowały w przeszłości drgawki (napady drgawek, drgawki, padaczkę) lub nieprawidłowy zapis elektroencefalograficzny mózgu (EEG),
 • kiedykolwiek nadużywałeś lub byłeś uzależniony od alkoholu, leków na receptę lub narkotyków,
 • masz trudne do opanowania, powtarzające się drgania części ciała lub powtarzane dźwięki lub słowa (tiki ruchowe lub werbalne),
 • leczysz się na nadciśnienie tętnicze lub choroby serca czy inne zaburzenia układu krążenia,
 • stwierdzono u Ciebie inne zaburzenia psychiczne (tj. wahania nastroju, uczucie agresji lub wrogości, omamy, urojenia, paranoję, uczucie pobudzenia, lęku i napięcia, uczucie przygnębienia lub poczucie winy).

W trakcie przyjmowania leku Atenza u chłopców i młodych mężczyzn mogą występować niespodziewane, długotrwałe erekcje. Jeżeli erekcja będzie trwała dłużej niż 2 godziny, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (w szczególności jeśli jest ona bolesna).

Jeżeli lek stosowany jest przez kobietę w wieku rozrodczym, która jest aktywna seksualnie, należy omówić z lekarzem możliwe formy antykoncepcji. 

Jak stosować Atenza?

Preparat Atenza należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zwykle terapię rozpoczyna się od małej dawki preparatu i w razie potrzeby stopniowo zwiększa się ją o18 mg, nie częściej niż raz w tygodniu. Dawkę należy zwiększać do momentu osiągnięcia najmniejszej, skutecznej dla pacjenta dawki. 

Lek Atenza należy przyjmować raz na dobę, rano, popijając szklanką wody.
Tabletkę należy połykać w całości - nie wolno jej żuć, dzielić ani kruszyć. Można ją przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku.
Maksymalna dawka preparatu Atenza dla dzieci powyżej 6. roku życia wynosi 54 mg na dobę. 
Maksymalna dawka preparatu Atenza dla osób dorosłych wynosi 72 mg na dobę. 

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Atenza?

 • Jeżeli po miesiącu leczenia chory nie odczuwa poprawy, należy zgłosić to lekarzowi.
 • Tabletka leku Atenza nie rozpuszcza się całkowicie po uwolnieniu z niej substancji czynnej i dlatego jej otoczkę można niekiedy zauważyć w kale pacjenta.
 • Niewłaściwe stosowanie leku Atenza może prowadzić do nieprawidłowych zachowań lub świadczyć o początku uzależnienia od leku.
 • Lek jest przeznaczony wyłącznie dla osoby, której został przepisany. Nie wolno go przekazywać innej osobie, nawet jeśli występują u niej podobne objawy.
 • W przypadku zażycia zbyt dużej ilości leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zadzwonić na pogotowie i poinformować o ilości zażytego leku.
 • Jeżeli dawka leku zostanie pominięta, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W takim wypadku należy poczekać, aż przyjdzie pora na przyjęcie kolejnej planowanej dawki leku.
 • Nagłe przerwanie stosowania leku może prowadzić do nawrotu objawów ADHD i pojawienia się działań niepożądanych, takich jak depresja.

Czy mogę łączyć Atenza z innymi lekami?

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Atenza należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych preparatach.

Przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy razem z lekiem Atenza (lub w ciągu ostatnich 14 dni) może spowodować nagłe zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto inne leki przeciwdepresyjne lub przeciwlękowe, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny stosowane łącznie z lekiem Atenza mogą doprowadzić do zagrażającego życiu zwiększenia stężenia serotoniny w mózgu.

Dodatkowo metylofenidat zawarty w preparacie może zmniejszać skuteczność leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Podczas jednoczesnego stosowania metylofenidatu i klonidyny zgłaszano ciężkie działania niepożądane, w tym nagły zgon. 

Czy mogę łączyć Atenza z alkoholem?

Nie należy stosować leku Atenza łącznie z alkoholem, ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych preparatu. Należy również unikać produktów spożywczych i innych leków zawierających alkohol. 

Czy po zastosowaniu Atenza mogę prowadzić pojazdy?

Lek Atenza wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. W związku z tym nie należy prowadzić pojazdów podczas przyjmowania tego leku.

Czy mogę stosować Atenza będąc w ciąży?

Lek Atenza może powodować u płodów wady serca, odnotowano  także przypadki toksyczności krążeniowo-oddechowej u noworodków. W związku z tym preparat nie powinien być stosowany przez kobiety ciężarne, chyba że lekarz zdecyduje, że opóźnienie leczenia może stanowić większe zagrożenie dla przebiegu ciąży.

Czy po zastosowaniu Atenza mogę karmić piersią?

Metylofenidat zawarty w leku przenika do mleka matki i może stanowić zagrożenie dla niemowlęcia karmionego piersią. W związku z tym należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać lub czasowo wstrzymać podawanie metylofenidatu, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Atenza?

Podczas stosowania preparatu Atenza mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak niemiarowy rytm serca (kołatanie serca), zmiany lub wahania nastroju lub zmiany osobowości, myśli lub skłonności samobójcze, widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy nierealnych – są to objawy psychozy, niekontrolowane wydawanie dźwięków lub ruchy ciała (zespół Tourette’a), objawy alergii, takie jak wysypka, świąd lub pokrzywka na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała, duszność, świsty lub trudności w oddychaniu.

Rzadziej występujące działanie niepożądane opisane są w ulotce dla pacjenta. 

Należy pamiętać, że działania niepożądane mogą, ale nie muszą wystąpić u wszystkich pacjentów. 

Skład Atenza

 • Substancje czynne: w jednej tabletce, w zależności od dawki znajduje się 18 mg, 27 mg, 36 mg lub 54 mg metylofenidatu chlorowodorku.
 • Substancje pomocnicze: hypromeloza, makrogol, bursztynowy kwas, magnezu stearynian, sodu chlorek, krzemionka koloidalna bezwodna, żelaza tlenek czarny (E 172), celulozy octan, otoczka bezbarwna, hypromeloza, fosforowy kwas (do ustalenia pH), laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172) (tabletka 18 mg), żelaza tlenek czerwony (E 172) (tabletka 18 mg, 27 mg i 54 mg), żelaza tlenek czarny (E 172) (tabletka 27 mg).

Jak przechowywać Atenza?

Lek Atenza należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu. 

Źródła

 • Ulotka leku Atenza
 • Charakterystyka produktu leczniczego Atenza

Skład Atenza

 • Substancje czynne: w jednej tabletce, w zależności od dawki znajduje się 18 mg, 27 mg, 36 mg lub 54 mg metylofenidatu chlorowodorku.
 • Substancje pomocnicze: hypromeloza, makrogol, bursztynowy kwas, magnezu stearynian, sodu chlorek, krzemionka koloidalna bezwodna, żelaza tlenek czarny (E 172), celulozy octan, otoczka bezbarwna, hypromeloza, fosforowy kwas (do ustalenia pH), laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172) (tabletka 18 mg), żelaza tlenek czerwony (E 172) (tabletka 18 mg, 27 mg i 54 mg), żelaza tlenek czarny (E 172) (tabletka 27 mg).

Kto może wystawić receptę na Atenza?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Atenza

2024-05-17

Atenza 18 mg dotrze do Polski w przeciągu dwóch tygodni - poinformował producent. Z początkiem czerwca br. można spodziewać się poprawy dostępności w aptekach.

2024-04-16

Atenza zaczyna być już dostępna w aptekach - pokazują nasze statystyki.

2024-04-10

Ruszyła sprzedaż do hurtowni leku Atenza w dawkach 18 mg, 27 mg i 36 mg - poinformował producent. W najbliższych dniach lek będzie już dostępny w aptekach. Dawka 56 mg ma pojawić się za ok. 2 tygodnie.

2024-03-25

Niestety data pierwszej dostawy leku Atenza uległa przesunięciu - poinformował nas producent. Najprawdopodobniej będzie to dopiero kwiecień br. Nadal czekamy na konkretne deklaracje od producenta.

2024-03-06

Mamy informację od producenta, iż od poniedziałku 11.03.2024 lek będzie wprowadzany na stany magazynowe w hurtowniach. Pierwszych dostaw do aptek możemy spodziewać się w II połowie marca br.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Atenza

Kategorie Atenza

Dostępność Atenza w aptekach

Wszystkie opakowania Atenzaw 13% aptek
30 tabletekw 8% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy