---Wolt Drive - produkty

Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna), cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja, Moderna Biotech Spain S.L.

Opakowanie:

Koszyk:

0 aptek z Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna) na stanie w Polsce

Lokalizacja:

To opakowanie nie jest dostępne w żadnej współpracującej aptece w kraju.

 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)

Spikevax (dawniej: COVID-19 Vaccine Moderna) to szczepionka na koronawirusa zawierająca cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka SARS-CoV-2. Szczepionka wskazana jest do czynnego uodparniania osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia, celem zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2.

więcej: Stosowanie Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna), skutki uboczne i interakcje Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)

Jak działa Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)?

Działanie szczepionki polega na przygotowaniu organizmu do obrony przed COVID-19. Cząsteczka mRNA znajdująca się w szczepionce zawiera informacje na temat białka "spike". Jest to tzw. białko kolca znajdujące się na powierzchni SARS-CoV-2, którego wirus potrzebuje, aby dostać się do komórek organizmu.

W momencie otrzymania szczepionki, niektóre komórki organizmu odczytują instrukcję mRNA i tymczasowo wytwarzają białko "spike". Układ odpornościowy zaszczepionej osoby rozpoznaje wtedy to białko jako obce i produkuje przeciwciała oraz aktywuje limfocyty T, które mają za zadanie zwalczyć wirusa.

Jeśli później dana osoba będzie miała kontakt z wirusem SARS-CoV-2, jej układ odpornościowy rozpozna go i będzie gotowy do obrony organizmu.

mRNA ze szczepionki nie pozostaje w organizmie, lecz ulega rozpadowi wkrótce po szczepieniu.

Pełna deklarowana skuteczność szczepionki pojawia się po 14 dniach od przyjęcia drugiej dawki.

Nie używaj Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna), jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku, w tym na glikol polietylenowy (PGE) lub polisorbat,
 • jesteś w trakcie ostrej infekcji, przebiegającej z wysoką gorączką.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)?

Przed przystąpieniem do szczepienia poinformuj lekarza o ewentualnych schorzeniach i lekach jakie przyjmujesz.

Podobnie jak w przypadku innych wstrzyknięć domięśniowych, należy zachować ostrożność u osób u których występuje małopłytkowość albo inne zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia), ponieważ po domięśniowym podaniu leku może wystąpić krwawienie lub mogą powstać siniaki.

Jak stosować Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)?

Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Spikevax nie należy rozcieńczać, wystarczy pobrać 0,5 ml z fiolki 10 dawkowej (po rozmrożeniu). Lek podaje się w mięsień naramienny.

W celu uodpornienia należy przyjąć dwie dawki leku w odstępie co najmniej 28 dni.

Trzecia dawka szczepionki zalecana jest wyłącznie osobom z zaburzeniami odporności (otrzymującym aktywne aktywne leczenie przeciwnowotworowe, po przeszczepach narządów przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami niedoborów odporności, z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV, przyjmującym duże dawki sterydów, osobom dializowanym). Dodatkowa dawka powinna być podana nie wcześniej niż 28 dni od drugiej dawki szczepionki.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)?

Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, lek może nie zapewniać pełnej ochrony wszystkim osobom, które go otrzymały oraz nie wiadomo jak długo ochrona ta będzie się utrzymywać.

Czy mogę łączyć Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna) z innymi lekami?

Nie przeprowadzono badań interakcji szczepionki z innymi lekami.

Nie badano skutków jednoczesnego podawania Spikevax z innymi szczepionkami.

Czy mogę łączyć Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna) z alkoholem?

Nie ma informacji na temat stosowania szczepionki z alkoholem.

Czy po zastosowaniu Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna) mogę prowadzić pojazdy?

Szczepionka wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Niektóre działania niepożądane mogą jednak zakłócać zdolność prowadzenia pojazdów, dlatego należy poczekać do czasu jak ustąpią.

Czy mogę stosować Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna) będąc w ciąży?

Europejska Agencja Leków (EMA) podała, że szczepionki przeciw Covid-19 oparte na technologii mRNA nie powodują powikłań ciążowych u przyszłych matek i ich dzieci. Jest to ocena danych z badań obejmujących ok. 65 tys. ciąż na różnych etapach.

Po podaniu szczepionki mRNA Spikevax (Moderna) nie stwierdzono u ciężarnych kobiet żadnych oznak zwiększonego ryzyka powikłań, poronień, przedwczesnych skutków ubocznych u nienarodzonych dzieci.

Część krajów UE poparło już stosowanie szczepionek przeciw Covid-19 u kobiet w ciąży, a wsparcie EMA dla szczepionek mRNA może wzmocnić kampanię szczepień ciężarnych w mniejszych krajach, które polegają na wiedzy naukowej regulatora, jakim jest EMA.

Czy po zastosowaniu Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna) mogę karmić piersią?

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka ludzkiego, dlatego decyzja o zastosowaniu szczepionki u kobiet karmiących piersią powinna być podjęta w ścisłej konsultacji z lekarzem, po rozważeniu korzyści i ryzyka.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)?

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą:

 • ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia,
 • zmęczenie, osłabienie,
 • ból głowy,
 • ból mięśni i stawów,
 • dreszcze i gorączka,
 • nudności.

Na podstawie dostępnych danych nie została określona częstość występowania wstrząsu anafilaktycznego po podaniu szczepionki.

Skład Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)

 • substancja czynna: 100 mikrogramów informacyjnego RNA (mRNA) (w nanocząsteczkach lipidowych SM-102) w 0,5 ml (1 dawce) szczepionki,
 • substancje pomocnicze: Lipid SM-102, cholesterol, 1,2-Distearylo-sn-glicero-3-fosfocholina(DSPC), glikol 1,2-dimirystylo-rac-glicero-3-metoksypolietylenowy o masie cząsteczkowej 2000 (PEG2000 DMG), trometamol, trometamolu chlorowodorek, kwas octowy, sodu octan trójwodny, sacharoza, woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)?

Nieotwarte fiolki przechowywać w stanie zamrożonym w zamrażarce w temperaturze od -25°C do -15°C przez okres 7 miesięcy.

Nieotwartą szczepionkę można przechowywać w temperaturze 2 - 8°C przez okres 30 dni. Leku nie należy ponownie zamrażać.

Nieotwartą szczepionkę można przechowywać w temperaturze 8 - 25°C przez maksymalnie 12 godzin po wyjęciu z warunków chłodniczych.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w suchym lodzie ani w temperaturze poniżej -40°C.

Źródła

Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

Skład Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)

 • substancja czynna: 100 mikrogramów informacyjnego RNA (mRNA) (w nanocząsteczkach lipidowych SM-102) w 0,5 ml (1 dawce) szczepionki,
 • substancje pomocnicze: Lipid SM-102, cholesterol, 1,2-Distearylo-sn-glicero-3-fosfocholina(DSPC), glikol 1,2-dimirystylo-rac-glicero-3-metoksypolietylenowy o masie cząsteczkowej 2000 (PEG2000 DMG), trometamol, trometamolu chlorowodorek, kwas octowy, sodu octan trójwodny, sacharoza, woda do wstrzykiwań.

Kto może wystawić receptę na Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)

2022-08-16

17 sierpnia Ministerstwo Zdrowia wprowadzi możliwość szczepienia czwartą dawką szczepionki przeciw COVID-19 personelu medycznego, pracowników podmiotów, studentów kierunków medycznych i farmaceutów. Minister Adam Niedzielski poinformował, że resort chce, by pierwszeństwo miały osoby, które bezpośrednio zajmują się pacjentami covidowymi.

2022-04-15

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia - od 20 kwietnia osoby powyżej 80. roku życia mogą zapisywać się na czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Osoby w wieku 80+, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego oraz pierwszą dawkę przypominającą preparatem mRNA przeciw COVID-19 , od 20 kwietnia mogą zapisać się na drugą dawkę przypominającą. Już po północy z 19 na 20 kwietnia ruszy rejestracja na szczepienie. Dla osób powyżej 80 lat, które przyjęły dawkę przypominjącą mRNA, od której minęło minimum 150 dni, skierowania zostaną wystawione automatycznie. W przypadku braku skierowania, decyzję o wystawieniu podejmie lekarz. W szczepieniu przypominającym będą stosowane szczepionki mRNA, czyli Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki.

2022-01-19

Europejska Agencja Leków (EMA) podała we wtorek, że szczepionki przeciw Covid-19 oparte na technologii mRNA nie powodują powikłań ciążowych u przyszłych matek i ich dzieci. Jest to ocena danych z badań obejmujących ok. 65 tys. ciąż na różnych etapach. Po podaniu szczepionki mRNA - Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i Spikevax (Moderna) - nie stwierdzono u ciężarnych kobiet żadnych oznak zwiększonego ryzyka powikłań, poronień, przedwczesnych skutków ubocznych u nienarodzonych dzieci. Część krajów UE poparło już stosowanie szczepionek przeciw Covid-19 u kobiet w ciąży, a wsparcie EMA dla szczepionek mRNA może wzmocnić kampanię szczepień ciężarnych w mniejszych krajach, które polegają na wiedzy naukowej regulatora, jakim jest EMA.

2021-07-26

EMA wydała zgodę na podawanie szczepionki Spikevax dzieciom w wieku 12 lat i starszym.

2021-07-11

Komitet ds. Bezpieczeństwa EMA stwierdził , że zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia może wystąpić w bardzo rzadkich przypadkach po szczepieniu szczepionkami COVID-19 Comirnaty i Spikevax (wcześniej szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna ) . W związku z tym Komitet zaleca wymienienie zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia jako nowych działań niepożądanych w drukach informacyjnych tych szczepionek wraz z ostrzeżeniem mającym na celu podniesienie świadomości wśród pracowników służby zdrowia i osób przyjmujących te szczepionki. Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia to stany zapalne serca. Objawy mogą się różnić, ale często obejmują duszność, gwałtowne bicie serca, które może być nieregularne (kołatanie serca) i ból w klatce piersiowej. Obejmowało to dogłębny przegląd 145 przypadków zapalenia mięśnia sercowego w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) wśród osób, które otrzymały Comirnaty i 19 przypadków wśród osób, które otrzymały Spikevax. PRAC dokonał również przeglądu raportów o 138 przypadkach zapalenia osierdzia po zastosowaniu preparatu Comirnaty i 19 przypadkach po zastosowaniu preparatu Spikevax. Do dnia 31 maja 2021 r. w EOG podano około 177 milionów dawek Comirnaty i 20 milionów dawek Spikevax. Komitet stwierdził, że przypadki te wystąpiły głównie w ciągu 14 dni po szczepieniu, częściej po drugiej dawce i u młodszych dorosłych mężczyzn. W pięciu przypadkach, które miały miejsce w EOG, ludzie zginęli. Byli albo w zaawansowanym wieku, albo mieli współistniejące choroby. Dostępne dane sugerują, że przebieg zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia po szczepieniu jest podobny do typowego przebiegu tych schorzeń, zwykle ulegających poprawie po odpoczynku lub leczeniu. Pracownicy służby zdrowia powinni zwracać uwagę na oznaki i objawy zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. Powinni poinformować osoby otrzymujące te szczepionki, aby natychmiast zwróciły się o pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy wskazujące na zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia. Należą do nich duszność, gwałtowne bicie serca, które może być nieregularne oraz ból w klatce piersiowej.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)

Kategorie Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)

Dostępność Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna) w aptekach

Wszystkie opakowania Spikevax szczepionka na COVID-19 mRNA (COVID-19 Vaccine Moderna)w 0% aptek
1 fiolka 5 ml (10 dawek)w 0% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy