Statystyki

antagonisty angiotensyny II

kategoria ATC o kodzie C09CA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Antagonisty angiotensyny II (kod C09C).

Zawiera 156 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 52 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 156 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 54.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii antagonisty angiotensyny II, które dostępne są w aptekach.