---Wolt Drive - produkty

Welbox, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu,

bupropion

, +Pharma

Dawka:

150 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Welbox na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 49,90 zł do 119,99 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Welbox

Welbox to lek w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu zawierający bupropion. Preparat wskazany jest do stosowania u osób dorosłych w leczeniu dużych epizodów depresji. Ze względu na działanie antagonistyczne na receptory nikotynowe może być stosowany wspomagająco w rzucaniu palenia.

więcej: Stosowanie Welbox, skutki uboczne i interakcje Welbox

Jak działa Welbox?

Bupropion jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Mechanizm przeciwdepresyjnego działania leku nie jest do końca znany. Prawdopodobnie za efekt leczniczy odpowiada wpływ na układ noradrenergiczny i dopaminergiczny.

Nie używaj Welbox, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na składniki preparatu,
 • występują lub występowały u Ciebie napady drgawkowe,
 • rozpoznano u Ciebie nowotwór ośrodkowego układu nerwowego,
 • chorujesz na ciężką marskość wątroby,
 • stwierdzono u Ciebie, teraz lub w przeszłości, bulimię albo jadłowstręt psychiczny.

Jak stosować Welbox?

Dawkowanie preparatu Welbox powinno być zalecone przez lekarza. Zazwyczaj zaleca się stosowanie 1 tabletki raz na dobę jako dawkę początkową preparatu. W przypadku braku efektów leczenia, po 4 tygodniach stosowania preparatu zaleca się zwiększenie dawki do 2 tabletek raz na dobę.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Welbox?

 • Efekt terapii lekiem Welbox widoczny jest po ok. 14 dniach od rozpoczęcia leczenia. Terapia depresji powinna trwać minimum 6 miesięcy, aby zapobiec nawrotowi choroby.
 • Na początku stosowania leku Welbox może wystąpić bezsenność. Jest ona przemijająca. Występowanie bezsenności można zmniejszyć poprzez unikanie stosowania leku w godzinach wieczornych.
 • Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki preparatu ze względu na możliwe wystąpienie objawów odstawiennych leku Welbox lub tzw. efektu "z odbicia".
 • Stosowanie leku Welbox związane jest z ryzykiem wystąpienia napadów drgawkowych w stopniu zależnym od dawki preparatu.
 • Zwiększone ryzyko samobójstw, myśli samobójczych oraz samookaleczeń utrzymuje się do czasu osiągnięcia znacznej remisji choroby. Może to trwać nawet kilka - kilkanaście pierwszych tygodni stosowania Welbox.
 • W trakcie leczenia mogą wystąpić objawy psychiczne, takie jak np. objawy psychotyczne i maniakalne.
 • Bupropion ma niski potencjał uzależniający, jednakże istnieje możliwość wytworzenia tolerancji.
 • Zaleca się regularne kontrolowanie ciśnienia krwi, parametrów pracy wątroby oraz nerek.
 • Bupropion może powodować fałszywie pozytywne wyniki badań moczu na obecność niektórych leków (np. pochodnych amfetaminy).

Czy mogę łączyć Welbox z innymi lekami?

 • Łączne stosowanie preparatu Welbox z innymi preparatami zawierającymi bupropion zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek oraz przedawkowania substancji czynnej.
 • Nie należy nagle odstawiać leków, których wycofanie zwiększa ryzyko wystąpienia napadu drgawkowego (np. benzodiazepin).
 • Nie należy stosować preparatu Welbox łącznie z nieodwaracalnymi inhibitorami MAO oraz 14 dni po zakończeniu takiej terapii. W przypadku odwracalnych inhibitorów MAO wystarczy zachować odstęp 24 h po zakończeniu kuracji.
 • Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leków mogących obniżać próg pobudliwości drgawkowej (np. tramadolu, teofiliny, leków przeciwpsychotycznych).
 • Łączne stosowanie leków hipoglikemizujących (obniżających poziom cukru we krwi) lub insuliny, a także leków stymulujących lub hamujących apetyt może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.
 • Zastosowanie nikotynowego systemu terapeutycznego (np. Niquitin plaster) może spowodować zwiększenie ciśnienia krwi.
 • Bupropion hamuje rozkład leków metabolizowanych przy udziale izoenzymu CYP2D6. Są to m.in. niektóre leki przeciwdepresyjne (np. dezypramina), betaadrenolityki (np. metoprolol), leki przeciwarytmiczne klasy 1 C (np. propafenon), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np. paroksetyna), leki przeciwpsychotyczne (np. risperidon). Łączne stosowanie preparatów zwiększa stężenie wymienionych leków we krwi i może zwiększać ryzyko wystąpienia ich działań niepożądanych.
 • Bupropion zmniejsza skuteczność leków, które podlegają aktywacji przez izoenzym CYP2D6 (np. tamoksyfenu).
 • Welbox obniża stężenie digoksyny we krwi.
 • Preparaty hamujące aktywność enzymu CYP2B6 (np. orfenadryna, tyklopidyna, klopidogrel) oraz będące jego substratami (np. cyklofosfamid, ifosfamid) zwiększają stężenie bupropionu we krwi i mogą powodować wystąpienie działań niepożądanych leku Welbox.
 • Induktory metaboliczne (np. karbamazepina) oraz inhibitory metaboliczne (np. walproinian) mogą wpływać na bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Welbox.
 • Łączne stosowanie z lewodopą lub amantadyną może spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych takich, jak np. nudności, wymioty i objawy psychiczne.

Czy mogę łączyć Welbox z alkoholem?

W trakcie kuracji lekiem Welbox zaleca się ograniczenie spożycia alkoholu do minimum lub całkowitego zaprzestania jego spożywania. U niektórych pacjentów może występować zmniejszenie tolerancji alkoholu. W przypadku pacjentów nadużywających alkoholu zaleca się stopniowe zaprzestanie jego stosowania. Nagłe odstawienie dużych ilości alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych.

Czy po zastosowaniu Welbox mogę prowadzić pojazdy?

Należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Lek może wpływać na zdolność wykonywania czynności wymagających oceny sytuacji lub sprawności psychomotorycznej.

Czy mogę stosować Welbox będąc w ciąży?

Nie należy stosować leku Welbox w okresie ciąży, chyba, że leczenie alternatywne nie jest możliwe. Lek może zwiększać ryzyko wystąpienia u płodu pewnych wrodzonych wad sercowo-naczyniowych.

Czy po zastosowaniu Welbox mogę karmić piersią?

Nie należy stosować leku Welbox w okresie karmienia piersią. Bupropion przenika do mleka matki karmiącej.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Welbox?

Do najczęściej występujących działań niepożądanych leku Welbox należą:

 • reakcje nadwrażliwości (m.in. pokrzywka),
 • utrata apetytu,
 • bezsenność,
 • pobudzenie, lęk,
 • bóle i zawroty głowy,
 • drżenia,
 • zaburzenia smaku,
 • zaburzenia widzenia,
 • szumy uszne,
 • zaczerwienie twarzy,
 • suchość jamy ustnej,
 • zaburzenia układu pokarmowego (m.in. nudności, wymioty),
 • ból brzucha, zaparcia,
 • wysypka, świąd, pocenie się,
 • gorączka,
 • ból w klatce piersiowej,
 • osłabienie.

Pełen zakres działań niepożądanych leku został opisany w ulotce dołączonej do opakowania.

Skład Welbox

 • substancja czynna: 150 mg chlorowodorku bupropionu,
 • substancje pomocnicze rdzenia tabletki: hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, kwas stearynowy, magnezu stearynian; otoczki tabletki: Opadry white 29A18501 (etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, dwutlenek tytanu (E 171)), cytrynian trietylu, kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, talk.

Jak przechowywać Welbox?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Źródła

 • Ulotka
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Welbox

 • substancja czynna: 150 mg chlorowodorku bupropionu,
 • substancje pomocnicze rdzenia tabletki: hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, kwas stearynowy, magnezu stearynian; otoczki tabletki: Opadry white 29A18501 (etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, dwutlenek tytanu (E 171)), cytrynian trietylu, kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, talk.

Kto może wystawić receptę na Welbox?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Welbox

2022-09-01

Zgodnie z zapowiedziami producenta oraz z tym, co pokazują nasze statystyki - lek Welbox powoli pojawia się w aptekach.

2022-08-18

Od producenta otrzymaliśmy informację, iż planowana data pojawienia się Welboxu w sprzedaży uległa przesunięciu. Obecnie przewidywana data dostawy to początek września br.

2022-07-18

Otrzymaliśmy informację od producenta, iż zamiennik leku Welbox - Bupropion Neuraxpharm 150 mg jest już dostępny w hurtowniach. Pod koniec lipca planowana jest kolejna większa dostawa, w odpowiedzi na duże potrzeby pacjentów.

2022-06-29

Otrzymaliśmy informację od producenta, iż dostawy leku Welbox uległy opóźnieniu. Aktualnie producent przewiduje, iż lek pojawi się w hurtowniach w II połowie sierpnia br.

2022-05-11

Z biura firmy +pharma Polska sp. z o.o. napłynęła informacja, iż nowe dostawy leku Welbox mają być najprawdopodobniej realizowane w lipcu br.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Welbox

Dostępność Welbox w aptekach

Wszystkie opakowania Welboxw 68% aptek
30 tabletekw 68% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy